[uppsalapendeln] [Fwd: Re: Alla fick stå i morse från Knivsta]]

 • From: "b b" <busett1@xxxxxxxxxxx>
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Mon, 01 Dec 2003 15:11:40 +0000


När det försenade direktåget 07.00 inkom Uppsala runt 07.20 klev jag på detta. Strax därefter anlände även det tåg som skall gå direkt 07.30.
Två gånger innan avgång för det försenade 07.00 ropades det ut på tåget att "detta tåg går direkt till Stockholm utan uppehåll". Strax efter att tåget börjat rulla ropas det ut att " i dag gör vi uppehåll i Knivsta och Märsta för att tåget innan var överfullt".
Vi var nog flera som hajade till och undrade varför man ropade ut detta efter avgång.


Tala om att fövirra resenärerna.

Tåget kom in till Stockholm vid ca 08.05 och således borde direkttåget 07.30 ligga något bakom och efter i tidtabell.

Tur för SJ att man inte infört sin restidsgaranti, eller var det bara välplanerat?

/ Bengt


-------- Original Message -------- Subject: [Fwd: Re: Alla fick stå i morse från Knivsta] Date: Mon, 01 Dec 2003 12:07:14 +0100 From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx> Reply-To: Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx Organization: Ericsson AB, UAB To: Bäckström Irja <Irja.Backstrom@xxxxx>

-------- Original Message --------
Subject:    Re: Alla fick stå i morse från Knivsta
Date:  Mon, 01 Dec 2003 12:05:05 +0100
From:  Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
Reply-To:    Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx
Organization:  Ericsson AB, UAB
To:   Lennart Lundberg <lennart.lundberg@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
References:   <6E63A748C84605419991F92450C8B70703296D@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>Jag har väl personligen ingen bestämd uppfattning i ärendet, men det är väl självklart att Knivsta också måste ha sittplatser!
I morse var problemet följande:


Direkttåget 0700 till Stockholm var försenat, enligt skyltarna till 07.10 (vilket alla vet aldrig stämmer), så folk i Uppsala är rationella och tar det tåg som står inne, och då blev 07.10 över-smockfullt redan i Uppsala.På väg mot Knivsta passerade vi två tåg på väg mot Stockholm, c:a 10 minuter efter vår egen avgång.

I Knivsta blev det föjaktligen ännu värre med trängseln. Folk ramlade över de sittande passagerarna när tåget krängde. När vi var nästan framme i Stockholm ropades orsaken ut: "lokfel på direkttåget i redan Hagalund".Vi kan alltså återigen utse en bov i dramat: undermåligt underhåll och dåligt förutseende i klargöringen, som SJ köper från EuroMaint. (Ska tilläggas att jag har för mig att Irja sa att det avtalet är uppsagt från SJs håll. Vi kan således inte vänta oss särkilt hög klass på underhållet framöver, tills ny entrepenör utsetts...)

Väl framme i Stockholm var det skyltat att direkttåget med ankomsttid 0735 hade ny tid 07.50. Klockan var redan 0751 när jag såg det, men inte ett spår av direkttåget....

Så summa summarum: SJs service- och kvalitetsbrist går ut över Uppsalapendlarna, och deras prekära situation går sedan ut över Knivstapendlarna!

/FLennart Lundberg wrote:

Hej Fredrick!

Idag var det katastrof på 7.10-tåget från Uppsala. Fullt med stående hela vägen i gångar i hela tåget. Jag hann ta upp ungefär 50-60 namn till krav på flera vagnar på detta tåg. Hur många stod bakom kravet på fler vagnar 7.00? Nu har jag mer än 200 namn som kräver fler vagnar på 7.10-tåget. Är ni från Pendlarnätverket beredda att stöjda detta? Vi har bara två tåg mellan 7 och 8 att välja på. Den situation som nu är olidlig.
Jag funderar på att bjuda in Anders Björck på en tur.


mvh

Lennart Lundberg

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx]För Fredrick Beste
Skickat: den 28 november 2003 08:22
Till: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm
Ämne: [uppsalapendeln] Stor artikel i UNT idag om SJ och pendlarna:


http://www2.unt.se/avd/1,2883,MC=3-AV_ID=288232,00.html?from=sectionlinks3


SJ:s restidsgaranti på is

2003-11-28 00:00

Av:Mårten Markne
Från och med måndag var det tänkt att SJ skulle sätta press på sig självt med en ny restidsgaranti. Vid stora förseningar ersätts resenärerna med hela biljettpriset. Men garantin ligger på is så länge koflikten med facket varar. Hos pendlarna är misstroendet fortsatt stort mot SJ och Banverket.


Det finns inga påtryckningar exempelvis i form av böter för att komma till rätta med förseningar i tågtrafiken. Institutet för transportforskning studerade förra året på uppdrag av Banverket om ett system med böter och bonus skulle kunna förbättra punktligheten. Slutsatsen blev att frågan måste utredas mer.
I stället väljer SJ en restidsgaranti som börjar gälla så fort konflikten är över. Vid stora förseningar ersätts resenärerna med hela biljettpriset, oavsett vad som orsakat förseningen.
? Det borgar för att vi sköter trafiken ännu bättre än vi gjort. Det är något vi själva skapat för att kunden ska få förtroende för oss, säger Irja Bäckström.


Luttrade pendlare
Men pendlarna är luttrade. Frustrerade medlemmar i Pendlarnätverket Uppsala-Stockholm vittnar om mängder av inställda tåg, försenade tåg, bristande eller felaktig information på stationerna. Inläggen på nätverkets e-postlista är antingen uppgivna eller ilskna. Även om SJ skulle köra felfritt ett helt år finns misstroendet kvar mot bolaget, säger nätverkets kontaktperson Fredrick Beste:
? Vi känner att vi inte kan lita på SJ. Vi måste ha luft i almanackorna. En vanlig novembermorgon på Uppsala central kan två tåg vara försenade och man måste trängas på ståplats på ett tåg som är 20 minuter försenat. Har man skött sig illa så länge krävs det lång tid för att bygga upp förtroendet igen.


Rusningstid
Många fel och förseningar inträffar just i rusningstid på morgon och eftermiddag, extra irriterande för den som reser varje dag. Enligt Irja Bäckström beror det helt enkelt på att SJ kör fler tåg då. Procentuellt sett är inte fler tåg sena vid klockan sju på morgonen än mitt på dagen, säger hon.
Fredrick Beste menar att SJ borde räkna annorlunda för att få rättvisande siffror om hur förseningarna drabbar resenärerna. Han betecknar det som "intressant" att SJ anger att nio av tio tåg på sträckan är framme i tid.
? De räknar bara tågen som verkligen går, och fem minuter för sent räknas inte som för sent. I stället borde de räkna antalet försenade resenärer eller antal förlorade arbetstimmar. Det är uppenbart att ett inställt tåg drabbar fler i rusningstid än mitt på dagen. Räknar man antal försenade resenärer blir det mycket sämre än 90 procent.


Dåligt samarbete
Banverket sköter den trafikinformation som ropas ut på stationerna, även när problemen beror på SJ. Informationen ombord på tågen sköter SJ, och den personal som finns på stationerna är SJ:s. Fredrick Beste menar att de två bolagens samarbete lämnar en hel del övrigt att önska.
? Informationen är bedrövligt dålig på perrongerna. Man förstår inte vad som har hänt eller när tågen ska börja gå igen. Är det störningar vill man veta om det är meningsfullt att stå kvar eller om man ska ta bilen, säger Fredrick Beste.
? En intressant sak, som SJ förnekar, är att ju mer störningar det är desto mindre personal ser man. Är tåget försenat är det sällan biljettkontroll så man kan fråga konduktören vad det är för problem. Vi tror att de helt enkelt hukar.


"Enda tänkbara"
Björn Wahlström är chef för Östra trafikdistriktet på Banverket och därmed ansvarig för trafikinformationen på stationerna. Han tycker att dagens upplägg där Banverket ansvarar för trafikinformationen är det enda tänkbara, eftersom trafikinformatörerna sitter tillsammans med Banverkets trafikledare. I Uppsalas fall sitter de i Stockholm.
? I normala fall hanterar vi informationen bra. Men vid störningar i trafiken har vi svårt att få det att fungera, det ska villigt erkännas. Vi jobbar med att utveckla arbetssätt och kommunikationsvägar. Vi har blivit bättre, men är långt ifrån bra, säger Björn Wahlström.
Björn Wahlström menar att det största problemet är att informationen inte är tillräcklig vid störningar. Felaktig information hör till undantagen, säger han.


UNT-fakta
------------------------------------------------------------------------

Restidsgarantin
Gäller från och med 1 december 2003 på alla SJ:s tåg oavsett förseningsorsak.
SJ ersätter försenad resenär med värdecheckar till ett värde av hela biljettpriset om:
en resa som ska ta högst 60 minuter blir minst 20 minuter försenad, eller
en resa som ska ta 60 till 120 minuter blir minst 40 minuter försenad, eller
en resa som ska ta mer än 120 minuter blir minst 60 minuter försenad.
Resenärer med periodkort får tillgodo en del av biljettavgiften. För inställda tåg gäller att resenären måste ha en biljett som är kopplad till det inställda tåget.
Anmälan görs till SJ:s kundtjänst på www.sj.se eller telefon 0771-75 75 99.

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe


Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe


Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

_________________________________________________________________ Hitta rätt köpare på MSN Köp & Sälj http://www.msn.se/koposalj********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: