[PWC-MEDIA] Persbericht: Wat is de rol van de hersenen bij pro-sociaal gedrag?

  • From: Communicatie Herseninstituut <communicatie@xxxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 8 May 2018 07:32:21 +0000

[cid:image002.jpg@01D3E6AF.769FDD50]Wat is de rol van de hersenen bij 
pro-sociaal gedrag?
8 mei 2018
Een van de fundamenten van onze maatschappij is dat we mensen in nood helpen. 
Men gaat ervan uit dat we anderen helpen omdat we empathisch zijn en met ze 
meevoelen. Hersenonderzoek laat zien dat in onze hersenen bepaalde gebieden 
worden geactiveerd als we zien dat iemand pijn lijdt, daardoor lijkt het alsof 
we zelf die pijn voelen. Selene Gallo (Nederlands Herseninstituut, KNAW) 
onderzocht of de bereidheid om anderen te helpen wordt aangetast wanneer er een 
verandering van de activiteit in deze hersengebieden optreedt. Bij dit 
onderzoek moesten de proefpersonen kijken naar de pijn van een ander. De 
resultaten, op 8 mei 2018 gepubliceerd in eLife, zijn van groot belang voor ons 
begrip van de sociale aard van mensen en voor het vinden van behandelmethoden 
voor bepaalde aandoeningen, zoals psychopathie.
Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden gaven onderzoekers van het Social Brain 
Lab, onder leiding van Valeria Gazzola en Christian Keysers (Nederlands 
Herseninstituut, KNAW), proefpersonen de kans om de pijn (een tik op de hand) 
van andere proefpersonen te verlichten. Dit konden ze doen door af te zien van 
een deel van het geldbedrag dat ze anders mee naar huis konden nemen. Tijdens 
het nemen van deze beslissing werd hun hersenactiviteit gemeten, en veranderd.
De resultaten laten zien dat de activiteit in het hersengebied toenam wanneer 
de proefpersonen meer geld lieten lopen. De onderzoekers veranderden later de 
hersenactiviteit door het beïnvloeden van hersencellen, ook wel neuromodulatie 
genoemd. Normaal gesproken doneerden de proefpersonen meer geld naarmate de 
slachtoffers meer pijn kregen toegediend. Echter, wanneer ze de 
hersenactiviteit veranderden, vielen twee aan elkaar gerelateerde 
verschijnselen op: (a) deelnemers slaagden er minder goed in om in te schatten 
hoeveel pijn de slachtoffers leden en (b) ze pasten hun donaties niet langer 
aan, aan de behoefte van de slachtoffers.

Een belangrijke sociale functie voor de somatosensorische schors
Het specifieke hersengebied wat werd onderzocht was de somatosensorische 
hersenschors. De functie van dit gebied is voornamelijk het waarnemen van 
aanraking en pijn. Echter, de resultaten lijken er op te wijzen dat dit deel 
van de hersenen een belangrijke sociale functie heeft. Zo draagt het bij aan 
pro-sociale besluitvorming, door mee te helpen bij het omzetten van het zien 
van lichamelijke pijn naar een accurate inschatting van de daadwerkelijke mate 
van pijn die een slachtoffer ervaart. Dit gevoel is noodzakelijk voor ons om te 
bepalen in hoeverre we onze hulp aanbieden aan anderen.
"Het is belangrijk om een link te vinden in de hersenen tussen het meevoelen 
met andermans pijn en pro-sociaal gedrag", zegt Selene Gallo. "Hiermee kunnen 
we onze menselijke sociale aard beter begrijpen en farmacologische oplossingen 
vinden om aandoeningen te behandelen waarbij deze twee mechanismen niet werken. 
Dit is het geval bij psychopathie of bij kinderen met een antisociale 
gedragsstoornis."

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Artikel: 'The causal role of the somatosensory cortex in prosocial behavior' in 
eLife.
https://doi.org/10.7554/eLife.32740
Voor meer informatie over het artikel kunt u contact opnemen met:
-          Selene Gallo (onderzoeker) via 020 566 1717 of 
s.gallo@xxxxxxxxxxx<mailto:s.gallo@xxxxxxxxxxx>,
-          Valeria Gazzola (groepsleider en onderzoeker) via 020 566 1717 of 
v.gazzola@xxxxxxxxxxx<mailto:v.gazzola@xxxxxxxxxxx>.

Het Nederlands Herseninstituut
Het Nederlands Herseninstituut is een instituut van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het verricht fundamenteel en strategisch 
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de neurowetenschappen. Het accent 
ligt daarbij op hersenonderzoek en onderzoek naar het visueel systeem.

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Wat is de rol van de hersenen bij pro-sociaal gedrag? - Communicatie Herseninstituut