[PWC-MEDIA] PERSBERICHT: Tijd voor een universiteit op maat - Essay

  • From: Janneke Visser <j.visser@xxxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 28 Aug 2015 09:38:23 +0000

[cid:image005.png@01CE5883.AC511C80]


Den Haag, 28 augustus 2015
Essay: Tijd voor een universiteit op maatHet huidige Nederlandse systeem met dertien universiteiten, die allemaal
hetzelfde doen en willen, heeft zijn langste tijd gehad. Het wordt tijd voor
een omslag van 'een universiteit voor iedereen', naar 'iedereen zijn
universiteit.' Dat stellen Patricia Faasse en Barend van der Meulen van het
Rathenau Instituut in een essay over de toekomst van de
universiteiten<https://rathenaunl.wordpress.com/2015/08/28/voor-iedereen-een-universiteit/>.Het rommelt, bromt en stormt aan de Nederlandse universiteiten. Patricia Faasse
en Barend van der Meulen, onderzoekers bij het Rathenau Instituut en
specialisten op het gebied van het Nederlandse wetenschapssysteem, laten zien
dat de onrust is ontstaan omdat drie belangrijke pijlers van de Nederlandse
universiteit aan het afbrokkelen zijn. Die pijlers zijn (of waren): de
universiteit is van iedereen en voor iedereen. De universiteit representeert
een autonome gemeenschap van geleerden van alle wetenschappen. De nationale
overheid is de belangrijkste financier van de universiteit en bepaalt (op
gepaste afstand) hoe de universiteiten werken.

Volgens Faasse en Van der Meulen kunnen we wel heel hard proberen om het
ideaalbeeld van de universiteit te beschermen, maar is dat gewoonweg
onhaalbaar. Dat komt mede door de komst van veel nieuwe gebruikers die ieder
hun eigen wensen en verlangens hebben, nieuwe eisen stellen en verwachtingen
koesteren. De universiteit is er niet meer alleen voor de achttienjarige
student en de klassieke onderzoeker.

Faasse en Van der Meulen stellen dat het ideaalbeeld van ‘een universiteit voor
iedereen’ niet langer mogelijk is. Er is simpelweg niet één universiteit
denkbaar die tegelijkertijd aan alle eisen en verwachtingen kan voldoen.

Hoe moet het dan wel? Faasse en Van der Meulen denken dat de universiteiten
zich beter kunnen specialiseren. De ene universiteit wordt bijvoorbeeld een
'campusuniversiteit', die sterk is ingebed in de regio en fungeert als
ontmoetingsplaats voor studenten, ondernemers, ceo’s, docenten, werknemers,
overheden, regionale publieke instellingen. De tweede universiteit wordt een
'online universiteit'. Een derde universiteit wordt een 'excellente
universiteit' die de beste studenten, de beste promovendi en de beste
onderzoekers aantrekt. En een vierde universiteit specialiseert zich tot
'onderwijs-universiteit' die ervoor zorgt dat ook het onderwijs voor grote
aantallen studenten van goede kwaliteit is en waar hoogleraren het onderwijs
niet als last zien maar als professie.
Publicatie
Patricia Faasse en Barend van der Meulen. Voor iedereen een universiteit. Den
Haag, Rathenau Instituut 2015.
https://rathenaunl.wordpress.com/2015/08/28/voor-iedereen-een-universiteit/

# # #

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u terecht bij David Redeker, tijdelijk
persvoorlichter: d.redeker@xxxxxxxxxxx<mailto:d.redeker@xxxxxxxxxxx>, tel. 070
- 342 1566 en 06 - 44 588 969

Dit
persbericht<http://www.rathenau.nl/actueel/alle-categorieen/alle-jaren/alle-maanden/persbericht-veertig-procent-nederlanders-wil-dat-burger-meebeslist-over-wetenschap.html>
staat ook op de site van het Rathenau Instituut.PNG image

PNG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] PERSBERICHT: Tijd voor een universiteit op maat - Essay - Janneke Visser