[uppsalapendeln] Re: Ang: Pendlareländet - Politiker

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 11 Mar 2003 12:44:13 +0100

hej! Både Löwenströmska, Karolinska m f l arbetsplatser nämndes uttryckligen under mötet.

De kommuner som jag räknade upp var fritt ur mitt minne, och Upplands-Väsby var förstås med, även om jag inte nämnde just den i förra mailet. Även Solna och
Stockholms stad är ämnade att vara med, om planerna går i lås. Idén var alltså att alla kommunerna på järnvägssträckan Uppsala-Stockholm skulle göra en
gemensam aktion. Varför finns t ex inget järnvägsstopp i Helenelund? Perrongen finns. Det är bara att stanna tågen. Men det fattar inte SJ.


Rent allmänt så uttyckte man från uppsalamoderaterna stor oro för att denna region på sikt kommer att lida mycket när arbetsmarknaden "disintegreras" p g a de
dåliga kommunikationerna. För en kommun som t ex Knivsta är järnvägsförbindelsen essentiell./F
sonja.nimmerstam@xxxxxxxxxxx wrote:

Jag har varit bortrest en tid och hade naturligtvis en hel del pendlarmail
när jag kom hem. Det blir då lite svårt att läsa och sortera närmare 200
mail. Jag vet inte om jag hamnar rätt men det var toppenbra att ni träffat
moderaterna som ska ta kontakt med alla politiker i kommunerna på vår
pendlarsträcka. Kommunerna var uppräknade och jag vill tillägga Upplands
Väsby kommun som har ganska många pendlare inom sitt område. Det stiger av
ca 10-15 vid varje morgontåg fr Uppsala, Dessutom kör många bil (som skulle
pendla om det blir bättre med kommunikation Uppsala-Märsta). Därutöver
finns Löwenströmska sjukhuset som är en ganska stor arbetsplats, där
vårdfolket arbetar i skift och tar sig nu inte längre hem från Märsta på
kvällar o helger. Jag känner också starkt för de högstadielärare som
arbetar här, tänk er att ha en klass på 30 stökiga ungdomar som väntar på
en lärare som oftast kommer för sent (eller inte alls till den lektionen),
att få dessa ungdomar att arbeta in förlorad lektionstid på kvällarna är en
omöjlighet....., det ställer till så mycket. Det blir rubbningar i hela
samhällsstrukturen.
Det är inte att begära att SJ kan förstå det när man läst de senaste
mejlen, goddag yxskaft.
/sn


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: