[uppsalapendeln] Arlanda C: stationsavgift skapar problem för resenärer

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 20 Feb 2006 13:29:24 +0100

från

http://www.resenarsforum.se/

2006-02-11


Stationsavgift skapar problem för resenärer

Den 22 augusti kommer Arlanda C station att börja trafikeras med pendeltåg. Det blir Upplands Lokaltrafik (UL) som kommer att köra sina pendeltåg från Uppsala via Arlanda till Upplands Väsby. Vid Upplands Väsby station kan resenärerna byta till/från SLs pendeltåg mot Stockholm. Bytet blir tvärs över plattformen, dvs enkelt. Pendeltågen till Arlanda kommer att gå varje halvtimme, och det betyder att anslutning kan påräknas från vartannat pendeltåg från Stockholm. Dock måste alla passagerare betala 100 kr extra för att få gå av vid Arlanda, eftersom SL räknar med att ta ut stationsavgiften, som Arlandabanan vill ha, från passagerarna. SLs 30-dagarskort gäller för resan inom Stockholms län, men det tillkommer alltså en avgift även för dessa resenärer. För personer som betalar sin resa kontant kommer den nya resmöjligheten att kosta dels 20 kr (nytt enhetligt pris inom Stockholms län från 1 maj) dels stationsavgiften 100 kr, totalt 120 kr. SLs linje är alltså att just dessa tillkommande kostnader ska betalas av resenärerna. För hela SLs linjenät i övrigt gäller att alla kostnader är gemensamma oavsett om man åker en glest besatt buss eller ett fullsatt pendeltåg eller tunnelbandetåg. Alla andra resor, där SLs biljetter gäller, erbjuds utan tillägg, inklusive Djurgårdsfärjan. Varför just dessa resenärer ska betala en tilläggsavgift framgår inte.

Antalet resor med den nya pendeltågsförbindelsen beräknas av SL bli cirka 6000 personer per dag.

Bakgrunden till kravet på en hög stationsavgift per passagerare är den att Arlandabanan och stationerna på Arlanda ägs av ett aktiebolag som har monopol på trafiken till Arlanda. Banverket tillämpar inte denna princip, utan stationerna trafikeras med den banavgift som gäller i övrigt. För resor till Arlanda C med SJ, som också betalar för stationskostnaden, tillämpas systemet att SJ bakar in denna stationsavgift i priset till Arlanda från olika platser i Sverige.

Hela syftet med att bygga Arlandabanan, enligt det beslut som togs i Riksdagen, var att minska avgasutsläppen för flyg, bilar och bussar. Man talade om "ostkupan för luften vid Arlanda". Tanken var att erbjuda spårtrafik för så många som möjligt av markresenärerna. Spårresenärerna kan färdas med eldrift. Då skulle flyget kunna bli den part som kan tillåtas släppa ut avgaser. Emellertid har samtidigt det företag som sköter Arlandatågen drivit en högprislinje, vilket inte alls lockat alla dem som arbetar på Arlanda. Det finns idag inget normalprisalternativ per tåg till Arlanda. Varje dag beger sig ett mycket stort antal personer till Arlanda för att arbeta på olika arbetsplatser och för andra ärenden på Arlanda. De är lika många som flygresenräerna. Dessa icke-flygresenärer behöver ett rejält högklassigt färdmedel, för att de ska låta bli att använda bil. Eftersom inga vanliga SL-pendeltåg har gått till Arlanda så har resenärerna fortsatt att välja bil i övervägande utsträckning. Alternativet att åka pendeltåg till Märsta och där ta en av SLs lokala busslinjer har inte varit särskilt attraktivt. Möjligheten att åtminstone byta till ett pendeltåg från Upplands Väsby kommer säkerligen att bli mer lockande, bl a därför att det är tydligt hur man ska resa. Ett byte är dock inte någon bra lösning. Det är bättre med direkttåg.

Det alternativ som ursprungligen diskuterades för pendeltågen till Arlanda var att SLs pendeltåg från Märsta skulle gå vidare till Arlanda norra vägen, dvs via den sk "norra kroken". Där skulle en anslutning enkelt kunna byggas. Därigenom skulle SLs pendeltåg komma till Arlanda C norrifrån. En stor berghall är redan utsprängd för att rymma ny plattform och vändspår för pendeltågen. Den bergsalen byggdes redan när Arlandabanan byggdes, men bygget för pendeltågen fullföljdes aldrig. Förlängningen skulle dessutom ge möjlighet att färdas mellan Märsta och Arlanda, vilket ju inte blir möjligt med pendeltågen via Upplands Väsby.

Arlandabanan började trafikeras i nov 1999 för Arlanda Express och i januari 2000 för fjärrtågen (SJ och Tågkompaniet). SJ har delvis upphört med trafiken vi Arlanda på grund av avgifterna, och låter nu alla Uppsalatåg gå via Märsta, och både SJ och Connex kör inte nattågen via Arlanda längre. Det har alltså uppstått en svårighet bl a för dem som vill kombinera nattåg och charterflyg till utlandet.

Den nya möjligheten med ULs pendeltåg till Upplands Väsby betyder dock ett stort steg framåt rent kvalitativt. Att bestraffa dessa resenärer med en tilläggsavgift är dock en dålig lösning.

Vissa sakuppgifter ovan framgår av SLs pressmeddelande som citeras i bl a tidningen City den 10 feb, och ytterligare information ges här av Resenärsforum.


Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Arlanda C: stationsavgift skapar problem för resenärer