[PWC-MEDIA] persbericht UT: 'Obesogene omgevingen te herkennen vanuit de ruimte'

  • From: <w.r.vanderveen@xxxxxxxxxx>
  • To: <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 7 Feb 2019 09:10:42 +0000

Goedemorgen,
Obesitas staat sterk in de belangstelling. Een aspect dat, hoe logisch ook, 
niet zo vaak wordt meegenomen, is de invloed van onze fysieke omgeving. Dit 
terwijl daarover een schat aan informatie te verzamelen is via satellieten, 
geo-informatiesystemen en GPS-systemen. Deze drie technologieën, samen ook wel 
3S genoemd, hebben groot potentieel in het obesitasonderzoek. Dat stelt UT 
onderzoeker Peng Jia in zijn paper in 'Trends in Endocrinology and Metabolism'. 
Waar vinden we obesogene omgevingen, welke omgevingen zijn juist gezonder?
Het volledige persbericht over dit paper staat hier: 
https://www.utwente.nl/nieuws/!/2019/2/179094/obesogene-omgevingen-te-herkennen-vanuit-de-ruimte
Met vriendelijke groet,
Wiebe van der Veen, Universiteit Twente

ir. Wiebe van der Veen, sr. communicatieadviseur/redacteur wetenschap, 
Universiteit Twente Marketing & Communicatie, gebouw Spiegel, Postbus 217, 7500 
AE Enschede, tel 0612185692, www.utwente.nl<http://www.utwente.nl> Twitter 
@wieberenze LinkedIn https://nl.linkedin.com/in/wiebev

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] persbericht UT: 'Obesogene omgevingen te herkennen vanuit de ruimte' - w.r.vanderveen