[uppsalapendeln] Ang: Nyhetsbrevet...

  • From: ap@xxxxxxxxxxxxxxx
  • To: sarasundquist@xxxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 13 Feb 2004 10:22:08 +0100

Det blir en tuff kamp om målarlådan mellan dig och mig Sara! Jag har 
kavlat upp ärmarna :-)

/Agneta - reklameraren

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Ang: Nyhetsbrevet...