[PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Leiden: Productie duurzame energie kost tot 1000 keer meer ruimte dan fossiele brandstoffen.

  • From: "Muns, M.A." <m.a.muns@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 28 Aug 2018 10:02:58 +0000

From: Universiteit Leiden [mailto:communicatie@xxxxxxxxxxxxx]
Sent: dinsdag 28 augustus 2018 12:01
To: Muns, M.A. <m.a.muns@xxxxxxxxxxxxxxxx>
Subject: Persbericht Universiteit Leiden: Productie duurzame energie kost tot 
1000 keer meer ruimte dan fossiele brandstoffen.
[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/55a7684429ee14eab0853f73/blobid6_1509381279336.png]<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mKHLOKIeHFh%2BkWOvZoK7yD6n%2BM8dJmSHE&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.universiteitleiden.nl%2F&I=20180828100042.00000013a714%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViODUxMjQ1OGEzYTA5MjdmMmJlNTBkYTs%3D&S=UtjeTJ1-ecCK4AqgjsphLmLhIKxgUQxY_wMx3a9iHLg>
28 augustus 2018Productie duurzame energie kost tot 1000 keer meer ruimte dan fossiele 
brandstoffen

De milieu-onderzoekers Paul Behrens en John van Zalk van de Universiteit Leiden 
onderzochten voor het eerst van negen specifieke energievormen hoeveel ruimte 
zij bij de productie innemen. Biomassa, waterkracht en wind - van vitaal belang 
voor een duurzame toekomst - nemen de meeste ruimte in beslag, aardgas en 
kernenergie de minste. Publicatie in Energy Policy.

Verschillende energievormen vragen bij de productie verschillende hoeveelheden 
ruimte. Voor hernieuwbare energiebronnen geldt dat de productie ervan over het 
algemeen meer ruimte vergt dan fossiele brandstoffen. Vergelijken kan aan de 
hand van de zogenoemde vermogensdichtheid: het gemiddelde elektrische vermogen 
dat wordt geproduceerd op één horizontale vierkante meter. Behrens en Van Zalk 
verzamelden 177 schattingen van Amerikaanse vermogensdichtheden uit de 
wetenschappelijke literatuur en vergeleken zo de vermogensdichtheid van negen 
specifieke energietypen. De resultaten zijn ook toepasbaar in andere landen.

Minder vervuiling, groter ruimtebeslag
De onderzoekers vonden dat vermogensdichtheden met maar liefst een factor 1000 
variëren, met biomassa als laagste (0,8 W/m2 ) en aardgas als hoogste (1000 
W/m2). De productie van zonne- en windenergie heeft 40 tot 50 keer meer ruimte 
nodig dan steenkool en 90 tot 100 keer meer dan gas. ‘De productie van fossiele 
brandstoffen is zeer vervuilend’, zegt Behrens. ‘Hernieuwbare energie 
produceren neemt meer ruimte in, maar die ruimte wordt minder vervuild en kan 
worden ontwikkeld voor meerdere toepassingen, zoals landbouw rond de basis van 
windturbines.’
Uit de analyse bleek ook dat de dichtheid van zonne-energie in de loop van de 
tijd toeneemt: de trend is zodanig dat nieuwe, driedimensionale ontwerpen tegen 
het midden van de eeuw meer dan drie tot vijf keer de huidige opbrengst kunnen 
bereiken.

Zonnepanelen op het dak
Met de toenemende bevolking en de daarmee stijgende behoefte aan voedsel en 
huisvesting, zal land halverwege deze eeuw een schaars goed zijn. ‘De zeer lage 
vermogensdichtheid van biomassa zal deze hernieuwbare brandstofbron weinig 
populair maken’, aldus Behrens, ‘vooral omdat de grond waarop gewassen voor de 
productie van brandstof worden geteeld, ook gebruikt kan worden gebruikt voor 
het telen van voedsel. De productie van zonne-energie op daken is qua 
ruimtebeslag de beste optie aangezien er geen concurrentie plaatsvindt met 
landgebruik. Offshore-windenergie gebruikt eveneens weinig ruimte. Verder 
kunnen toekomstige technologieën zoals algenparken, een andere mogelijkheid 
zijn om landconcurrentie te voorkomen.
________________________________

Noot voor de pers, niet voor publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Paul 
Behrens<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mKHLOKIeHFh%2BkWOvZoK7yD6n%2BM8dJmSHE&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.universiteitleiden.nl%2Fen%2Fstaffmembers%2Fpaul-behrens%23tab-1%2520&I=20180828100042.00000013a714%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViODUxMjQ1OGEzYTA5MjdmMmJlNTBkYTs%3D&S=vG-73vPqlBEm2Oqut7oKMBHLiy4T9nJgAOdOYaM-5ys>

 +31 (0)70 800 9332Artikel: John van Zalk, Paul Behrens ‘The spatial extent of renewable and 
non-renewable power generation: A review and meta-analysis of power densities 
and their application in the U.S.’ 
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.08.023<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mKHLOKIeHFh%2BkWOvZoK7yD6n%2BM8dJmSHE&G=0&R=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1016%2Fj.enpol.2018.08.023&I=20180828100042.00000013a714%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViODUxMjQ1OGEzYTA5MjdmMmJlNTBkYTs%3D&S=XuFRfyr40WELs6LlTt04cJagyyzZsclmn78eCxLlnyg>


Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie 
<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mKHLOKIeHFh%2BkWOvZoK7yD6n%2BM8dJmSHE&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.universiteitleiden.nl%2Fmedewerkers%2Fmaarten-muns&I=20180828100042.00000013a714%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViODUxMjQ1OGEzYTA5MjdmMmJlNTBkYTs%3D&S=udo0jdnHTfl6J-gkVJA6XR8jr2KCXfDv_RbJVDu3ZrU>
+31 (0)71 527 3282
m.a.muns@xxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:m.a.muns@xxxxxxxxxxxxxxxx>

________________________________Over de Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden is een internationaal georiënteerde 
onderzoeksuniversiteit. De universiteit biedt hoogwaardig onderzoek en 
academisch onderwijs in het alfa- gamma- en bètadomein. De Universiteit Leiden 
heeft 5.500 mensen in dienst en leidt 25.800 studenten op.
Universiteit 
Leiden<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mKHLOKIeHFh%2BkWOvZoK7yD6n%2BM8dJmSHE&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-h%2F&I=20180828100042.00000013a714%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViODUxMjQ1OGEzYTA5MjdmMmJlNTBkYTs%3D&S=wnDUd2v2qDqS4M-424eRNB24e5DxI1krVYXy6RYNwrA>
Ons uitgelichte 
onderzoek<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mKHLOKIeHFh%2BkWOvZoK7yD6n%2BM8dJmSHE&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.universiteitleiden.nl%2Fwetenschapsdossiers&I=20180828100042.00000013a714%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViODUxMjQ1OGEzYTA5MjdmMmJlNTBkYTs%3D&S=QD5sssvv_KNEVe8ph4sCiFR5wAXEd0_FTdEuq8HIJDs>

Volg ons

[https://i2.createsend1.com/ti/d/8C/890/C97/235357/images/fb.gif]<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mKHLOKIeHFh%2BkWOvZoK7yD6n%2BM8dJmSHE&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-u%2F&I=20180828100042.00000013a714%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViODUxMjQ1OGEzYTA5MjdmMmJlNTBkYTs%3D&S=24_FgOaxMkJqvS7-b7jAVvXKqqGhfACSAVJQQn9C3NM>
  [https://i6.createsend1.com/ti/d/8C/890/C97/235357/images/tw.gif] ;
<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mKHLOKIeHFh%2BkWOvZoK7yD6n%2BM8dJmSHE&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-o%2F&I=20180828100042.00000013a714%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViODUxMjQ1OGEzYTA5MjdmMmJlNTBkYTs%3D&S=nwbHBdlMdJqHqQYMjy8yYG30vNzyUdjPSHIZ-eii23c>
   [https://i8.createsend1.com/ti/d/8C/890/C97/235357/images/yt.gif] ;
<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mKHLOKIeHFh%2BkWOvZoK7yD6n%2BM8dJmSHE&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-b%2F&I=20180828100042.00000013a714%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViODUxMjQ1OGEzYTA5MjdmMmJlNTBkYTs%3D&S=7bktJRsftVfQmVWT1q8VzXyU4eN4FcicU6yJXoFBUDs>
   [https://i9.createsend1.com/ti/d/8C/890/C97/235357/images/li.gif] ;
<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mKHLOKIeHFh%2BkWOvZoK7yD6n%2BM8dJmSHE&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-x%2F&I=20180828100042.00000013a714%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViODUxMjQ1OGEzYTA5MjdmMmJlNTBkYTs%3D&S=Fcfdc95WQMulOMoTVJRzLnRAMWD7bymjuNgEa7SyIHM>
   [https://i10.createsend1.com/ti/d/8C/890/C97/235357/images/g.gif] ;
<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mKHLOKIeHFh%2BkWOvZoK7yD6n%2BM8dJmSHE&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-m%2F&I=20180828100042.00000013a714%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViODUxMjQ1OGEzYTA5MjdmMmJlNTBkYTs%3D&S=LIZQyceOfEirRNsZnzUeELaGWJ7Zezo45mqsYKmNxoY>


Adreswijziging 
doorgeven<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mKHLOKIeHFh%2BkWOvZoK7yD6n%2BM8dJmSHE&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.updatemyprofile.com%2Fd-l-2AD73FFF-l-r&I=20180828100042.00000013a714%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViODUxMjQ1OGEzYTA5MjdmMmJlNTBkYTs%3D&S=9A9CIxSSkGX5bXy-3SIgBRvjM_z-fu0Du48ozA5eV2I>
 | Afmelden voor persberichten van de Universiteit 
Leiden<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mKHLOKIeHFh%2BkWOvZoK7yD6n%2BM8dJmSHE&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-u-uthilrd-l-y%2F&I=20180828100042.00000013a714%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViODUxMjQ1OGEzYTA5MjdmMmJlNTBkYTs%3D&S=Is8UOd7jJnf03CEqIFbKGUoDvOBh4sAUlP8clHh5YXI>

Aanmelden voor de nieuwsbrief van de Universiteit 
Leiden<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mKHLOKIeHFh%2BkWOvZoK7yD6n%2BM8dJmSHE&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-c%2F&I=20180828100042.00000013a714%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViODUxMjQ1OGEzYTA5MjdmMmJlNTBkYTs%3D&S=6TibC2gQkHjDSt2bJVov5qCFmqb2BnvAp_chqlePoCY>
Meer nieuws- en persberichten vindt u op onze 
nieuwspagina<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mKHLOKIeHFh%2BkWOvZoK7yD6n%2BM8dJmSHE&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-q%2F&I=20180828100042.00000013a714%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViODUxMjQ1OGEzYTA5MjdmMmJlNTBkYTs%3D&S=fIPXnEb3_2fNxjdn25O8wkdMrAmvIc_19BF7APMZlfM>.


Deze email is verzonden aan 
m.a.muns@xxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:m.a.muns@xxxxxxxxxxxxxxxx>
Universiteit Leiden, PO box 9500, Leiden, Zuid Holland 2300 RA, 
NetherlandsUitschrijven<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mKHLOKIeHFh%2BkWOvZoK7yD6n%2BM8dJmSHE&G=0&R=https%3A%2F%2Finfluencers.meltwater.com%2Funsubscribe%2FICM%3Fc%3D65d76e18f58456a0eade58131530aaf4652869f45587e49714b0499950f180b0a5a8de46f3d0b9826aabbb42d6e2c6e8bb1288bc035561b336add8f09f4048ff305ac9a527f62f50fd25d2e88d3e6b543f436d30aa9eeda49da811a0b6a1a7882799e990683a5b4290601f9756d167ca2123bfb2c9b739fa8b8067cb9991b18f780102ddacb9093b56fed700897e7a12ac26657b98d59cd05aae9d2c0fd5f998a02e003b0df58aa9661e133d4ad2272465718a81f17eec4df380536636dca79b787cf99743d98bc397c484da50bc009ed3a9d8f965393bde2e610b1d7aac582015c29bbfb6aef668e7b76f3a1d69b50e9861be59d648dd1a82638bfd3d6f330ac9ebc15bb3c652efe90a45eff77233236538d633d05d440bc521bfeaa6c5ee4d50b2de01814589aa0e1d572cb682ac40%26iv%3Dcd398dc12cc97a40a8c3f6acae61f6e8&I=20180828100042.00000013a714%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViODUxMjQ1OGEzYTA5MjdmMmJlNTBkYTs%3D&S=_cl_b7mm4JQbu2mP6p39kCsbQTHViaIJzdWsnnqz5ms>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Leiden: Productie duurzame energie kost tot 1000 keer meer ruimte dan fossiele brandstoffen. - Muns, M.A.