[PWC-MEDIA] Persbericht VUmc: Kind van moeder met traag werkende schildklier kan slechter rekenen

  • From: "Spee, JG" <J.Spee@xxxxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 26 Aug 2015 07:17:06 +0000


[Logo]
Kind van moeder met traag werkende schildklier kan slechter rekenen
Dat een laag gehalte van het schildklierhormoon thyroxine bij de moeder in de
vroege zwangerschap leidt tot een verlaagd IQ van het kind was al bekend. Uit
onderzoek van kinderarts-endocrinoloog Martijn Finken en zijn team blijkt nu
dat dit hormoongebrek ook leidt tot slechtere schoolprestaties op jonge
leeftijd, met name bij rekenen. De resultaten van het onderzoek zijn vandaag
gepubliceerd in het European Journal of Endocrinology.

Thyroxine is essentieel voor de ontwikkeling van het brein van de baby tijdens
de zwangerschap. Gedurende het eerste zwangerschaps-trimester is de ongeboren
baby zelf niet in staat om dit hormoon te produceren, en afhankelijk van de
toevoer van de moeder via de placenta. Recent is al aangetoond dat een laag
gehalte van dit hormoon bij de moeder- veroorzaakt door een traag werkende
schildklier - tot cognitieve stoornissen bij het kind leidt.
Kinderarts-endocrinoloog Martijn Finken en zijn onderzoeksteam hebben gekeken
welke gevolgen het hormoontekort heeft op de schoolprestaties van het kind.

Effect op schoolprestaties
Voor deze studie zijn bijna 1.200 Amsterdamse kinderen vanaf de vroege
zwangerschap tot de schoolstart gevolgd. De effecten van de
hormoonconcentraties tijdens de zwangerschap zijn gemeten, evenals het effect
van het hormoon op de schoolprestaties op 5-jarige leeftijd. “Uit ons onderzoek
blijkt dat er een relatie bestaat tussen een laag hormoongehalte tijdens de
zwangerschap en rekenvaardigheid. De kinderen die behoorden tot de 10% laagste
hormoongehaltes bleken lager te scoren op rekenen. Een duidelijke relatie met
taalkundige vaardigheden hebben we niet gevonden”, zegt Finken.

Ontwikkelingsachterstand
Het onderzoek van Finken en zijn team draagt bij aan eerdere studies waarin
aangetoond is dat een lager thyroxine gehalte tijdens de vroeger zwangerschap
leidt tot een ontwikkelingsachterstand bij het kind. Eerdere studies
rapporteren over een lagere reactie snelheid en lagere non-verbale
capaciteiten. Verminderde rekenvaardigheid blijkt hier nu dus ook bij te horen.
“Voor vervolgonderzoek blijven we de kinderen volgen om te kijken of de
ontwikkelingsachterstand blijft bestaan”, aldus Finken.

________________________________

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Neem voor meer informatie contact op met de dienst communicatie VUmc,
persvoorlichter Jan Spee (020) 444 3444/
communicatie@xxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxx>. Persberichten van VUmc kunt
u lezen op www.VUmc.nl/journalisten
<http://www.VUmc.nl/journalisten>

Volg VUmc ook op:
Twitter: @VUmcAmsterdam<http://www.twitter.com/VUmcAmsterdam>
Facebook: VUmcAmsterdam<http://www.facebook.com/vumcamsterdam>

________________________________

Achtergrondinformatie (niet voor publicatie):
VUmc heeft als kerntaken patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
& opleidingen. Zwaartepunten in zorg en onderzoek zijn: kanker en afweer,
hersenen, bewegen, vitale functies en extramurale zorg. Jaarlijks worden ruim
55.000 patiënten opgenomen (al dan niet in dagbehandeling), bezoeken ruim
336.000 patiënten de polikliniek en 34.000 de spoedeisende hulp. Ongeveer 2.400
geneeskundestudenten volgen het medisch onderwijs. De resultaten uit het
wetenschappelijk onderzoek worden jaarlijks in ongeveer 2.400 wetenschappelijke
publicaties en rapporten gepresenteerd, waaronder ruim 100 promotieonderzoeken.

________________________________
Wilt u geen e-mail meer van ons ontvangen, klik
hier<http://www.mailswitch.nl/uitschrijven.php?email=5f8194f725bf067f640ac03b05d55fa0>
om uit te schrijven.
[http://www.mailswitch.nl/files/Px187MjMxNDE3Ny0xLTE0MzE3NDk0Mjc=.gif]


Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht VUmc: Kind van moeder met traag werkende schildklier kan slechter rekenen - Spee, JG