[uppsalapendeln] Re: [Fwd: tack för igår m m]

 • From: "Sara Sundquist" <sarasundquist@xxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Thu, 23 Sep 2004 09:19:54 +0200 (CEST)

Toppen Fredrik!

Detta tycker jag är något av det mest frustrerande, när presstjänsten
förskönar och ljuger och får förbli helt oemotsagda. Mitt värsta minne var
höjningen 2001 då INGEN visste något, inte ens de som sålde biljetter, och
nått pucko på press/info sa att det var tydligt informerat på hemsidan
etc. Och detta fick stå helt oemotsagt...

/Sara

>
> -------- Original Message --------
> Subject:   tack för igår m m
> Date:     Wed, 22 Sep 2004 14:31:23 +0200
> From:     Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
> Organization:     Ericsson AB, UAB
> To:  jan.olson@xxxxx, ewa.lagerqvist@xxxxx
> CC:  Bäckström Irja <Irja.Backstrom@xxxxx>, anders.b.larsson@xxxxx
>
>
>
> Hej och tack för trevligt möte igår. Hoppas på en bra dialog framöver.
> nedan finner ni ett utkast till insändare som vi funderar på att skicka
> in i pendlarnätverkets namn, har ni några kommentarer på detta?
>
> /F
>
>
>
> "SJs Presstjänst och verkligheten"
> ======================Närhelst vi pendlare har framfört åsikter om SJ
> och deras tjänster i media, har vi alltsomoftast fått svar från
> personer på SJs presstjänst. Här är en sammanställning av uttalanden de
> gjort under det senaste året.
>
>
> "94 [- 98] % av våra tåg går i tid" - Kajsa Mosström m fl vid ett
> flertal tillfällen under de senaste åren i media, närhelst förseningarna
> förts på tal.
> SANNINGEN: Pendlarnätverket visade med en enkel matematisk övning att så
> ej var fallet. På ett axplock av i rusningstid populära avgångar, under
> en 2-månadersperiod, om man också räknade med de INSTÄLLDA tågen, blev
> punktligheten istället 73-75%. Om man skulle ha mätt antalet resenärer
> (dvs pendlare) som kom i tid, hade siffrorna således varit mycket lägre.
> Ändå fortsatte SJ presstjänst att upprepa de höga, fina sifforna
> närhelst de gavs möjlighet.
>
> " Blanketter att fylla i brukar finnas ombord på tågen." - KAJSA
> MOSTRÖM, SJ PRESSTJÄNSTEN, UNT 040830
> SANNINGEN: Ingen resenär har någonsin sett en enda sådan blankett på
> något tåg. Inte heller finns de hos ombordpersonalen eller utlagda på
> stationerna, de finns på webben (långt ner under
> Kundtjänst->Resevillkor) samt i kassorna på stationerna, om man ber om
> dem, om man vet att de finns. Det allra enklaste vore ju om
> ombordpersonalen talade om att garantin existerar och var blanketter
> finns för resenärerna via högtalarsystemet ombord, när ett tåg de facto
> är så försenat att restidsgarantin gäller, varför gör man helt enkelt
> inte så?
>
> "Ett dåligt alternativ tycker vi från SJ:s sida då att pendla med buss
> mellan Stockholm och Uppsala blir betydligt dyrare än att resa med SJ."
> " - Kajsa Mosström, SJs Presstjänst i UNT 040830.
> SANNINGEN: Swebus tar 34 kr per enkelresa, vilket är billigare än tåget,
> hur man än räknar.
>
> " På sträckan Uppsala-Stockholm kör vi 30-minuterstrafik under hela
> trafikdygnet.": Mia Törn, SJs presstjänst i insändare i UNT 040830
> SANNINGEN: Ett "trafikdygn" är uppenbarligen inte detsamma som en
> vanlig 24-timmarsperiod, för mellan 23.10 och 05.40 , vardagar, går det
> inga tåg. Och på kvällen (från kl 20.10) går det några få avgångar, 1
> gång i timmen.
>
>   *
>
> Allmänt: Det vore trevligare för alla parter om SJs Presstjänst slutade
> fungera som en "desinformationscentral" vars enda uppgift verkar vara
> att ständigt propagera för SJs förträfflighet i alla (o-)möjliga
> situationer, och där man uppenbarligen inte drar sig för att tänja på
> eller slarva med sanningen närhelst det passar. Åker de mediatränade
> pressinformatörerna aldrig tåg själva?


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: