[uppsalapendeln] Re: Allt märkligare uppgifter om tågtrafiken...

  • From: "Fredrick Beste" <Fredrick.Beste@xxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 19 Nov 2008 19:16:30 +0100

Utöver dessa haverier så kraschar ju Banverkets Tågtrafiklednings-system 2-3
ggr/år, med följden att i stort sett hela Sveriges  tåg står stilla under
nästan en hel dag. 

Man kan  kraftigt ifrågasätta kompetensen på banverket när såna här stora
katastrofer inträffar stup i kvarten.

 

 

  _____  

From: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of Lasse Kongo
Sent: den 19 november 2008 18:45
To: Fredrick Beste; uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Cc: kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx
Subject: [uppsalapendeln] Re: Allt märkligare uppgifter om tågtrafiken...

 

Här är Banverkets förklaring:
http://www.banverket.se/sv/Amnen/Pressrum/Nyhetsarkiv/2008/November/Elfel-ba
kom-tagstopp-.aspx

 

"Det var en sensor som ska känna av kraftbehovet på järnvägarna i
Stockholmsområdet som natten till tisdag slutade att fungera. Följden blev
att Banverkets anläggning i Älvsjö inte levererade tillräckligt med ström
till morgontrafiken. Det ledde till en serie överbelastningar så att
Banverkets andra kraftmatningsanläggning i Stockholmsområdet till slut slogs
av helt. Resultatet blev ett timslångt elavbrott till all tågtrafik mellan
Stockholm och Gävle. Exakt varför sensorn slutade fungera utreds av
Banverket."

 

Det hade alltså inte att göra med att man plötsligt släppt ut för många tåg
samtidigt.

 

 

För övrigt anser jag att Uppsalapendeln fungerat mycket bra under perioden
fr o m december -07 fram till slutet av oktober -08. Tyvärr har det ju
inträffat ett par större haverier (bägge pga Banverket) 28:e oktober och
18:e november vilket jag dock personligen haft turen (jag har tagit tidiga
morgontåg som hunnit fram innan felen inträffat) att inte drabbas av.
Förhoppningsvis är det slut med större haverier de kommande månaderna.

 

/Carl

 

 

From: Fredrick <mailto:fredrick.beste@xxxxxxxxxxxx>  Beste 

Sent: Wednesday, November 19, 2008 10:22 AM

To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx ; kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx 

Subject: [uppsalapendeln] Allt märkligare uppgifter om tågtrafiken...

 

Tisdagen 18 november stod all tågtrafik från Stockholm till Gävle stilla i
flera timmar. Enligt uppgifter i denna tidning [SvD ]berodde detta på
avbrott i strömförsörjningen till kontaktledningarna, vilket i sin tur
berodde på överlast i de omformare som skall transformera elektriciteten
till rätt spänning för tågen, vilket i sin tur berodde på att moderna tåg
drar nästan dubbelt så mycket ström som de gamla.
Man häpnar.
Menar banverket på fullt allvar att de släpper ut tåg på banorna som
systemet inte klarar att mata med ström?
Finns inga ansvariga ingenjörer kvar på banverket? Har man inget
godkännandeförfarande och tekniska acceptans-tester innan en ny sorts tåg
tas i trafik?
Har tågtrafiken i Sverige förvandlats till nån sorts lekstuga för
pengahungriga statliga verk som mest är intresserade av att kortsiktigt
maximera sina intäkter?

Det finns ju fler egendomligheter som banverket har varit inblandat i -
under det senaste året har vi ju alla blivit varse om att tågförseningarna
ökar alltmer, främst runt Stockholm, men inte bara där. En av orsakerna som
det ständigt hänvisas till, inte minst från Banverkets sida, är att det
numera går så många tåg att minsta lilla försening orsakar kraftiga
domino-effekter igenom hela systemet.
Man häpnar igen!
Banverket släpper alltså ut trafik på banorna trots att man vet att det
orsakar "trafikinfarkter" i systemet.
Hur kan man göra det? Om man inte kan garantera trafikens kvalitet, borde
man ha sagt nej till fler tåg på banorna.
Eller är det månne intäkterna som hägrar igen? (Finns det kanske
chefsbonusar till banverkets toppchefer kopplade till verkets intäkter och
ekonomiska resultat?)
Jag tycker att ansvariga politiker skall kräva en audit av banverkets
kompetens, för det är något som verkar vara allvarligt fel här.
Tänk som samma "går-det-så-går-det"-mentalitet fanns inom Luftfarten?


Fredrick Beste
Uppsalapendlarna 

  _____  


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - http://www.avg.com 
Version: 8.0.175 / Virus Database: 270.9.7/1799 - Release Date: 2008-11-19
08:58

Other related posts: