[qtkd43qb] Tai lieu Quan tri chien luoc

  • From: Phạm Xuân Trường <mr.xuantruong@xxxxxxxxx>
  • To: qtkd43qb@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 3 May 2012 14:36:21 +0700

Có vẻ như gửi qua hộp thư qtkd43qb@xxxxxxxxxxxxx không đính kèm file được,
mọi người vào địa chỉ sau tải về nhé (Tài liệu Quản trị chiến lược của thầy
Hoàn - anh Tiến cung cấp)

http://www.mediafire.com/?eq862juw63q63gw

-- 
*Phạm Xuân Trường*
M&E - QUANG BINH DPPR
Tel:      0523.821.072
Mobile: 0905.883.885
E-mail: mr.xuantruong@xxxxxxxxx

Other related posts: