[uppsalapendeln] Re: Knivsta

  • From: Leif Lagerstedt <lagerstedt@xxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 07 Aug 2003 18:17:38 +0200


Förvånar mig inte det minsta. Man kommer att fortsätta att prioritera bort mellanstationerna. Märstapendlarna fick inte så mycket heller. Man slängde åt dem 2010 från Stockholm i nåder. SJ förskansar sig i bunkern.


Leif Lagerstedt


At 11:35 07/08/2003 +0200, you wrote:


Jag tittade precis på höstens tidtabeller och såg att man fortsätter med lågtrafik från Knivsta. Detta innebär 2 tåg per timme även i rusningstrafik. Mer var inte löftena om förbättrad service till Knivstapendlarna värt.



Med vänlig hälsning
Henrik Smedmark
SNIRI
Box 3112, 103 62 Stockholm
Tel 08-236553, mobil 0709-540655, fax 08-236559
www.sniri.se



Other related posts: