[PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Maastricht (onder embargo): Veel vis eten tijdens zwangerschap houdt verband met snellere groei kind en risico op later overgewicht

  • From: UM Pers <pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 15 Feb 2016 11:56:39 +0100 (CET)  Persbericht               

 15 februari 2016                            

  

Embargo tot maandag 15 februari 2016, 17:00uZwangeren die meer dan driemaal per week vis eten krijgen baby’s met een 
snellere groei in de eerste levensjaren, en een hoger risico op 
overgewicht als kleuter. Dit blijkt uit internationaal onderzoek waaraan 
ook veel Nederlandse gezinnen hebben meegedaan, gepubliceerd in het 
wetenschappelijke tijdschrift JAMA Pediatrics.Vis is een bekende bron van zogenaamde persistente (niet of zeer slecht 
biologisch afbreekbare) organische verontreinigende stoffen in onze 
voeding (persistent organic pollutants, POP’s). Deze stoffen hopen zich 
op in de voedselketen en uiteindelijk in de mens. Sommige van deze 
stoffen hebben een hormoonverstorende werking die mogelijk bijdraagt aan 
het ontstaan van overgewicht. Om de inname van deze en andere 
verontreinigende stoffen zoals kwik te beperken bevelen de Amerikaanse 
autoriteiten aan om niet meer dan drie porties vis per week te eten. In 
Nederland beveelt het Voedingscentrum aan om minstens tweemaal per week 
vis te eten. Het is niet goed bekend welke hoeveelheid en soort vis 
optimaal is voor zwangeren met het oog op de groei en ontwikkeling van 
hun kind.Onderzoeker dr. Leda Chatzi van de Universiteit van Kreta (Griekenland) 
en medeauteurs hebben gegevens samengebracht uit langlopende onderzoeken 
in tien Europese landen en de Verenigde Staten. Hierin is de groei van 
de kinderen van ruim 26.000 zwangeren gevolgd tot de leeftijd van 6 
jaar. De Nederlandse geboortecohortonderzoeken die bijdroegen aan deze 
studie waren: KOALA (Universiteit Maastricht, www.koala-study.nl [1]), 
Generation R (Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, www.generationr.nl 
[2]), ABCD (Academic Medical Centre, Amsterdam, www.abcd-studie.nl [3]) 
en PIAMA (Universiteit Utrecht en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu, piama.iras.uu.nl [4]). De eerste auteur, Nikos Stratakis, is 
promovendus bij de afdeling Complexe Genetica van de Universiteit 
Maastricht.De gemiddelde inname van vis door zwangeren varieerde tussen de 
onderzoeksregio’s van een halve portie per week in België tot 
viereneenhalve portie per week in Spanje. Hoge vissiname werd 
gedefinieerd als meer dan driemaal per week, lage visinname als éénmaal 
per week of minder, en matige visinname er tussenin. De vier deelnemende 
Nederlandse onderzoeken lieten ook onderling nog grote verschillen zien, 
maar de meeste zwangeren in Nederland zitten toch aan de lage of matige 
kant. Bijna een derde van alle onderzochte baby’s waren snelle groeiers 
in de eerste twee levensjaren, terwijl overgewicht voorkwam bij 19% van 
de kinderen op 4-jarige leeftijd en 15% op 6-jarige leeftijd.Zwangeren met een hoge visinname (>3 keer per week) kregen kinderen die 
op 2-, 4- en 6-jarige leeftijd een hogere Body Mass Index (BMI) hadden 
dan zwangeren met een lagere visinname. Hoge visinname was ook 
geassocieerd met een hogere kans op snelle groei in de eerste twee 
levensjaren, en een hogere kans op overgewicht op 4- en 6-jarige 
leeftijd, vergeleken met zwangeren met een lage visinname. Deze 
verschillen waren meer uitgesproken bij meisjes dan bij jongens.Milieuverontreiniging van vis zou een verklaring kunnen bieden voor het 
verband tussen hoge visinname tijdens de zwangerschap en het risico op 
overgewicht bij kinderen, zo schrijven de auteurs van het artikel. Er 
werden geen duidelijke verschillen aangetoond tussen effecten van vette 
vis, magere vis en ander zeevoedsel (inktvis, schaal- en schelpdieren). 
De gegevens waren niet gedetailleerd genoeg om uitspraken te doen over 
verschillen tussen zoetwater- of zeevis, specifieke soorten vis, of 
bewaar- en bereidingswijzen. Bovendien is er een gebrek aan 
gedetailleerde informatie over de gehaltes aan persistente organische 
verontreinigende stoffen in vis in de onderzoekspopulaties. Daarom, zo 
schrijven de auteurs, blijft het speculeren of de verdachte 
verontreinigende stoffen daadwerkelijk een rol spelen bij het gevonden 
verband tussen visinname en overgewicht.De auteurs concluderen dat hun bevindingen de huidige Amerikaanse 
gezondheidsrichtlijnen bevestigen voor het eten van vis. Ook de 
Nederlandse aanbeveling voor zwangeren van het Voedingscentrum blijft 
aan de veilige kant: tweemaal per week vis 
(www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/zwanger/gezond-eten-tijdens-de-zwangerschap.aspx
 
[5]).
Noot voor de pers:
Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht, of contact met 
de auteurs verbonden aan de Universiteit Maastricht, kunt u terecht bij 
Caroline Roulaux, persvoorlichter UM, tel. 043 388 5229, e-mail 
caroline.roulaux@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [6]. 
Contactgegevens corresponding author: Leda Chatzi, M.D., Ph.D., email 
lchatzi@xxxxxxxxxx [7]
Link naar het artikel (na embargo): 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/AyQM8M0OS9JK3IVzC89adg/SQkp36yfy2Rjltor2B1WTQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
 
[8]
JAMA Pediatr. Published online February 15, 2016. 
doi:10.1001/jamapediatrics.2015.4430. 
De afdeling Marketing and Communications van de UM is bereikbaar via 043 
388 5222, e-mail pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [9]. Voor urgente zaken 
buiten kantooruren: 06 4602 4992. De persberichten van de Universiteit 
Maastricht staan op internet: www.maastrichtuniversity.nl/pers [10]. Zie 
ook het Webmagazine [11] voor interessant onderzoek aan de UM en volg 
ons op Twitter: @MaastrichtU.Aanvullende informatie
• Advies van het Voedingscentrum over het eten van vis voor zwangeren:
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/y3maY4o_9uRhmZt53Qs4yQ/SQkp36yfy2Rjltor2B1WTQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
 
[5]
• Europees advies over visinname voor zwangeren en andere kwetsbare 
groepen:
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/MsWoq2xBJ5HAzAWm+mwweA/SQkp36yfy2Rjltor2B1WTQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
 [12]
• Persistent Organic Pollutants:
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/F1bssDSnKitNx+qmDcI0Hg/SQkp36yfy2Rjltor2B1WTQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
 [13]
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/JPGAszB8qtD6yzBL1ORQnA/SQkp36yfy2Rjltor2B1WTQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
 
[14]
• Hormoonverstorende stoffen:
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/jHpd_ATxOSsKYucjZVL4CA/SQkp36yfy2Rjltor2B1WTQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
 [15]• BMI (Body Mass 
Index: lichaamsgewicht  gedeeld door het kwadraat van de lichaamslengte 
(een maat voor overgewicht en vetzucht)


[1] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/Lcitr_i6AHOMMkFupvQcRQ/SQkp36yfy2Rjltor2B1WTQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[2] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/AvhJcx5l2r+sANq5w2Lr1A/SQkp36yfy2Rjltor2B1WTQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[3] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/gpIWohuPgM_DaelKjSv26g/SQkp36yfy2Rjltor2B1WTQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[4] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/OZ2CzJEiSmjem7hLXm8CTw/SQkp36yfy2Rjltor2B1WTQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[5] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/D+CU9VE19UGPyixnno06Ag/SQkp36yfy2Rjltor2B1WTQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[6] mailto:caroline.roulaux@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[7] mailto:lchatzi@xxxxxxxxxx
[8] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/RaEhdnP6i1ibNzH60+gC_w/SQkp36yfy2Rjltor2B1WTQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[9] mailto:pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[10] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/IhXAj__JdBQOrl9tUD5aeg/SQkp36yfy2Rjltor2B1WTQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[11] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/Lchggy_0EeR4DpeURfAKyA/SQkp36yfy2Rjltor2B1WTQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[12] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/dNk4ZNGgBhefjlGTFvSYzg/SQkp36yfy2Rjltor2B1WTQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[13] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/5M8UV_1DF1gqoTAOPgtXfg/SQkp36yfy2Rjltor2B1WTQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[14] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/gmao64XgbijfjCwTUbc8Lw/SQkp36yfy2Rjltor2B1WTQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[15] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/lVU1UFOpH_+crZRGEJnd_A/SQkp36yfy2Rjltor2B1WTQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q  Deze e-mail bevat inhoud die niet in zijn geheel getoond kan worden. Via 
onderstaande link kan het volledige bericht in een browser worden geopend. 

  Bekijk de nieuwsbrief online:
  
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/_4KpJiZOO+SJFZUGIFNL8w/SQkp36yfy2Rjltor2B1WTQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q

  Met vriendelijke groet,
  Maastricht University

  P.O. Box 616 | 6200 MD Maastricht | The Netherlands

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Maastricht (onder embargo): Veel vis eten tijdens zwangerschap houdt verband met snellere groei kind en risico op later overgewicht - UM Pers