[ssh] Zagłada Żydów i inne (polskie) historie_wstępne rozpoznania metodologiczno-teoretyczne

  • From: Anna Zawadzka <annazawadzka@xxxxxxxxx>
  • To: ssh@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 13 Apr 2021 09:23:59 +0200

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Na seminarium Centrum Badań nad Zagładą Żydów gościć będzie Piotr Filipkowski z referatem o metodologiczno-teoretycznych aspektach badań nad Zagładą z użyciem oral history.  Punktem wyjścia do dyskusji będzie tekst Piotra Filipkowskiego pt. "Historia mówiona jako wybór źródeł. Wokół „O tym nie wolno mówić...” Zagłada Żydów w opowieściach wspomnieniowych ze zbiorów Dionizjusza Czubali", który właśnie ukazał się w czasopiśmie "Studia Litteraria et Historica".

Link do tekstu: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/article/view/slh.2269/6433

(jest też w wersji angielskiej, wszystko w wolnym dostępie).

Zapraszam serdecznie, szczegóły poniżej.

Z pozdrowieniami,

Anna ZawadzkaKOLEJNE Z CYKLU NOWYCH SEMINARIÓW


Serdecznie zapraszamy na kolejne z cyklu spotkań seminaryjnych Centrum.

Spotykamy się "online" za pośrednictwem platformy ZOOM (link niżej)
26 kwietnia w godz. 10.00 -12.00

dr Piotr Filipkowski przedstawi temat

_Zagłada Żydów i inne (polskie) historie _
_Wstępne rozpoznania metodologiczno-teoretyczne_

Nie jest chyba nadmiernym uproszczeniem stwierdzenie, że w Polsce ludzie intensywnie „żyją historią", a badania dotyczące czasów najnowszych, w szczególności Zagłady Żydów, budzą duże emocje. Są też dzisiaj, jak aż za dobrze wiemy, palącą sprawą polityczną - w najbardziej dosłownym sensie. To generuje mnóstwo materiału badawczego do kolejnych „analiz dyskursu", ale bardzo utrudnia podjęcie tytułowego tematu.
Chciałbym jednak zaproponować rozmowę o metodologii i teorii badań nad Zagładą, która spróbuje wyjść poza te aktualności, by podjąć sprawy ogólniejsze, a zarazem bardziej podstawowe. Punktem wyjścia są dla mnie rozpoznania Chrisa Lorenza, holenderskiego filozofa historii i historyka historiografii, uczestnika ważnych debat dotyczących zachodniej (głównie niemieckiej) historiografii Zagłady, który podkreśla teoretyczny (albo filozoficzny) charakter pisarstwa historycznego. Każdego, także tego najbardziej faktograficznego. Każdy fakt, jak twierdzi, jest rodzajem mikro-teorii historycznej. A każda dobra teoria wyjaśniająca zdarzenia i procesy historyczne - rodzajem „dużego" faktu.
Nie zamierzam jednak roztrząsać zasadności tych tez, lecz potraktować je jako impuls do dyskusji o tym, jak się dzisiaj w Polsce pisze i rozumie historię Zagłady Żydów, by uszczegółowić i skontekstualizować tytuł jednej z ostatnich ważnych prac teoretyczno-metodologicznych Jerzego Topolskiego.
Jako zachętę do tej rozmowy proponuję mój esej inspirowany książką „_O tym nie wolno mówić..." Zagłada Żydów w opowieściach wspomnieniowych ze zbiorów Dionizjusza Czubali _(red. Piotr Grochowski), który ukaże się w najbliższym numerze pisma Studia Litteraria et Historica.

-------------------------

Piotr Filipkowski - socjolog, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, współpracownik Archiwum Historii Mówionej Ośrodka Karta i Domu Spotkań z Historią, aktualnie pracownik Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. Uczestnik wielu projektów badawczych dotyczących doświadczeń i pamięci II wojny światowej, socjalistycznej modernizacji i kapitalistycznej transformacji w Polsce i Europie Środkowej. Był stypendystą Imre Kertesz Kolleg w Jenie, Kulturstiftung des Bundes (pobyt badawczy w Miejscu Pamięci Buchenwald), Alexander Brückner Zentrum für Polenstudien w Halle. W latach 2016-2019 pracował na Uniwersytecie Wiedeńskim (postdoc) w projekcie badawczym Transformations from Below: Shipyards and Labor Relations in the Uljanik (Croatia) and Gdynia (Poland) Shipyards since the 1980s. Autor monografii Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych (Wrocław 2010, wyd. angielskie: Berlin 2019)

-------------------------

Przed seminarium zapraszamy do lektury wspomnianego wyżej
eseju Piotra Filipkowskiego, w wersji przed publikacją.
Tekst ukaże się niedługo w czasopiśmie „Studia Litteraria et Historica"
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/

-------------------------

W imieniu Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN,
Agnieszka Haska

Prosimy o potwierdzenie udziału do 19 kwietnia

-------------------------

Link do spotkania na platformie ZOOM:
https://zoom.us/j/95132773986?pwd=Y1BQUThZS0NoRmlsejBSYWRrQmtXdz09
Meeting ID: 951 3277 3986
Passcode: YJqp13

-------------------------

W razie pytań prosimy o kontakt z dr Agnieszką Haska agnieszka.haska@xxxxxxxxx

This email was sent to jakub.petelewicz@xxxxxxxxx
_why did I get this?_    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Centrum Badań nad Zagładą Żydów · Nowy Świat 72 p. 120 · 72 · Warszawa 00-330 · Poland

Other related posts:

  • » [ssh] Zagłada Å»ydów i inne (polskie) historie_wstępne rozpoznania metodologiczno-teoretyczne - Anna Zawadzka