[PWC-MEDIA] Persbericht: TU Delft test herlaadbare thuisbatterij in drie onderzoeksprojecten

  • From: Wendy Batist <G.M.Batist@xxxxxxxxxx>
  • To: Wendy Batist <G.M.Batist@xxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 26 Feb 2016 13:28:22 +0000

[English 
version]<http://www.tudelft.nl/en/current/latest-news/article/detail/tu-delft-test-herlaadbare-thuisbatterij-in-drie-onderzoeksprojecten/>
TU Delft test herlaadbare thuisbatterij in drie onderzoeksprojecten
[http://www.tudelft.nl/typo3temp/pics/1f1b68b1d6.jpg]<http://www.tudelft.nl/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FPowerwall_shutterstock_300x118.jpg&md5=7350527deffe59e79f19f8d67b2dfb8dd154e129&parameters%5b0%5d=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters%5b1%5d=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjUwOiI8Ym9keSBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZDoj&parameters%5b2%5d=RkZGO21hcmdpbjowO3BhZGRpbmc6MDsiPiI7czo0OiJ3cmFwIjtzOjM3OiI8YSBo&parameters%5b3%5d=cmVmPSJqYXZhc2NyaXB0OmNsb3NlKCk7Ij4gfCA8L2E%2BIjt9>Onderzoekers
 van de TU Delft voeren, in samenwerking met Eneco, drie projecten uit op het 
gebied van herlaadbare thuisbatterijen. De onderzoeksgroep DC systems, Energy 
Conversion & Storage van professor Pavol Bauer evalueert dit type batterij op 
drie terreinen: bruikbaarheid voor intelligent energiebeheer, het opladen van 
elektrische voertuigen en gelijkstroomtechnologie. Dit steeds in samenhang met 
elektriciteit uit zonne-energie.

Intelligent energiebeheer
De onzekerheid en onbeheersbaarheid van zonnestraling vormt een probleem voor 
energiesystemen. Een mogelijke oplossing is om systemen voor energieopslag in 
te bouwen die energie kunnen leveren als er geen, of alleen wisselvallige, 
zonnestraling is.
Door een batterijsysteem te gebruiken in combinatie met zonnepanelen 
(PV-modules), kunnen de productie en opslag van energie gedistribueerd 
plaatsvinden (zonder centrale energiecentrales). Voor dit onderzoeksproject 
wordt een huishoudelijke installatie in Nederland nagebootst. Het doel is om te 
evalueren hoe effectief de thuisbatterij is voor intelligent energiebeheer. Het 
PV-batterijsysteem zal worden beoordeeld op implementatiekosten, efficiëntie, 
terugverdientijd en zelfvoorzienendheid.
Elektrische voertuigen
Bij het tweede onderzoeksproject ligt de nadruk op de combinatie van 
elektrische voertuigen (EV's) en zonne-energie. Het doel is om een zeer 
efficiënt, modulair, slim oplaadstation voor EV's te ontwikkelen dat werkt op 
zonne-energie. Uit onderzoek is gebleken dat er zelfs in een land als Nederland 
voldoende zonnestraling is om EV's te kunnen opladen met een PV-generator. Daar 
staat tegenover dat het verschil in dagopbrengst tussen zomer en winter erg 
groot is, wat een aansluiting op het elektriciteitsnet noodzakelijk maakt.

De onderzoekers hebben een bijzonder efficiënte multi-poorts omvormer ontworpen 
en gebouwd, waarmee PV-generatoren, EV's en het elektriciteitsnet met elkaar 
kunnen worden geïntegreerd. Om de omvormer grondig in het lab te kunnen testen 
is een slim opslagsysteem nodig dat het elektrische voertuig kan nabootsen. In 
het lab kunnen tot drie thuisbatterijen parallel worden gebruikt voor een test 
bij volledig vermogen. De energiecapaciteit van drie eenheden is vergelijkbaar 
met de energiecapaciteit van een elektrisch voertuig zoals dat nu op de markt 
verkrijgbaar is.

Gelijkstroomnet met congestiebeheer
Tegenwoordig maken alle nieuwe energieverbruikers en -bronnen die zijn 
aangesloten op het laagspanningsnet op een of andere manier gebruik van 
gelijkstroomtechnologie. Het lijkt dan ook redelijk om deze aan te sluiten op 
een gelijkstroomdistributienet in plaats van een distributienet op basis van 
wisselstroom. De gedachte is om de nieuwe mogelijkheden van 
gelijkstroomtechnologie te gebruiken om systemen bestendiger te maken tegen 
storingen in het steeds complexer wordende elektriciteitsnet. Het zou mogelijk 
moeten zijn om de beschikbare gedistribueerde energiebronnen in te zetten om 
ook bij gebruik van 100% hernieuwbare energie een hoge energiebeschikbaarheid 
te realiseren.

Daarnaast wordt in de toekomst congestie in de distributienetwerken verwacht 
als gevolg van de opkomst van gedistribueerde hernieuwbare energiebronnen en 
een verhoogde belasting, onder andere door elektrische voertuigen. 
Gedistribueerde opslag kan worden gebruikt om de congestie te beheersen en te 
voorkomen dat het elektriciteitsnet moet worden verzwaard. Tijdens een 
demonstratie zal de thuisbatterij worden gebruikt als een van de 
opslagelementen die reageren op de dynamische prijzen in het elektriciteitsnet.

Electrical Sustainable Power Lab
De genoemde onderzoeken vinden plaats in het Electrical Sustainable Power (ESP) 
Laboratorium van de TU Delft waarin onderzoekers multidisciplinair werken aan 
maatschappelijke vraagstukken uit de hele keten van de toekomstige 
energievoorziening. Onderzoek naar systeemintegratie van duurzame 
energietechnologieën, nieuwe systeemcomponenten en de opslag van energie staat 
centraal in het ESP Lab.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met professor Pavol Bauer tel. 015 
27 846 54, 
p.bauer@xxxxxxxxxx<javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7m+yxrboXqrabicq+ki');>
 of Wendy Batist, persvoorlichter TU Delft via  015 - 27 884 99, 
g.m.batist@xxxxxxxxxx<javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7d+j+yxqfpqXqrabicq+ki');>

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: TU Delft test herlaadbare thuisbatterij in drie onderzoeksprojecten - Wendy Batist