[PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Maastricht: Prof. dr. Louis Boon ontvangt UM Medallion of Honour

  • From: UM Pers <pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 16 Dec 2016 08:00:04 +0100 (CET)  Persbericht               

 16 december 2016                            

  

Op donderdag 15 december heeft prof. dr. Martin Paul, voorzitter van het 
College van Bestuur van de Universiteit Maastricht, de UM Medallion of 
Honour uitgereikt aan prof. dr. Louis Boon vanwege zijn enorme bijdrage 
aan de ontwikkeling en naamsbekendheid van de UM. Het College van 
Bestuur ziet toekenning van de UM Medallion of Honour aan Louis Boon als 
een gepaste blijkt van waardering. Uitbouw 
Louis Boon heeft de afgelopen 30 jaar een wezenlijke bijdrage geleverd 
aan de uitbouw van de Universiteit Maastricht. Hij was decaan van de 
Faculteit der Gezondheidswetenschappen, nam het initiatief voor de 
oprichting van de Faculteit der Psychologie en was daarvan de eerste 
decaan. Bijzondere aandacht verdient zijn decanaatschap van het 
University College Maastricht. Hij stond aan de wieg van deze voor 
Nederland unieke opleiding. Het UCM kent een brede, internationale en 
bijzonder gemotiveerde studentenpopulatie. Het feit dat een groot deel 
van de studenten na hun afstuderen toegelaten wordt tot prestigieuze 
buitenlandse universiteiten geeft blijk van de uitmuntende kwaliteit van 
deze opleiding. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) 
heeft het UCM als één van de weinige Nederlandse opleidingen het 
Certificaat Uitzonderlijke Kwaliteit verleend. Nederlandse studenten 
verkozen UCM bovendien tot de beste opleiding van Nederland in de 
Keuzegids Universiteiten 2017.Bezielend leider
Tevens stond Boon aan de wieg van de totstandkoming van het Maastricht 
Science Programme en was hij de afgelopen jaren als ‘bouwdecaan' van het 
University College Venlo actief. Ook dit initiatief is onder zijn 
bezielende leiding succesvol van de grond gekomen. Door het ontwikkelen 
en uitdragen van vernieuwende onderwijsconcepten heeft hij een 
belangrijke bijdrage geleverd aan het internationale profiel van de 
universiteit en van de regio Zuid-Limburg. De universiteit is wereldwijd 
bekend vanwege de kwaliteit van het onderwijs en dit draagt in positieve 
zin bij aan het vestigingsklimaat van de regio.Verbinding
Boon heeft sterke verbindingen gelegd tussen de universiteit en het 
internationale onderwijs in Maastricht, zoals met het United World 
College. Ook is hij een veelgevraagd gastdocent aan buitenlandse 
universiteiten en was hij actief betrokken bij de activiteiten van de 
universiteit in China. Als bestuurder en kartrekker heeft hij de 
universiteit verrijkt met een bijzondere faculteit en unieke colleges, 
was hij een hartstochtelijk pleitbezorger voor internationalisering en 
bovenal opleider van en inspirator voor generaties studenten. Per 1 
januari 2017 neemt prof. dr. Louis Boon afscheid van de UM.Onderscheiding
De UM Medallion is een onderscheiding van medewerkers van de 
Universiteit Maastricht die zich in hun dagelijkse werkzaamheden zodanig 
hebben onderscheiden dat zij van grote betekenis zijn (geweest) voor de 
naamsbekendheid, de reputatie of de ontwikkeling van de Universiteit. De 
UM Medallion kan alleen ter gelegenheid van het afscheid van medewerkers 
worden uitgereikt.Noot voor de pers:Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u terecht 
bij Margot Krijnen, persvoorlichter UM, tel. 043 388 5230, e-mail 
margot.krijnen@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [1]. De afdeling Marketing and Communications van de UM is bereikbaar via 043 
388 5222, e-mail pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [2]. Voor urgente zaken 
buiten kantooruren: 06 5586 1851. De persberichten van de Universiteit 
Maastricht staan op de UM website: 
www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws-agenda/pers. [3] Zie ook het 
Webmagazine [4] voor interessant onderzoek aan de UM en volg ons op 
Twitter: @MaastrichtU [5]. 


[1] mailto:margot.krijnen@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[2] mailto:pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[3] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/JlM5V0FGtWiOtCpkniHYeg/Nr+MJiNQc_b14ht6ZbGs9A/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[4] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/nHqTMj+JWUhz6_EPax+0iA/Nr+MJiNQc_b14ht6ZbGs9A/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[5] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/iL0zfwHPU7Ck2CJhL1Sq2g/Nr+MJiNQc_b14ht6ZbGs9A/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q  Deze e-mail bevat inhoud die niet in zijn geheel getoond kan worden. Via 
onderstaande link kan het volledige bericht in een browser worden geopend. 

  Bekijk de nieuwsbrief online:
  
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/8qhz1d+iFyYqmMimpj_j+w/Nr+MJiNQc_b14ht6ZbGs9A/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q

  Met vriendelijke groet,
  Maastricht University

  P.O. Box 616 | 6200 MD Maastricht | The Netherlands

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Maastricht: Prof. dr. Louis Boon ontvangt UM Medallion of Honour - UM Pers