[PWC-MEDIA] TU/e ontwikkelt EEG-chip voor thuis

  • From: "TU/e | Barry van der Meer" <b.v.d.meer@xxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 29 Feb 2016 09:07:41 +0100

TU/e ontwikkelt EEG-chip voor thuis

STW-beurs voor onderzoeksproject TU/e met Kempenhaeghe, Donders Instituut en 
Radboud UMC
De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) werkt aan een EEG-chip die bij 
epilepsie- en Parkinsonpatiënten 24/7 en buiten het ziekenhuis de 
hersenactiviteit kan registeren. Dankzij de voortdurende EEG-monitoring zijn 
acute symptomen, zoals een epileptische aanval, sneller in beeld en kan hier 
direct op worden ingespeeld, bijvoorbeeld met medicatie. 

Nu moeten epilepsie- en Parkinsonpatiënten voor een EEG-onderzoek vaak naar het 
ziekenhuis of een specialistisch centrum. Bij een EEG (afkorting voor 
elektro-encefalogram) wordt met behulp van kleine elektroden op de huid de 
elektrische activiteit van de hersenen gemeten. Om patronen in de EEG-signalen 
te vinden die duiden op bijvoorbeeld een epileptische aanval moet 
gespecialiseerd personeel vaak langdurig naar het EEG kijken. Dat is erg duur 
en het vraagt een professionele omgeving in een ziekenhuis waar de patiënt naar 
toe moet reizen.

STW-beurs
Het project ‘BrainWave’ van de TU Eindhoven moet een draagbaar systeem 
opleveren waarmee men bij epilepsie- en Parkinsonpatiënten los van het 
ziekenhuis en 24/7 EEG-signalen kan analyseren. Zo heeft de patiënt minder last 
van hinderlijke apparatuur en kan hij comfortabeler en veiliger in zijn gewone 
levensomgeving verblijven. De basis voor het systeem vormt een chip die vier 
keer energiezuiniger is dan de huidige EEG-meetsystemen. Onlangs kende 
technologiestichting STW een beurs van 750.000 euro toe aan het project, waarin 
TU/e samenwerkt met Kempenhaeghe, expertisecentrum voor epilepsie, het Donders 
Instituut en het Radboud UMC in Nijmegen.

Direct ingrijpen
Door de voortdurende monitoring in het alledaagse leven kan dit handzame 
EEG-systeem de start van epileptische aanvallen en het zogeheten ‘freezing’ bij 
Parkinson – waarbij patiënten aan de grond genageld staan – detecteren in de 
hersenactiviteit en alarm slaan, ook bij de patiënt thuis. Zo kan direct worden 
ingegrepen, bijvoorbeeld met medicatie of het geven van een signaal aan de 
patiënt, en ondervinden patiënten hier minder hinder van. Vooral bij bepaalde 
epileptische aanvallen die op het oog niet als zodanig herkenbaar zijn kan dit 
systeem uitkomst bieden.

Intensive Care
Ook zien de onderzoekers mogelijkheden voor de chip op de Intensive Care in het 
ziekenhuis, waar regelmatig behoefte is aan langdurige EEG-bewaking. Nu 
ontbreekt de capaciteit om een grote groep patiënten langdurig te monitoren, 
maar de chip kan deze functie op zich nemen en op tijd waarschuwen wanneer zich 
bepaalde patronen voordoen in de hersenactiviteit.

---------------------
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met TU/e-onderzoeker prof.dr. Henk 
Corporaal (H.Corporaal@xxxxxx / 040 247 5462) of met TU/e-persvoorlichter Barry 
van der Meer (b.v.d.meer@xxxxxx / 040 247 4061).

---------------------

Wilt u geen e-mail meer van ons ontvangen, klik hier om uit te schrijven.

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] TU/e ontwikkelt EEG-chip voor thuis - TU/e | Barry van der Meer