[uppsalapendeln] Ang: SJ chef och verkligheten

 • From: Kerstin.Ramden@xxxxxx
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 4 Dec 2002 11:21:46 +0100

Obegripligt! Jag vill inte svinga en bägare mellan Uppsala och Stockholm
eller vv, jag vill inte ha någon som läser högt eftersom jag har egen
läsning med mig och jag vill inte spela spel. Jag villl bara åka till och
från jobbet och tycker mig ha förstått att det är precis vad vi alla i
nätverket vill. SJs ledning verkar tro att det är tågresan i sig som är
målet för oss inte att bli transporterade mellan två punkter enligt den
tidtabell som för tillfället gäller. Har han månne förläst sig på Karin
Boye?
Kerstin                                        
            
          "Dmitrij Sharapov"                     
            
          <dmitrij_sharapov@hotmail    Till:  
<uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>      
          .com>              Kopia:           
            
          Sänt av:             Ärende:   
[uppsalapendeln] SJ chef och     
          uppsalapendeln-bounce@fre    verkligheten        
            
          elists.org                         
            
                                        
            
                                        
            
          2002-12-04 11:10                      
            
          Sänd svar till                       
            
          uppsalapendeln                       
            
                                        
            
                                        
            
Ur senaste nummer av KUPÉ:

Jan Forsberg som"..i vuxen ålder inte åkt mycket tåg..." har visioner typ:

"en pubvagn för den som vill svinga en bägare.."
"högläsning av aktuella författare"
"spela spel"

" kritiken varit lite orättvis"-exakt samma formuleringen som Gordon kör
med.

Man undrar hur det kommer att gå med han som "SJs nya lok".

Dmitrij Sharapov
dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: