[qtkd43qb] Re: Tai lieu Quan tri chien luoc

  • From: hung pham <pqhungqbr@xxxxxxxxx>
  • To: qtkd43qb@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 3 May 2012 18:02:21 +0700

Cac bac oi sao khong gui tai lieu len de on tap cai.Thu 7 thi roi. Hy
vong bac nao co tai lieu thi chia se voi anh em voi. DUNG LAM NGUOI
HUNG NUA?


Vào ngày 03/05/2012, Phạm Xuân Trường <mr.xuantruong@xxxxxxxxx> viết:
> Có vẻ như gửi qua hộp thư qtkd43qb@xxxxxxxxxxxxx không đính kèm file được,
> mọi người vào địa chỉ sau tải về nhé (Tài liệu Quản trị chiến lược của thầy
> Hoàn - anh Tiến cung cấp)
>
> http://www.mediafire.com/?eq862juw63q63gw
>
> --
> *Phạm Xuân Trường*
> M&E - QUANG BINH DPPR
> Tel:      0523.821.072
> Mobile: 0905.883.885
> E-mail: mr.xuantruong@xxxxxxxxx
>

Other related posts: