[uppsalapendeln] [Fwd: Re: intervju NT]

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 01 Dec 2003 14:28:35 +0100-------- Original Message --------
Subject: Re: intervju NT
Date: Mon, 1 Dec 2003 13:10:13 +0100
From: Mårten Markne <maartenmarkne@xxxxxxxxxxx>
To: <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
References: <3FA20C5F.9060100@xxxxxxxxxxxx> <Law15-DAV63DFuXCpU600001598@xxxxxxxxxxx> <3FBC8AC9.90709@xxxxxxxxxxxx> <LAW15-DAV71c1FpDK2Q000059ff@xxxxxxxxxxx> <3FBCB7A5.9090205@xxxxxxxxxxxx> <Law15-DAV43eQBrvC3P00005be0@xxxxxxxxxxx> <3FBCC6DE.7090504@xxxxxxxxxxxx> <LAW15-DAV72BsUi3BfR00007ed3@xxxxxxxxxxx> <3FC71D6F.7020506@xxxxxxxxxxxx>
Hej!
Jag vet inte just nu om vi kommer att följa upp det, men håll mig gärna informerad om vad nätverket gör.
Tyvärr blev artiklarna ganska brutalt redigerade, bland annat försvann mycket fakta kring felen. Jag såg att du skickade ut dem på e-postlistan, här kommer de fullständiga texterna.
/Mårten


Lokfel. Vanligast på de tåg som har ett RC-lok ("vanligt" lok) i varje ände. Det främre loket drar tåget och det bakre skjuter på för att öka accelerationshastigheten och minska färdtiden. RC-lok är inte byggda för att gå sist i tåget. Fukt eller snörök tränger in i det bakre lokets maskinrum via ventilations- och kylsystemet vilket resulterar i kortslutning. Förebyggs genom att inte köra dessa tåg vintertid, med tätare service än på andra lok och felrapportering för att följa upp alla loks felfrekvens.

Vagnfel. Innebär oftast problem med hjulen. Bromssystemet låser hjulet vilket leder till att hjulet slipas ner när det glider mot rälsen. Vagnen måste tas ur trafik för att inte hjulet ska slå sönder rälsen när det börjar rulla igen. Förebyggs med regelbunden översyn av bromsar och hjul.

Signalfel. Signalfel innebär att tåget får rött, oftast för att en växel inte gått i rätt läge (se växelfel). Signalfel är alltså inte ett fel på signalsystemet, som i sig är mycket säkert. Förebyggs med underhåll.

Ställverksfel. I ställverket regleras växlar och signaler. Ett vanligt fel är att datorn i ställverket hänger sig och måste startas om manuellt. Banverket letar efter felkällan, en möjlighet är att det blir för varmt i ställverken och att utrustningen måste kylas bättre.

Bromsfel. Hjulfel/vagnfel är ett symptom på bromsfel.

Kontaktledningsfel. Beror oftast på att tågen river ner kontaktledningen. Innebär långvariga totalstopp i trafiken, alternativt att alla tåg måste samsas på ett spår. Kontaktledningsfel kan även bero på att spänningen är för låg i kontaktledningen, vilket leder till längre accelerationstider och förseningar.

Växelfel. Innebär att skenorna i en växel inte gått i rätt läge, exempelvis på grund av is och snö. Uppvärmningssystem finns men fungerar inte alltid. Om växeln efter flera försök från ledningscentralen inte gått i läge måste man åka ut och lägga i den manuellt. Förr var växelfel ovanligare eftersom växlarna sköttes manuellt. Växelfel kan också innebära fel på den utrustning som indikerar växelfel. För att undvika det sistnämnda byter Banverket ut den utrustningen.

Källor: Bo Ahlberg, SJ, Björn Paulsson och Björn Svanberg, Banverket.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Mårten Markne
Frilansjournalist
Stenbrohultsv 20, 3 tr
757 58 Uppsala
018-50 44 96, 070-222 73 60
maartenmarkne@xxxxxxxxxxx <mailto:maartenmarkne@xxxxxxxxxxx>
www.markne.com <http://www.markne.com>

   ----- Original Message -----
   From: Fredrick Beste <mailto:Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
   To: Mårten Markne <mailto:maartenmarkne@xxxxxxxxxxx>
   Sent: Friday, November 28, 2003 11:03 AM
   Subject: Re: intervju NT

hej, tack för bra artikel! Är det nåt ni tänker följa upp framöver?

/F
******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] [Fwd: Re: intervju NT]