[ssh] Re: [ssh] Daniel Płatek o rewolucjach konstytucyjnych w Iranie i Turcji. Czwartek z Socjologią Historyczną 22.04

  • From: Artur Wysocki <artur.wysocki@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: ssh@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 16 Apr 2021 12:22:12 +0200

Bardzo dziękuję za informację.
Do zobaczenia na spotkaniu.
Artur Wysocki

W dniu 2021-04-16 11:21, Wiktor Marzec napisał(a):

Szanowni Państwo,
jeśli ktoś jeszcze nie dostał, a dla reszty dla przypomnienia.
Poniżej też dane do spotkania na zoom.

Zapraszamy na seminarium, na którym DANIEL PŁATEK (UJ) zaprezentuje
swoją najnowszą książkę

SPÓR POLITYCZNY W IRANIE I IMPERIUM OSMAŃSKIM STUDIUM Z SOCJOLOGII
HISTORYCZNEJ REWOLUCJI KONSTYTUCYJNYCH

Komentarz wygłosi KAROLINA WANDA OLSZOWSKA (UJ)
Seminarium poprowadzi WIKTOR MARZEC (UW)

Internetowe spotkanie odbędzie się 22 kwietnia 2021 r. o godz.
17.00, na platformie Zoom:
https://zoom.us/j/98935736421?pwd=NzNWTnR6eThzYU1FMXUxNnJ-nOW9DZz09
Meeting ID: 989 3573 6421
Passcode: qr8BKJ.

O KSIĄŻCE:
Książka Daniela Płatka jest obszernym, nowatorskim i dobrze
osadzonym teoretycznie studium z porównawczej socjologii
historycznej. W polskich naukach społecznych powstało bardzo
niewiele prac z tej dziedziny. Autor dokonał rekonstrukcji prze-mian
społecznych i politycznych od XVIII wieku do początku wieku XX w
Turcji i Iranie. Jest to analiza dynamiki relacji między
transformującym się organizmem państwowym a różnymi grupami
społeczeństwa, które wchodzą w złożone interakcje z państwem,
negocjując warunki wzajemnego związku. W efekcie wyjaśniona zostaje
ewolucja w kierunku podmiotowości społeczeństw i powstania
instytucji demokratycznych oraz systemu reprezentacji interesów
zbiorowych. Problematyka przemian form konfliktów społecznych
wiodących ku współczesnej sferze publicznej i politycznej mozaice
nowoczesnego państwa została odniesiona do krajów spoza rdzenia
systemu światowego, co
2
jest nowatorskim i ciekawym podejściem. Autor zastosował
perspektywę nowoczesności zwielokrotnionej – eksplorował
doświadczenia przednowoczesnych imperiów: osmańskiego i szyickiego,
przechodzących drogę opóźnionej i imitacyjnej modernizacji w
końcu XIX oraz na początku XX wieku. Dla polskiego czytelnika
książka ta stanowi ważne źródło wiedzy o dorobku, metodach i
użyteczności porównawczej socjologii historycznej, jednocześnie
prezentuje oryginalne podejście do analizy polityki sporu w
modernizujących się społeczeństwach pozaeuropejskich.

O AUTORZE:
Daniel Płatek jest socjologiem, absolwent Szkoły Nauk Społecznych
IFIS PAN. Interesuje się problematyką działań zbiorowych i ruchów
społecznych oraz socjologią historyczną. Jest autorem kilku
artykułów poświęconych problematyce skrajnej prawicy w Polsce,
m.in Civil Society and the Extreme Right Collective in Poland,
1990-2013 (2017) oraz Mobilizing on the Extreme Right in Poland
(2017). Zajmował się problematyką kra-jów islamskich i mobilizacji
społecznych w okresie rewolucji konstytucyjnych na prze-łomie XIX i
XX wieku. Obecnie przebywa na Uniwersytecie w Lund, gdzie bada polskie
protesty od roku 1990. W swojej pracy wykorzystuje ilościowe i
jakościowe techniki analizy danych.

Karolina Wanda Olszowska – historyk, turkolog, doktorantka na
Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Wydziale
Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownica Instytutu
Historii UJ. W trakcie studiów przebywała na stypendium na
Uniwersytecie Hacettepe (Ankara) oraz w Instytucie Puszkina (Moskwa).
Redaktor tomu Konteksty dla Trójmorza. Turcja, Bałkany Zachodnie i
Europa Środkowa w polityce międzynarodowej.

Other related posts: