[SKRIVA] Flygmoppe

 • From: Torbjörn Wester <torbjorn_wester@xxxxxxxxxxx>
 • To: <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sat, 23 Jan 2010 13:55:28 +0100


Ett eldrivet miniflygplan för en person utvecklas nu hos Nasa. Det lyfter som 
en helikopter och flyger som ett plan.http://www.dn.se/ekonomi/teknik/nasa-bygger-flygmoppe-1.1031501
                     
_________________________________________________________________
Lagra alla dina foton på Skydrive. Det är enkelt och säkert!
http://www.skydrive.live.com
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck * Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- 
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: