[PWC-MEDIA] Reactie van planten op droogte is terug te vinden in samenstelling van de lucht

  • From: "Niessen, Jac" <jac.niessen@xxxxxx>
  • To: PWC-Media <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 28 Aug 2018 08:01:51 +0000

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/55278eef35dc11c18485e630/blobid1_1509614578648.png]

Persbericht Wageningen University & Research, nr 074, 28 augustus 2018

https://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/Show/Reactie-van-planten-op-droogte-is-terug-te-vinden-in-samenstelling-van-de-lucht.htm

Klimatologen ontdekken signaal in de atmosfeer als indicator voor droogte

Reactie van planten op droogte is terug te vinden in samenstelling van de lucht

Hete droge perioden, zoals deze zomer in Europa, zijn terug te vinden in de 
samenstelling van de atmosfeer. Onderzoekers van Wageningen University & 
Research en NOAA ontdekten een ‘signaal’ in de samenstelling van de lucht, 
veroorzaakt door de reactie van de vegetatie op droogte. Diverse 
klimaatmodellen kunnen nu in overeenstemming met de metingen worden aangepast. 
Ze beschrijven hun bevindingen in Nature Geosciences van 27 augustus.

Bij ernstige droogte sluiten planten hun huidmondjes, minuscule openingen aan 
de onderkant van de bladeren, waardoor ze minder water kwijtraken aan de warme 
en droge lucht om hen heen. Het sluiten van de huidmondjes betekent echter ook 
dat de planten veel minder CO2 uit de lucht opnemen, die nodig is om te 
groeien. Wanneer dat op continentale schaal gebeurt, zoals deze zomer in 
Europa, wordt er zoveel minder water afgestaan en CO2 opgenomen dat de 
luchtsamenstelling verandert.

Droogte op continentale schaal

Uit de analyse van de internationale onderzoekgroep blijkt dat de reactie op 
droogte van planten zich uitstrekt over meer dan een miljoen vierkante 
kilometer tijdens extreme droogteperiodes gedurende afgelopen decennia in 
Rusland, Europa en de Verenigde Staten. In deze streken hadden onderzoekers op 
meer dan vijftig plekken gedurende die periode op gestandaardiseerde wijze 
luchtmonsters genomen die bij het Earth System Research Laboratory van NOAA in 
de VS werden geanalyseerd.

Meten met twee typen CO2

De luchtsamenstelling blijkt bij ernstige droogte anders dan in reguliere 
weersomstandigheden. Bij droogte neemt de plant minder CO2 op, maar bovendien 
is de samenstelling van de opgenomen CO2 anders. CO2 in de atmosfeer kent twee 
varianten: de lichte variant 12CO2, waaraan planten de voorkeur geven, en de 
ietsje zwaardere 13CO2. Bij droogte is er weinig opname van CO2, en is dit 
voorkeurseffect voor de lichtere variant een stuk minder waardoor de verhouding 
12CO2:13CO2 anders is dan in een normale zomer. Dat grootschalige 
‘droogtesignaal’ is nu voor het eerst aangetroffen. “Ik zag dat onze metingen 
afweken van wat klimaatmodellen aangaven,” zegt Erik van Schaik, die twee jaar 
geleden een deukje ontdekte in modellen en de oorzaken daarvan verder trachtte 
te doorgronden. “Toen ik vaststelde dat veel andere modellen van de biosfeer 
eenzelfde afwijking vertoonden was dat een opluchting. Het lag niet aan mij, 
maar de modellen bleken onvolledig.”

Aanpassen klimaatmodellen

Onderzoeksleider prof. Wouter Peters van Wageningen University & Research 
schetst de implicaties van de ontdekking. “Naar nu blijkt hebben veel klimaat- 
en biosfeermodellen de gevolgen van droogteperioden op CO2-opname en verdamping 
van water nog niet goed beschreven. Het bijstellen is van belang omdat we 
aannemen dat droogte in de toekomst ernstiger zal zijn en vaker zal optreden.”

De studie benutte ruim 25 duizend luchtmonsters die op 53 plaatsen in de wereld 
 werden genomen. De Nederlandse CO2-meetmonsters maken deel uit van de recent 
gehonoreerde Ruisdael-onderzoeksinfrastructuur. Alle metingen worden 
samengebracht onder het Europese Integrated Carbon Observing System (ICOS) 
waarbinnen WUR een actieve partner is. De klimaat- en biosfeermodellen waarmee 
de uitkomsten van de metingen werden vergeleken maken deel uit van de 
modelsystemen die IPCC gebruikt om scenario’s voor wereldwijde 
klimaatontwikkelingen op te stellen.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Meer informatie bij prof. Wouter Peters, hoogleraar Koolstofcycli en 
atmosferische samenstelling aan Wageningen University & Research, tel. 0317 486 
654, wouter.peters@xxxxxx<mailto:wouter.peters@xxxxxx>, of via Jac Niessen, 
wetenschapsvoorlichter Wageningen University & Research, tel. 0317 485003, 
jac.niessen@xxxxxx<mailto:jac.niessen@xxxxxx>.

In 2018 bestaat Wageningen University & Research 100 jaar. Vanuit de missie ‘To 
explore the potential of nature to improve the quality of life’ combineren wij 
fundamentele en toegepaste kennis om bij te dragen aan het oplossen van 
belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Onze 
6.500 medewerkers en 12.000 studenten laten zich met open en nieuwsgierige blik 
inspireren door natuur, maatschappij en technologie. Inspiratie die ons al een 
eeuw in staat stelt om te verwonderen, kennis te ontwikkelen en deze wereldwijd 
toe te passen; oftewel 100 years Wageningen Wisdom & Wonder. 
www.wur.nl<http://www.wur.nl>

Attachment: 074_20180827_FigureNL_ASICA-BlaD_Diagram_1300x700.jpg
Description: 074_20180827_FigureNL_ASICA-BlaD_Diagram_1300x700.jpg

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Reactie van planten op droogte is terug te vinden in samenstelling van de lucht - Niessen, Jac