[PWC-MEDIA] Persbericht VUmc: Voorkomen dat kinderen van gedragsgestoorde moeders later ook worden opgesloten

  • From: "Spee, JG" <J.Spee@xxxxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 15 Feb 2016 13:50:10 +0000

[Logo]
Voorkomen dat kinderen van gedragsgestoorde moeders later ook worden opgesloten
Het overgrote deel van de meisjes die eerder op de gesloten afdeling van een 
jeugdinstelling zaten, functioneert 4,5 jaar na afloop van de behandeling niet 
goed. Dit blijkt uit onderzoek van jeugdpsychiater Anne Krabbendam. Zij vond 
dat juist de jonge vrouwen die intussen moeder waren geworden een moeilijke 
maatschappelijke positie hebben. Krabbendam pleit voor intensieve nazorg voor 
deze meisjes die slechte vooruitzichten hebben. “We moeten overdracht van de 
problemen op de volgende generatie voorkomen, anders komen de kinderen van deze 
moeders ook in een gesloten jeugdinstelling terecht.” Krabbendam promoveert op 
17 februari bij VUmc.

Meisjes die op een gesloten jeugdinrichting verblijven zijn erg kwetsbaar door 
een combinatie van trauma, gedragsproblemen en andere psychiatrische 
stoornissen. Anne Krabbendam deed vervolgonderzoek onder 184 gedragsgestoorde 
meisjes die vijf jaar eerder opgenomen waren op last van de kinderrechter. Hoe 
is het hen vergaan na afloop van de behandeling?

Moeilijk moederschap
Krabbendam concludeert dat het risico op een verstoorde ontwikkeling en 
blijvende problemen in de volwassenheid groot zijn. 90% van de inmiddels 
jongvolwassen vrouwen functioneerde 4,5 jaar na afloop van de behandeling 
slecht. Bij 59% was sprake van één of meer psychiatrische stoornissen (o.a. 
depressie, persoonlijkheidsstoornissen) en 96% vertoonde beperkingen in het 
sociaal-maatschappelijk functioneren (geen diploma, geen werk en agressie in de 
relatie). “We stelden vast dat eenderde van deze jonge vrouwen moeder is”, 
vertelt Krabbendam. “De moeders functioneerden slechter dan de vrouwen zonder 
kind: moeders leefden bijvoorbeeld vaker van een uitkering en hadden meer last 
van een depressie, hoewel ze minder vaak drugs gebruikten.” Vanwege het vaak 
moeizame functioneren is het niet verrassend dat veel van deze moeders moeite 
hebben het kind op te voeden. Krabbendam: “Omdat de impact van een moederschap 
vrijwel altijd onderschat wordt, moet er in behandeling en begeleiding van 
meisjes in de gesloten jeugdinstelling aandacht zijn voor het voorkómen van 
zwangerschappen.”

De cirkel doorbreken
De ernst van de problemen bij meisjes in gesloten instellingen en de slechte 
vooruitzichten, maken dat de onderzoekers in de toekomst willen voorkómen dat 
meisjes daar terecht komen. Krabbendam ziet op basis van haar onderzoek kansen 
in de nazorg aansluitend op een opname. “Als we verhinderen dat de problemen 
worden overgedragen op de volgende generatie, kunnen we hopelijk voorkomen dat 
kinderen van deze moeders ook weer in een gesloten jeugdinstelling belanden”, 
zegt Krabbendam. “Alleen door preventie kan de vicieuze cirkel van 
verwaarlozing, mishandeling, psychiatrische stoornissen, gesloten plaatsing en 
getroebleerd moederschap doorbroken worden”.

________________________________

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Neem voor meer informatie contact op met de dienst communicatie VUmc, Jan Spee 
(020) 444 3444/ communicatie@xxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxx>. 
Persberichten van VUmc kunt u lezen op 
www.vumc.nl/journalisten<http://www.vumc.nl/journalisten>.

________________________________

Achtergrondinformatie VUmc:
VUmc heeft als kerntaken patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs 
& opleiden. Betrokkenheid, zorgvuldigheid en ambitie zijn de kernwaarden waar 
VUmc voor staat. Zwaartepunten in zorg en onderzoek zijn kanker en afweer, 
hersenen, hart en vaten, extra- en transmuraal en bewegen. Jaarlijks worden 
ruim 50.000 patiënten opgenomen (al dan niet in dagbehandeling), bezoeken 
300.000 patiënten de polikliniek en ruim 30.000 de spoedeisende hulp. Ongeveer 
2.400 geneeskundestudenten volgen het medisch onderwijs. De resultaten uit het 
wetenschappelijk onderzoek worden jaarlijks in bijna 3.000 wetenschappelijke 
publicaties en rapporten gepresenteerd, waaronder ruim 150 promotieonderzoeken.

Dit jaar (2016) bestaat VUmc 50 jaar. Ons jubileumjaar krijgt als motto mee: 
Elke dag beter. Ook in de volgende 50 jaar willen wij de gezondheidszorg 
dagelijks blijven verbeteren. Kijk voor meer informatie over ons jubileum op 
www.vumc50jaar.nl<http://www.vumc50jaar.nl>.

Volg VUmc ook op:
Twitter: @VUmcAmsterdam<https://twitter.com/vumcamsterdam>
Facebook: VUmcAmsterdam<https://www.facebook.com/VUmcAmsterdam/>
Instagram: vumcamsterdam<https://www.instagram.com/vumcamsterdam/>

________________________________
Wilt u geen e-mail meer van ons ontvangen, klik 
hier<http://www.mailswitch.nl/uitschrijven.php?email=2856b40cb52b0fc05b54fd5c48d8f3da>
 om uit te schrijven. 
[http://www.mailswitch.nl/files/Px187MzE3OTE3Ny0xLTE4ODMxNzU0NQ==.gif]


Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht VUmc: Voorkomen dat kinderen van gedragsgestoorde moeders later ook worden opgesloten - Spee, JG