[uppsalapendeln] Allt märkligare uppgifter om tågtrafiken...

  • From: "Fredrick Beste" <fredrick.beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>, <kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 19 Nov 2008 10:22:28 +0100

Tisdagen 18 november stod all tågtrafik från Stockholm till Gävle stilla i 
flera timmar. Enligt uppgifter i denna tidning [SvD ]berodde detta på avbrott i 
strömförsörjningen till kontaktledningarna, vilket i sin tur berodde på 
överlast i de omformare som skall transformera elektriciteten till rätt 
spänning för tågen, vilket i sin tur berodde på att moderna tåg drar nästan 
dubbelt så mycket ström som de gamla. 
Man häpnar. 
Menar banverket på fullt allvar att de släpper ut tåg på banorna som systemet 
inte klarar att mata med ström?
Finns inga ansvariga ingenjörer kvar på banverket? Har man inget 
godkännandeförfarande och tekniska acceptans-tester innan en ny sorts tåg tas i 
trafik?
Har tågtrafiken i Sverige förvandlats till nån sorts lekstuga för pengahungriga 
statliga verk som mest är intresserade av att kortsiktigt maximera sina 
intäkter?

Det finns ju fler egendomligheter som banverket har varit inblandat i - under 
det senaste året har vi ju alla blivit varse om att tågförseningarna ökar 
alltmer, främst runt Stockholm, men inte bara där. En av orsakerna som det 
ständigt hänvisas till, inte minst från Banverkets sida, är att det numera går 
så många tåg att minsta lilla försening orsakar kraftiga domino-effekter igenom 
hela systemet. 
Man häpnar igen!
Banverket släpper alltså ut trafik på banorna trots att man vet att det orsakar 
"trafikinfarkter" i systemet. 
Hur kan man göra det? Om man inte kan garantera trafikens kvalitet, borde man 
ha sagt nej till fler tåg på banorna. 
Eller är det månne intäkterna som hägrar igen? (Finns det kanske chefsbonusar 
till banverkets toppchefer kopplade till verkets intäkter och ekonomiska 
resultat?)
Jag tycker att ansvariga politiker skall kräva en audit av banverkets 
kompetens, för det är något som verkar vara allvarligt fel här.
Tänk som samma "går-det-så-går-det"-mentalitet fanns inom Luftfarten? 


Fredrick Beste
Uppsalapendlarna 

Other related posts: