[uppsalapendeln] Knivsta

  • From: "henrik Smedmark" <henrik@xxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 7 Aug 2003 11:35:03 +0200

Jag tittade precis på höstens tidtabeller och såg att man fortsätter med
?lågtrafik? från Knivsta. Detta innebär 2 tåg per timme även i
rusningstrafik. Mer var inte löftena om förbättrad service till
Knivstapendlarna värt.

 

Med vänlig hälsning
Henrik Smedmark
SNIRI
Box 3112, 103 62 Stockholm
Tel 08-236553, mobil 0709-540655, fax 08-236559
www.sniri.se 

 

Other related posts: