[uppsalapendeln] Re: Ang: Re: Ang: [Fwd: Re: Biljettpriser]

 • From: "Lars Åhrlin" <lars.ahrlin@xxxxxxx>
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Tue, 26 Nov 2002 10:38:22 +0100

Haller med om att nagat annat an kuponger pa SJ behovs. For min del bekosta=
r mitt foretag mina manadskort, sa nagra kuponger som bara galler pa SJs =
tag ar jag inte intresserad av. Speciellt som jag kommer att gora allt f=
or att undvika SJ da jag aker privat.
Jag vill ha (ekonomisk) ersattning for min fritid, som det i slutandan drab=
bar. Jag har ca 2 timmar fritid en normal vardag. De stackars timmarna ha=
r jag inte lust att spendera pa en perrong, eller pa ett tag som kryper f=
ram.
Ersattningen bor i minsta fall motsvara den forlorade arbetsinkomsten i red=
a pengar, helst mer eftersom jag varderar min fritid mycket hogre.

// Lars

-----Original Message-----
From: Kerstin.Ramden@xxxxxx
To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Date: Tue, 26 Nov 2002 10:31:17 +0100
Subject: [uppsalapendeln] Ang: Re: Ang: [Fwd: Re: Biljettpriser]Jo, s=3DE5dana har jag ox=3DE5 f=3DE5tt d=3DE5 och d=3DE5 och numera verkar=
 de =3DE4=3D
ven fungera som
betalningsmedel om man k=3DF6per biljet i kassan - tidigare d=3DF6g de bara=
=3D
 till
att handla f=3DF6r i TRs serveringar p=3DE5 t=3DE5gen och Stockholms centra=
l,=3D
 ett r=3DE4tt
begr=3DE4nsat v=3DE4rde f=3DF6r den som huvudsakligen =3DE5ker Uppsala - St=
ockh=3D
olm och
hellre =3DE4ter hemma =3DE4n p=3DE5 t=3DE5get. Dock - jag k=3DF6per inte bi=
ljett =3D
i kassan utan
laddar mitt TiM-kort i automat, s=3DE5 d=3DE5 fungerar de inte. Vi beh=3DF6=
ve=3D
r allts=3DE5
n=3DE5got annat, d v s en extra biljett helt enkelt, att utnyttja vid sen=
=3D
are
tillf=3DE4lle.
H=3DE4lsningar
Kerstin


                                    =3D
                =3D20
          Fredrick Beste                   =3D
                =3D20
          <Fredrick.Beste@xxxxxxxxx    Till:  uppsalapen=3D
deln@xxxxxxxxxxxxx       =3D20
          son.se>             Kopia:      =3D
                =3D20
          S=3DE4nt av:             =3DC4rende:   [=
=3D
uppsalapendeln] Re: Ang: [Fwd: Re: =3D20
          uppsalapendeln-bounce@fre    Biljettpriser]  =3D
                =3D20
          elists.org                     =3D
                =3D20
                                    =3D
                =3D20
                                    =3D
                =3D20
          2002-11-26 10:18                  =3D
                =3D20
          S=3DE4nd svar till                  =
=3D
                 =3D20
          uppsalapendeln                   =3D
                =3D20
                                    =3D
                =3D20
                                    =3D
                =3D20
N=3DE4r det g=3DE4ller "f=3DF6rm=3DE5nsbiljetter" s=3DE5 har ju SJ redan 50=
 krono=3D
rs
v=3DE4rdekuponger (som man f=3DE5r n=3DE5gon eller
n=3DE5gra stycken av n=3DE4r man skriver och klagar - Sj=3DE4lv fick jag vi=
d =3D
ett
tillf=3DE4lle s=3DE5dana f=3DF6r ett v=3DE4rde av 1400:- efter infernot f=
=3DF6rr=3D
a jul/ny=3DE5r)!

S=3DE5dana kunde de ju dela ut i parti och minut ombord p=3DE5 t=3DE5gen n=
=3DE4=3D
r det
kr=3DE5nglar.


/F


 Kerstin.Ramden@xxxxxx wrote:
>
> Hej!
> Reklamationsblankett p=3D3DE5 hemsidan =3D3DE4r en bra id=3D3DE9, likas=
=3D3DE=3D
5 f=3D3DF6rsla=3D3D
> get med
> f=3D3DF6rm=3D3DE5nsbiljetter. Det =3D3DE4r troligen en mer framkomlig v=
=3D3DE=3D
4g =3D3DE4n at=3D3D
> t kr=3D3DE4va s=3D3DE4nkta
> priser generellt.
> By the way - 07.23 var fyra minuter sent vid avg=3D3DE5ng fr=3D3DE5n Upps=
=3D
ala i =3D3D
> dag och
> tolv minuter sent vid ankomst. Sen avg=3D3DE5ng p g a att man prioriter=
=3D
ade =3D3D
> ett
> x2000 och s=3D3DE5 hamnade vi i otakt med signalerna och tappade allts=3D=
3D=3D
E5
> ytterligare =3D3DE5tta minuter p=3D3DE5 v=3D3DE4gen in. Otillst=3D3DE4ndi=
gt! =3D
Och 20.40 =3D3D
> fr=3D3DE5n
> Stockholm till Uppsala i g=3D3DE5r kv=3D3DE4ll var sex minuter sent fr=3D=
3D=3D
E5n Stoc=3D3D
> kholm och
> ungef=3D3DE4r lika mycket sent till Uppsala.
> Kersitn Ramd=3D3DE9n=3D3D
>
> ********************************
> Du har f=3DE5tt det h=3DE4r brevet eftersom du =3DE4r med p=3DE5 uppsalap=
ende=3D
ls
e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande ti=3D
ll
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med =3DE4mnet
> unsubscribe
>
> Vid eventuella fr=3DE5gor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************

--
       Fredrick Beste, M.Sc.
Ericsson Utvecklings AB, Core Network Development
     Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx

-- Binary/unsupported file stripped by Ecartis --
-- Type: text/x-vcard
-- File: Fredrick.Beste.vcf
-- Desc: Card for Fredrick Beste
********************************
Du har f=3DE5tt det h=3DE4r brevet eftersom du =3DE4r med p=3DE5 uppsalapen=
dels=3D

e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till=3D

uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med =3DE4mnet
unsubscribe

Vid eventuella fr=3DE5gor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

=3D
********************************
Du har f=E5tt det h=E4r brevet eftersom du =E4r med p=E5 uppsalapendels e-p=
ostlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med =E4mnet
unsubscribe

Vid eventuella fr=E5gor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: