[uppsalapendeln] [Fwd: Dagordning]

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 14 Apr 2004 08:24:12 +0200

dagordning till mötet den 22 april, för info.

/F


-------- Original Message -------- Subject: Dagordning Date: Tue, 13 Apr 2004 23:12:22 +0200 From: ÅSA -ULF ÅSTRÖM <astrom5@xxxxxxxxxx> To: 'Bäckström Irja' <Irja.Backstrom@xxxxx> CC: <fredrick.beste@xxxxxxxxxxxx>Hejsan!Irja: Jag har skissat upp en dagordning, kolla om det är något

Du vill ändra eller lägga till.Fredrick: Den här dagordning är i stort sett likadan, som den jag

gick igenom med Dig igår.Moderaterna kommer att ha en annons ute nästa vecka och vi kommer

också att dela ut ett flygblad om denna aktivitet. (måndag eller tisdag)Irja: Har Ni hitta någon som vill vara med från Banverket.MvhUlf Åström

Other related posts: