[uppsalapendeln] Ang: Re: Angående arlanda

 • From: Kerstin.Ramden@xxxxxx
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 30 Jan 2003 18:01:05 +0100

Ja, det är nog lättare inomläns, men man kan ta sig en titt på
Skånetrafiken och konstatera att det går tåg Malmö - Köpenhamn - Helsingör
nästan hela dygnet och under dagtid är det 20-minuterstrafik. Så nog verkar
det gå att lösa läns- och t o m nationsöverskridande tågtrafik bara viljan
är god.
Hälsn
Kerstin


                                        
           
          Fredrick Beste                       
           
          <Fredrick.Beste@xxxxxxxxx    Till:  
uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx      
          son.se>             Kopia:           
           
          Sänt av:             Ärende:   
[uppsalapendeln] Re: Angående   
          uppsalapendeln-bounce@fre    arlanda          
           
          elists.org                         
           
                                        
           
                                        
           
          2003-01-30 14:08                      
           
          Sänd svar till                       
           
          uppsalapendeln                       
           
                                        
           
                                        
           
det vore mer logiskt att tågen som kommer norrifrån resp går norrut (om
Uppsala) alltid går över Arlanda, medan de som terminerar i Uppsala
resp. startar därifrån går över Märsta.
Jag vet att SJ måste betala (dyra) avgifter till A-train-konsortiet (som
driver Arlanda Express) för att få angöra Arlanda C.

Länsgränsproblematiken är nog korrekt - de flesta andra stora
pendlarsträckor i Sverige sker "inomläns", och då finns det alltid ett
landstings/kommundrivet trafikbolag som drivs med skattesubventioner.

/F
Andersson Mats SM wrote:

>SJ ser det som en service att förbinda Arlanda med orterna längs
>Svealandsbanan - och i Dalarna och södra Norrland. Vilket det ju utan
tvivel
>är.
>Sannolikt räknar man ett fortsatt ökande resandeunderlag på sträckan. Jag
>tror inte heller att Järnvägsföretaget med stort J av prestigeskäl kan
>avstå från att köra på landets största flygplats.
>Priset betalar inte SJ, det gör pendlarna till och från Märsta.
>Nåt annat
>En av orsakerna till pendelns problem (eller kanske ffa till det höga
>priset) är ju länsgränsen mellan Uppland o Stockholm. Vore det inte något
>för detta nätverk att verka för ett samarbete mellan trafikhuvudmännen i
de
>två länen för att på sikt förvandla sträckan Uppsala - Stockholm till en
>upphandlad sträcka med regionaltrafik.
>
>mvh
>Mats A
>
>
>>----------
>>From:  sarasundquist.privat
>>Reply To:  uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
>>Sent:  Thursday, January 30, 2003 13:36 PM
>>To:   uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
>>Subject:   [uppsalapendeln] Angående arlanda
>>
>>Att alla tåg går vägen via arlanda, kan det ha nått med spåren att
>>göra? Tex att det är mer lättadministrerat eller så? (för banverket
>>kanske) De får ju betala dyra avgifter för att stanna där, och måste
>>ju förlora mycket på det negativa det för med sig för Märstapendlarna.
>>
>>Någon förklaring borde det ju finnas, rimlig eller inte.
>>
>>/Sara
>>
>>
>>********************************
>>Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
>>e-postlista.
>>Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
>>uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>>med ämnet
>>unsubscribe
>>
>>Vid eventuella frågor, kontakta
>>uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>>********************************
>>
>>
>>
>>
>
>
>********************************
>Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
>Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
>uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>med ämnet
>unsubscribe
>
>Vid eventuella frågor, kontakta
>uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>********************************
>
>
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: