[PWC-MEDIA] Wetenschapsnieuws van de VU

  • From: "M&C Persvoorlichting VU" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> ("pers")
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 14 Sep 2021 09:57:23 +0000

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
<https://mail.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=V5ae8daKlqpPgTovpENwgCvyUNGwr4WHpcYC2t9VzwILEtJI2fl3Fv72wW0Z3ocD0E5Y3muEhpDLBnIJjzsrsjcB9j>[logo
 Vrije Universiteit 
Amsterdam]<https://mail.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=V5ae8daKlqpPgTovpENwgCvyUNGwr4WHpcYC2t9VzwILEtJI2fl3Fv72wW0Z3ocD0E5Y3muEhpDLBnIJjzsrsjcB9j><https://mail.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=V5ae8daKlqpPgTovpENwgCvyUNGwr4WHpcYC2t9VzwILEtJI2fl3Fv72wW0Z3ocD0E5Y3muEhpDLBnIJjzsrsjcB9j>
Online versie [pijltje] 
<https://mail.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=V5afc_LQckNOVsickXsIDh5AYC2dif%2BCR3WrQWyfdr9r%2BM6THw1XEMrVZG4t10t5mCn6nnETWx6YIxfJAHmq7PYjVa>

Wetenschapsnieuws van de VU


[https://vu.slgnt.eu/images/VU/Persvoorlichting/Header_W-zine%201300x490.jpg]<https://mail.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=V5aVSpapd7T5%2BJST%2B0vVmKuPPtfR2um9T9Sjo%2BqPYrKgMWt2lVqPze5MqYy8imfU0Qvy902LR9Bt7DS0MbLy67FBVmjRVR>

Romeinen introduceerden massaproductie met maliënkolder

[https://vu.slgnt.eu/images/VU/Persvoorlichting/Fig.%205%20-%20Vimose%20coat%20close%20up.jpg]Massaproductie
 bestond al tijdens het Romeinse rijk en is niet enkel iets van onze tijd. Een 
voorbeeld hiervan is de maliënkolder, een pantser gemaakt van duizenden metalen 
ringetjes. De Kelten blijken de uitvinder van de maliënkolder rond 300 v. Chr., 
waarna deze technologie zich snel over Europa en verder verspreidde. De 
Romeinen bewapenden veel van hun manschappen met een maliënkolder die op grote 
schaal door (ex-)militairen werd geproduceerd. Ook buiten het Rijk bewapenden 
krijgers zich met de maliënkolder, hoewel zich dat beperkte tot de allerrijkste 
personen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Martijn Wijnhoven die eerder 
dit jaar door National 
Geographic<https://www.nationalgeographic.com/history/article/1800-year-old-chain-armor-reconstructed-video-game-tech>
 is geïnterviewd. Lees 
verder<https://mail.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=V5aJv1Z8Pt0waqy_LOZQhkDUmDBq3IS9kmrm51wz3qovVNtZAOkq5cdqbx8Biuudi6hSEP2A%2Be_AWCkyMBTZquiDoN4jVV>.


Filosofie-onderwijs moet zich meer gaan verhouden tot de diversiteitsdiscussie

Meeleven met een menselijk personage in een roman is vanzelfsprekend, maar 
kunnen we dat ook met een dier in een dierengedicht? En als we op die vraag 
ontkennend antwoorden, op welke vooronderstellingen berust ons antwoord dan? 
Dat is het vertrekpunt van het promotieonderzoek van Tirza Brüggemann. Haar 
onderzoek laat zien dat grenzen van de verbeelding verder liggen dan we geneigd 
zijn te denken. Zeker als het gaat om Speciësisme, het verschijnsel van 
discriminatie tussen wezens op basis van hun soort, doorgaans discriminatie van 
diersoorten door de mens. Lees 
verder<https://mail.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=V5aVp7pE9u%2BdpiO%2BiZ48%2BIBqJmieG7OU__hLZ2c7S4vK5k62JFZlGcDXfI8dFwor6C1e3xSWQlZ5l2NjBrx1wzW6IjqwVh>.Expert Mátyás Bittenbinder: ''Gifslangenbeten eisen meer dan 100.000 doden per 
jaar''

[https://vu.slgnt.eu/images/VU/Persvoorlichting/Mátyás%20Bittenbinder%20(1).jpg]Op
 19 september is het Snakebite Awareness Day. VU-bioloog en 
slangengifonderzoeker Mátyás Bittenbinder wil graag meer aandacht voor dit 
mondiale probleem. “Gifslangenbeten eisen meer dan 100.000 doden per jaar en 
veroorzaken een belangrijk gezondheidsprobleem op een wereldwijde schaal. Mijn 
doel de komende jaren is om slangengif beter te begrijpen en om een rol te 
spelen bij het vinden van een oplossing. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld al 
ver met het onderzoeken van alternatieven voor antigif. Daarbij zijn we op zoek 
naar medicijnen die goedkoper en effectiever zijn, bijvoorbeeld die in pilvorm 
toegediend kunnen worden. Dat zou een groot voordeel opleveren ten opzichte van 
traditioneel antigif.”

In contact komen met Mátyás? Dat kan via onze afdeling 
Persvoorlichting<https://mail.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=V5aJnrRT1epbIfFuIQUbpKjiFzqI36faO1gOv5MuXDlddpJ3Id5qPOAZh2zegGhvVdZ6ty_CE62QtaDpTcxGREGvyjo%2BVG>.Agenda september

War in the Classroom. Promotie, A.J. Niemeijer, woensdag 15 september 2021. 
Lees 
verder<https://mail.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=V5aVloRD4WvuhAfZlbyf2FZUeJoU9137yLWHOmUe52L5CBt34v3ZdUGbubK8vq%2BHdlOuYefUVwgZL3LZ1azVSsEgkspVVw>.

The efficacy and effectiveness of psychological treatments for eating 
disorders. Promotie, E.M. van den Berg, donderdag 16 september 2021. Lees 
verder.<https://mail.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=V5aeBu6xF8uiwWgSr%2BiLmnWdp0aPc6WU4s3RTFPZxiIqDrtZrYTWoKI736OBC_rYgziww1TVWio7vdm_k2lXYv3773WaVP>

Fictional naratives at work. Promotie, I.M. Brokerhof, donderdag 16 september 
2021. Lees 
verder<https://mail.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=V5afd73fDonKyhv0kP5DEMduyyiF2psIPak1Mg9T7rijYNJ39lxdp1selMb2JVty%2BCkTtrh2qiWxpu9CwN_GQP50ixXEVa>.

Care and Capability. Promotie, M.S. van Loon, vrijdag 17 september 2021. Lees 
verder<https://mail.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=V5aJdG2wD7Klcwfp_jv8CP01OJzrs5m6L3M0KM_SnW5BePtZ0dpihcrMkQkFuuOIDRFL1OeMCSS4h0zi3V_HmlcjPvBPV0>.

Anymals, Poems, Empathy. Promotie, T.H.G. Brüggemann, vrijdag 17 september 
2021. Lees 
verder<https://mail.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=V5aJfOgMNH_Fye791fXObJV8KiNeh_mf6azhr4F9rmts_862qx4SMsmriGNJXpAt1AF_SIQYeaCRgWoV1%2B40uSNvcFbmVK>.

A quantitative Kohn–Sham approach to elementary redox reactions in artificial, 
bio-inspired and biological catalysis. Promotie, M. Dalla Tiezza, maandag 20 
september 2021. Lees 
verder<https://mail.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=V5aeMhTghxSJYU4toHhTyY%2BLQCcVDa%2B%2BJBHO8ktKA7POjgdBhD%2BxZqQLNB5JnvWzncy0kpeOTwAjjcA_Cv5SFZo_EjEEVS>.

Radio-Astronomical Imaging on Accelerators. Promotie, maandag 20 september 
2021, A.J.P. Veenboer. Lees 
verder<https://mail.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=V5aeQp1uXpr654DQTpTI8p73WKDmaJpBiM5GrdrSQzr0dr639nIqSIjnWrYgUfCZKSo0Vel3CyiQKRh61RQCik%2BSvyZyVI>.

Influencing Consumer Choice for Healthy Foods at the Point of Purchase. 
Promotie, I.H. Ikonen, dinsdag 21 september 2021. Lees 
verder<https://mail.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=V5aVERuA7TXcBSwsLYpY%2BEHHVk8AJ6xAYrADWCFy4WyOlsdZbmbtMWklOCctpvPreqvK9fFw0M9RrXa6jt6XwM9cGDY%2BVe>.

Parameterization for Center Manifolds: Existence, Rigorous Bounds, and 
Applications. Promotie, W.A. Hetebrij, woensdag 22 september 2021. Lees 
verder<https://mail.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=V5aJVAUbIgZCdta2FkUq_zQGMtTuf_hZqxB7agQxJYdNvhd3sFWEAKVE9vFQ76qSTb64Mef8l96XSLlmW0ujGYBtCKlRVQ>.

Privacymarkt - Worstelen met zelfbeschikking over, en eigen beheer van 
persoonsgegevens. Promotie, P.J.C. Olsthoorn, donderdag 23 september 2021. Lees 
verder<https://mail.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=V5aeDZ61YgkBqJBz%2B4drsFiceFqdnRy2twIl9ipNK%2B9PcBJ3kqSPxtKwRZyiNG_GGJ%2BnoxxTol8dLcIG_BxKeVtWBwwjVY>.
Reinventing cities: evaluating effective urban policies. Oratie, H.R.A. Koster, 
donderdag 23 september 2021. Lees 
verder<https://mail.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=V5aJ95PIAsKFyd8TcT0HVcS_V4sZ_mOTaadrMUu37Dtj1e62zGP5h7eWGF_72ymX7gPHgdUoqsWIHcd9cs4SRjy2GajVVx>.

Interdependence and the evolution of human cooperation. Oratie, D.P. Balliet, 
vrijdag 24 september 2021. Lees 
verder<https://mail.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=V5aJcvsouRKmHa9eOMo3TW2LlYd8rFRdhTPgNcc9VAgl4j6B5lgG8G%2BzHhNCQ30lfxlGrikXSNGTi3SnATow70rIv162VQ>.

Exploring the substructure of nucleons and nuclei with machine learning. 
Promotie, R. Abdul Khalek, maandag 27 september 2021. Lees 
verder<https://mail.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=V5aVqwmsa16PZ_dG0oJBFnMArIonsos_cBF%2BX2EN1jB0vq63ucZkhjcX3gqpf9D_eiHI0otN2ji2JzNsmet7X_GfBTSMV4>.

Piles in the picture. Promotie, M.J. Groenendijk, maandag 27 september 2021. 
Lees 
verder<https://mail.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=V5afgABjMCX3oX0VTFgUMO0AGRXx6mnevCmrHQ2qRX9kG%2B62H_oyJiUAl_TwTen5S0APlJCCk41Q7CJuuwtebtvsUVowVl>.

A GridPix TPC readout for the ILD experiment at the future International Linear 
Collide. Promotie, C. Ligtenberg, dinsdag 28 september 2021. Lees 
verder<https://mail.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=V5afwi56gKgcXyqy3qBqqOJnlkUK5fcu8LVMxskRH5NX6JdZSkeqidOPVI5OkN2Gowip4Z3kbDE3fTHEgBmLSOnkkSn%2BVP>.

Tegen de stroom in: de waardenschaamte voorbij. Oratie, H. te Molder, woensdag 
29 september 2021. Lees 
verder<https://mail.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=V5aVLZvqg3NcD4pzFhNx2NKaiDGODPq_FOuDRYlvCmSBvnt2NzndrGr6uudzK%2B3avXaQc3hd138lui6jh8noyCPZXgOyV3>.

Implicit Partner Evaluations: How They Form and Affect Close Relationships. 
Promotie, R.M.P. Faure, donderdag 30 september 2021. Lees 
verder<https://mail.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=V5aVzeg021OE3Uy0ebEQ0cvT41_x2Prs2cws0fqzc2zh4T63pQM%2BZYwiRjbk5L0KBUSFEHUo0OsPFArVZgtzGriV78%2BRV4>.

De Veluwe gereformeerd. Promotie, C.J. de Weerd, donderdag 30 september 2021. 
Lees 
verder<https://mail.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=V5aJM0_N7sV_whM26Yfm61TaYaL8e6Km%2BH9Nf48L6fOSOS63E1fAPM8eLpcJc5i54u%2BZ166TODylgXJoClXC8INeKXAmVS>.

Back to the source: A combined trace elemental and multi-isotopic approach to 
provenance precolonial Caribbean jade artefacts. Promotie, A.C.S. Knaf, 
donderdag 30 september 2021. Lees 
verder<https://mail.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=V5aV80PxGugCBr5UQnYewidSysmnuWInkpRBa2FqSf_7rUtZM0l63BpgI%2BAzN%2BG69gcoR5Z9WdWmoGPyzLIkv%2BpleYKPVM>.

De (on)begrensde mogelijkheden van de Europese btw. Oratie, S.B. Cornielje, 
donderdag 30 september 2021. Lees 
verder.<https://mail.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=V5ae3ntxm7osbF7nISMWzwRJDKMZujOsdTeTHQRrrxnU4bJ3IJB5Ua8sPznnKnSBOpEffiPPtsOm4czcLjBaCjF3oQ2kV6>Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Wetenschapsnieuws van de VU - M&C Persvoorlichting VU