[uppsalapendeln] [Fwd: SV: tack för igår m m]

 • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Sun, 26 Sep 2004 17:58:14 +0200-------- Original Message --------
Subject:    SV: tack för igår m m
Date:  Sun, 26 Sep 2004 15:15:18 +0200
From:  Lagerqvist Ewa <Ewa.Lagerqvist@xxxxx>
To:   Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
CC:   Olson Jan <Jan.Olson@xxxxx>Hej Fredrik!Tack själv för ett bra möte. Som vi sa, fortsätter gärna Jan Olson och jag vår dialog framöver. Men jag tar också gärna tillfället iakt att så här mail-ledes kommentera/besvara Din insändare här nedan.Den punktlighetsstatistik som SJ presenterar bygger på Banverkets siffror. Något annat mätverktyg finns inte idag. I de fall vi märker att enskilda avgångar har svårt att hålla tidtabellerna ser vi självklart över vad som kan vara orsaken till detta. Jag vet att Du har haft täta kontakter med Irja Bäckström tidigare och är väl insatt i att punktligheten är ett av de områden som vi arbetar som mest intensivt med. Som vi nämnde vid vårt möte så har punktligheten på just Uppsalapendeln stadigt förbättrats och ligger nu på 97% respektive 99% och 96% de senaste månaderna.SJs personal ombord på tågen ska ha med sig blanketter att fylla i gällande Restidsgarantin. I de fall dessa är slut ombord, hänvisas resenären till Resebutiken för att få en blankett. Blanketterna finns för övrigt också att ladda ned på vår hemsida www.sj.se <http://www.sj.se/>.När det gäller räkneexemplet är det bara att medge att vi räknade fel - vilket vi beklagar.Du har helt rätt i att ett trafikdygn inte är detsamma som ett vanligt dygn. Som ett trafikdygn räknas tiden från första tåget på morgonen till sista tåget på kvällen/natten. Som Du så riktigt påpekar, är det entimmestrafik mellan kl 20.10 och 21.20, d v s inte halvtimmestrafik hela kvällen.Jag har lite svårt att kommentera Din sista kommentar om desinformation. Låt mig dock berätta att alla tre kollegor på presstjänsten pendlar eller har pendlat själva under lång tid. Jag vet också att dessa tre är oerhört måna om att all information som går ut ska vara korrekt, för att undvika missförstånd eller orsaka den typ av irritation som Du ger uttryck för i Din insändare. Trots allt är vi alla människor, och som människor vill vi uppfattas som justa och ärliga, eller hur?Med vänliga hälsningar

Ewa Lagerqvist

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Fredrick Beste [mailto:Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx]
Skickat: den 22 september 2004 14:31
Till: Olson Jan; Lagerqvist Ewa
Kopia: Bäckström Irja; anders.b.larsson@xxxxx
Ämne: tack för igår m mHej och tack för trevligt möte igår. Hoppas på en bra dialog framöver.
nedan finner ni ett utkast till insändare som vi funderar på att skicka in i pendlarnätverkets namn, har ni några kommentarer på detta?


/F"SJs Presstjänst och verkligheten"
========================

Närhelst vi pendlare har framfört åsikter om SJ och deras tjänster i media, har vi alltsomoftast fått svar från personer på SJs presstjänst. Här är en sammanställning av uttalanden de gjort under det senaste året.


"94 [- 98] % av våra tåg går i tid" - Kajsa Mosström m fl vid ett flertal tillfällen under de senaste åren i media, närhelst förseningarna förts på tal.
SANNINGEN: Pendlarnätverket visade med en enkel matematisk övning att så ej var fallet. På ett axplock av i rusningstid populära avgångar, under en 2-månadersperiod, om man också räknade med de INSTÄLLDA tågen, blev punktligheten istället 73-75%. Om man skulle ha mätt antalet resenärer (dvs pendlare) som kom i tid, hade siffrorna således varit mycket lägre. Ändå fortsatte SJ presstjänst att upprepa de höga, fina sifforna närhelst de gavs möjlighet.


" Blanketter att fylla i brukar finnas ombord på tågen." - KAJSA MOSTRÖM, SJ PRESSTJÄNSTEN, UNT 040830
SANNINGEN: Ingen resenär har någonsin sett en enda sådan blankett på något tåg. Inte heller finns de hos ombordpersonalen eller utlagda på stationerna, de finns på webben (långt ner under Kundtjänst->Resevillkor) samt i kassorna på stationerna, om man ber om dem, om man vet att de finns. Det allra enklaste vore ju om ombordpersonalen talade om att garantin existerar och var blanketter finns för resenärerna via högtalarsystemet ombord, när ett tåg de facto är så försenat att restidsgarantin gäller, varför gör man helt enkelt inte så?


"Ett dåligt alternativ tycker vi från SJ:s sida då att pendla med buss mellan Stockholm och Uppsala blir betydligt dyrare än att resa med SJ."
" - Kajsa Mosström, SJs Presstjänst i UNT 040830.
SANNINGEN: Swebus tar 34 kr per enkelresa, vilket är billigare än tåget, hur man än räknar.


" På sträckan Uppsala-Stockholm kör vi 30-minuterstrafik under hela trafikdygnet.": Mia Törn, SJs presstjänst i insändare i UNT 040830
SANNINGEN: Ett "trafikdygn" är uppenbarligen inte detsamma som en vanlig 24-timmarsperiod, för mellan 23.10 och 05.40 , vardagar, går det inga tåg. Och på kvällen (från kl 20.10) går det några få avgångar, 1 gång i timmen.


  *

Allmänt: Det vore trevligare för alla parter om SJs Presstjänst slutade fungera som en "desinformationscentral" vars enda uppgift verkar vara att ständigt propagera för SJs förträfflighet i alla (o-)möjliga situationer, och där man uppenbarligen inte drar sig för att tänja på eller slarva med sanningen närhelst det passar. Åker de mediatränade pressinformatörerna aldrig tåg själva?

Other related posts: