[PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Maastricht: Kopstoring

  • From: UM Pers <pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 16 Dec 2016 12:35:32 +0100 (CET)  Persbericht               

 16 december 2016                            

  

Online preventieve cursus voor kinderen van ouders met psychische of 
verslavingsproblemenKinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (in Nederland 
vaak KOPP/KVO kinderen genoemd) lopen groot risico (50-66%) om dezelfde 
problemen als hun ouders te ontwikkelen. Dat heeft impact op hun 
gezondheid, welzijn, sociale netwerk en functioneren. Om deze problemen 
te voorkomen, hebben het Trimbos Instituut en enkele GGZ instellingen 
voor jongvolwassen kinderen de online preventieve cursus Kopstoring 
ontwikkeld. Kopstoring wordt landelijk online aangeboden. Op 16 december 
promoveerde Marla Woolderink op een evaluatie van deze cursus. Uit de 
procesevaluatie blijkt dat verwachtingen en ervaringen van zowel 
deelnemers als uitvoerders positief zijn. De resultaten van de klinische 
evaluatie tonen geen effect van de cursus aan. Het blijkt echter dat 
klinisch onderzoek naar online interventies ernstig bemoeilijkt wordt 
door verouderde medische wetgeving en het huidige financiële klimaat, de 
inrichting van de jeugdzorg en methodologische problemen. Begrip en aandacht 
De ernst en omvang van de problemen van KOPP/KVO kinderen wordt 
onderschat in Nederland. Het aantal kinderen met een ouder die 
psychische of verslavingsproblemen heeft, is hoog. In Nederland groeit 
17% van de kinderen onder de 18 jaar op in een gezin waarvan een ouder 
of beide ouders een psychisch of verslavingsprobleem heeft. Dat is 1 op 
de 6 kinderen.  Naast de ernst en omvang van het probleem is het 
belangrijk aandacht te besteden aan de aard van het probleem. Uit 
wetenschappelijke bronnen blijkt namelijk dat een (jongvolwassen) kind 
dat blootgesteld wordt aan psychische- of verslavingsproblematiek van de 
ouder een verhoogd risico heeft (zowel op genetisch, biologisch als 
psychisch vlak) om dezelfde problemen of ziekten te ontwikkelen als de 
ouder. Interventies voor deze kwetsbare groep zijn inmiddels ontwikkeld, 
maar helaas richten die zich meestal op de hele familie of juist de 
patiënt alleen (dus de ouder). Dit proefschrift richt zich daarom juist 
op een interventie die speciaal is ontwikkeld voor jongvolwassen 
kinderen (16-25 jaar oud) van ouders met psychische of 
verslavingsproblemen.Wetgeving
Uit het proefschrift komt een fundamenteel probleem naar voren met de 
Nederlandse Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO). 
Deze wet schrijft schriftelijke geïnformeerde toestemming van de 
deelnemer aan medisch-wetenschappelijk onderzoek voor. Dat maakt online 
onderzoek (e-research) onnodig gecompliceerd en in sommige situaties 
zelfs praktisch onmogelijk. Een groot deel van online onderzoek betreft 
het onderzoek naar interventies die gericht zijn op behandeling (of 
preventie) van sensitieve problemen (bijv. seksueel disfunctioneren, 
verslaving of kindermishandeling). De waarborg van anonimiteit is bij 
online behandeling en online onderzoek een belangrijke voorwaarde voor 
deelname aan dit type onderzoek (en behandeling). Toch wordt het woord 
‘schriftelijk’ als opgenomen in de WMO, strikt geïnterpreteerd als ‘op 
papier’ en deelnemers zijn daarmee niet bevoegd om op een andere manier 
(e-mail, scan, vinkje, of klik met de muis) toestemming te geven voor 
online onderzoek.Privacy
Een tweede vereiste van de WMO dat onderzoek onnodig compliceert, is de 
regelgeving rond minderjarigen, vooral de minderjarigen van 16 en 17 
jaar. Voor deze groep minderjarigen is hun eigen geïnformeerde 
toestemming voor deelname aan online onderzoek niet voldoende. Hun 
ouders moeten ook geïnformeerde toestemming verlenen voor deelname van 
hun kind aan online onderzoek. Dit ondermijnt de privacy van de 
deelnemer soms enorm, waardoor de rekrutering van deze deelnemers vaak 
erg moeilijk of bijna onmogelijk blijkt. De privacy van de deelnemer van 
online onderzoek moet te allen tijde gewaarborgd worden, rekening 
houdend met het feit dat de deelnemer wel herleidbaar moet zijn voor de 
onderzoeker.Wetswijziging
In haar studie doet Marla Woolderink een voorstel voor een wetswijziging 
van de WMO. Zij beschrijft en vergelijkt de verschillende 
leeftijdsgrenzen waarop een persoon juridisch bindende beslissingen mag 
nemen over behandeling (vanaf 16 jaar volgens de Wet Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst) en over onderzoek naar deze behandeling (vanaf 
18 jaar). Deze inconsistentie zorgt er namelijk voor dat 16-jarigen wel 
mogen beslissen of zij willen meedoen aan een interventie als 
Kopstoring, maar pas op 18-jarige leeftijd zelf mogen beslissen of zij 
willen meewerken aan een onderzoek naar de effecten van deze online 
cursus. Recentelijk is het voorstel voor aanpassing van de WMO ook 
ingediend en goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer, en mogen 
16-jarigen in de toekomst ook zelfstandig, zonder ouderlijke 
toestemming, beslissen over deelname aan onderzoek.Politiek
Het initiatief sluit goed aan bij een brief die minister Schippers in 
juni van dit jaar aan de Tweede Kamer schreef over de ernst en omvang 
van de problematiek van deze kinderen. Daarnaast zijn er uitvoerige 
gesprekken met de Kinderombudsman om meer begrip en aandacht te krijgen 
voor deze doelgroep. Bovendien wordt er in het kader van E-Health steeds 
meer geld beschikbaar gesteld voor online interventies.Symposium
Marla Woolderink verdedigde haar proefschrift op 16 december en opende 
hiermee een symposium aan de UM over dit thema. Andere sprekers waren 
onder anderen Dr. Rianne van der Zanden, projectleider aan het Trimbos 
instituut, en een deelnemer aan de cursus die vertelde over haar 
ervaringen met Kopstoring en het opgroeien met een ouder met problemen.Noot voor de pers:
Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u terecht 
bij Margot Krijnen, persvoorlichter UM, tel. 043 388 5230, e-mail 
margot.krijnen@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [1]. De afdeling Marketing and Communications van de UM is bereikbaar via 043 
388 5222, e-mail pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [2]. Voor urgente zaken 
buiten kantooruren: 06 5586 1851. De persberichten van de Universiteit 
Maastricht staan op de UM website: 
www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws-agenda/pers. [3] Zie ook het 
Webmagazine [4] voor interessant onderzoek aan de UM en volg ons op 
Twitter: @MaastrichtU [5].


[1] mailto:margot.krijnen@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[2] mailto:pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[3] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/9+_d6zC9SOuLX02kAht7eA/2SxikKMFGhWttChOWCWfRQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[4] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/beuhT+qrCVM0Yqr++Ey2fg/2SxikKMFGhWttChOWCWfRQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[5] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/y5hYNUrCQXdzumRVbelxhA/2SxikKMFGhWttChOWCWfRQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q  Deze e-mail bevat inhoud die niet in zijn geheel getoond kan worden. Via 
onderstaande link kan het volledige bericht in een browser worden geopend. 

  Bekijk de nieuwsbrief online:
  
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/rb5BzgHRab87ccwRjB7CCA/2SxikKMFGhWttChOWCWfRQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q

  Met vriendelijke groet,
  Maastricht University

  P.O. Box 616 | 6200 MD Maastricht | The Netherlands

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Maastricht: Kopstoring - UM Pers