[uppsalapendeln] Ang: SMS

 • From: Kerstin.Ramden@xxxxxx
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 30 Jan 2003 10:19:26 +0100

Ja, det var väl bara vad man kunde vänta sig. Om SJ inte lyckas informera
korrekt med andra metoder, vad är det då som får oss att tro att det skulle
gå bättre med SMS? Om det utdelas något optimistpris i det här landet, så
är det min bestämda uppfattning att vinnaren absolut måste sökas i våra
pendlarled.
Hälsningar
Kerstin


                                        
           
          "sarasundquist.privat"                   
           
          <sarasundquist@xxxxxxxxxx    Till:  
uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx      
          ors.se>             Kopia:           
           
          Sänt av:             Ärende:   
[uppsalapendeln] SMS        
          uppsalapendeln-bounce@fre                  
           
          elists.org                         
           
                                        
           
                                        
           
          2003-01-29 18:10                      
           
          Sänd svar till                       
           
          uppsalapendeln                       
           
                                        
           
                                        
           
SMS-tjänsten är mycket märklig... 7,23 försenat till 7,30, memn när
jag kom till stationen 7,00 så stod det inne, och avgick visst i tid
sen. Borde man inte ändra tillbaka då?

Klart att extraavgifterna är nått för konsumenivrarna!

/Sara


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: