[uppsalapendeln] Ang: Re: Angående arlanda

 • From: Kerstin.Ramden@xxxxxx
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 30 Jan 2003 17:54:08 +0100

Sådana diskussioner pågår och har pågått med jämna mellanrum så länge jag
har pendlat, början av 1980-talet, hittills dock utan resultat. Och så
länge det inte är löst måste det ändå vara SJ som ser till att det fungerar
eftersom det är det enda järnvägsbolag som tillåts trafikera sträckan. Det
kan inte vara rimligt med så usla förbindelser mellan två av Sveriges
största städer som ligger så nära varandra och har en helt integrerad
bostads-, arbets- och kulturmarknad.
Hälsningar
Kerstin


                                        
           
          Andersson Mats SM                      
           
          <mats.andersson@xxxxxxx>     Till:  
"'uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx'"    
          Sänt av:             
<uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>         
          uppsalapendeln-bounce@fre    Kopia:           
           
          elists.org            Ärende:   
[uppsalapendeln] Re: Angående   
                           arlanda          
           
                                        
           
          2003-01-30 14:02                      
           
          Sänd svar till                       
           
          uppsalapendeln                       
           
                                        
           
                                        
           
SJ ser det som en service att förbinda Arlanda med orterna längs
Svealandsbanan - och i Dalarna och södra Norrland. Vilket det ju utan
tvivel
är.
Sannolikt räknar man ett fortsatt ökande resandeunderlag på sträckan. Jag
tror inte heller att Järnvägsföretaget med stort J av prestigeskäl kan
avstå från att köra på landets största flygplats.
Priset betalar inte SJ, det gör pendlarna till och från Märsta.
Nåt annat
En av orsakerna till pendelns problem (eller kanske ffa till det höga
priset) är ju länsgränsen mellan Uppland o Stockholm. Vore det inte något
för detta nätverk att verka för ett samarbete mellan trafikhuvudmännen i de
två länen för att på sikt förvandla sträckan Uppsala - Stockholm till en
upphandlad sträcka med regionaltrafik.

mvh
Mats A
> ----------
> From:  sarasundquist.privat
> Reply To:  uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> Sent:  Thursday, January 30, 2003 13:36 PM
> To:   uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> Subject:   [uppsalapendeln] Angående arlanda
>
> Att alla tåg går vägen via arlanda, kan det ha nått med spåren att
> göra? Tex att det är mer lättadministrerat eller så? (för banverket
> kanske) De får ju betala dyra avgifter för att stanna där, och måste
> ju förlora mycket på det negativa det för med sig för Märstapendlarna.
>
> Någon förklaring borde det ju finnas, rimlig eller inte.
>
> /Sara
>
>
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
> e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
>
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
>
>


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: