[PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Leiden: Neanderthalers konden zelf vuur maken – net als onze moderne voorouders

  • From: "Muns, M.A." <m.a.muns@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 19 Jul 2018 13:12:17 +0000[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/55a7684429ee14eab0853f73/blobid6_1509381279336.png]<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mcxpJuyKG3O9WONgvAS74zPSmVy2jdgsV&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.universiteitleiden.nl%2F&I=20180719130724.000000046bb4%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViNTA4NDNiYzYzMDhkMWI3ZTNmMjQ1Mjs%3D&S=UtjeTJ1-ecCK4AqgjsphLmLhIKxgUQxY_wMx3a9iHLg>
19 juli 2018
Neanderthalers konden zelf vuur maken - net als onze moderne voorouders

Neanderthalers konden op grote schaal vuur maken met behulp van pyriet en hun 
vuistbijlen. Ze konden dus zelf beslissen wanneer zij vuur wilden en waren niet 
afhankelijk van natuurbranden, zoals eerder gedacht werd. Archeoloog Andrew 
Sorensen van de Universiteit Leiden ontdekte het eerste materiële bewijs 
hiervoor. Publicatie in Scientific Reports.

‘De moderne mensen in de late prehistorie konden zelf vuur maken, waar en 
wanneer zij het nodig hadden,’ zegt de Leidse archeoloog Andrew Sorensen. Dit 
deden ze door met vuurstenen gereedschap tegen een stuk pyriet – een 
ijzerhoudend mineraal – te slaan. Maar er was nooit bewijs gevonden dat hun 
oude verwanten de neanderthalers, een lang uitgestorven prehistorische 
mensensoort, dit ook al deden. De veronderstelling was daarom dat 
neanderthalers niet zelf vuur maakten, maar afhankelijk waren van 
natuurbranden, die bijvoorbeeld ontstonden door blikseminslag. Sorensen: ‘Ze 
zouden brandende takken verzamelen, om daarmee hun vuur aan te steken. Dit 
hielden ze continu brandend en ze wisten het zelfs mee te nemen als ze zich 
verplaatsten.’ Geen gemakkelijke opgave, en je bent niet altijd zeker van vuur.

Microscopische slijtage

Nu blijkt dat dit idee niet klopt, in ieder geval voor een aantal wat ‘jongere’ 
groepen neanderthalers. Sorensen ontdekte dat onze oude neven uit de steentijd 
wel degelijk in staat waren zelf vuur te maken, en dat dit een wijdverbreid 
gebruik was. Samen met de Franse archeoloog Emilie Claud en de Leidse 
hoogleraar Marie Soressi vond hij heel specifieke microscopische slijtage op 
vuurstenen vuistbijlen uit het midden-paleolithicum, het tijdperk van de 
neanderthalers. ‘Ik herkende de vorm van de slijtage uit mijn eerdere 
experimentele werk. Het zijn de sporen die je krijgt als je vonken probeert te 
slaan met een stuk pyriet tegen een vuursteen. Alleen waren deze vuistbijlen 
veel ouder dan waar tot nu toe deze slijtage op gevonden was.’

Op grote schaal vuur maken

Sorensen en Claud onderzochten tientallen vuistbijlen van zo’n 50.000 jaar oud, 
van verschillende vindplaatsen verspreid door Frankrijk. Op al die vuistbijlen 
vonden ze dezelfde typische slijtage. ‘Dat bewijst dat het niet een incidentele 
vondst is, maar dat neanderthalers in deze periode op grote schaal zelf vuur 
maakten,’ aldus Sorensen. En dat heeft een enorme betekenis, legt hij uit. 
‘Zelf vuur kunnen maken geeft de neanderthalers veel meer flexibiliteit in hun 
leven. Het is een vaardigheid waarvan we wel vermoedden maar niet zeker wisten 
dat ze die bezaten. Dat ze ontdekten dat het tegen elkaar slaan van twee stenen 
iets opleverde – namelijk vuur – dat geheel anders was dan het bronmateriaal 
geeft ons nieuw inzicht in de cognitieve vaardigheden van neanderthalers. Het 
toont aan dat neanderthalers gelijke technische capaciteiten hadden als moderne 
mensen in die tijd, ondanks dat zij zich soms anders gedroegen.’

Pyriet op vuursteen slaan

Met een combinatie van microscopisch onderzoek en experimenten ontdekte 
Sorensen dat de slijtagesporen specifiek zijn voor het maken van vuur. ‘Je ziet 
slagsporen in de vorm van een C. Daarbij zie je parallelle krassen of strepen 
in de lengterichting van de vuistbijl, en een glanzend laagje mineraal op het 
oppervlak.’ Sorensen voerde verschillende experimenten uit om andere oorzaken 
van deze typische slijtage uit te sluiten. Hij maalde pigmentstoffen met 
vuistbijlen, scherpte er andere gereedschappen mee aan, en sloeg en wreef met 
de bijlen op allerlei soorten steen. ‘Een vuistbijl was het Zwitserse zakmes 
van de neanderthaler, ze deden er alles mee. Maar alleen het vuur maken met 
pyriet gaf exact dit type sporen.’

De wetenschappelijke paper van Andy Sorensen verscheen in Scientific Reports, 
en is te lezen via 
http://nature.com/articles/doi:10.1038/10.1038/s41598-018-28342-9<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mcxpJuyKG3O9WONgvAS74zPSmVy2jdgsV&G=0&R=http%3A%2F%2Fnature.com%2Farticles%2Fdoi%3A10.1038%2F10.1038%2Fs41598-018-28342-9&I=20180719130724.000000046bb4%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViNTA4NDNiYzYzMDhkMWI3ZTNmMjQ1Mjs%3D&S=rM0yfd2mQJ4xLsAAPr0QXpetRCreONtxOJGXYt4zxHY>
________________________________

Noot voor de pers, niet voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:


Andrew Sorensen 
<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mcxpJuyKG3O9WONgvAS74zPSmVy2jdgsV&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.universiteitleiden.nl%2Fen%2Fstaffmembers%2Fandrew-sorensen%23tab-1%2520&I=20180719130724.000000046bb4%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViNTA4NDNiYzYzMDhkMWI3ZTNmMjQ1Mjs%3D&S=J1dSeVM4EqSwVBlmONptAsa6uD89plhc7oGP8zBOi8w>

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie 
<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mcxpJuyKG3O9WONgvAS74zPSmVy2jdgsV&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.universiteitleiden.nl%2Fmedewerkers%2Fmaarten-muns&I=20180719130724.000000046bb4%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViNTA4NDNiYzYzMDhkMWI3ZTNmMjQ1Mjs%3D&S=udo0jdnHTfl6J-gkVJA6XR8jr2KCXfDv_RbJVDu3ZrU>
071 - 527 3282
m.a.muns@xxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:m.a.muns@xxxxxxxxxxxxxxxx>________________________________Over de Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden is een internationaal georiënteerde 
onderzoeksuniversiteit. De universiteit biedt hoogwaardig onderzoek en 
academisch onderwijs in het alfa- gamma- en bètadomein. De Universiteit Leiden 
heeft 5.500 mensen in dienst en leidt 25.800 studenten op.
Universiteit 
Leiden<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mcxpJuyKG3O9WONgvAS74zPSmVy2jdgsV&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-h%2F&I=20180719130724.000000046bb4%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViNTA4NDNiYzYzMDhkMWI3ZTNmMjQ1Mjs%3D&S=wnDUd2v2qDqS4M-424eRNB24e5DxI1krVYXy6RYNwrA>
Ons uitgelichte 
onderzoek<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mcxpJuyKG3O9WONgvAS74zPSmVy2jdgsV&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.universiteitleiden.nl%2Fwetenschapsdossiers&I=20180719130724.000000046bb4%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViNTA4NDNiYzYzMDhkMWI3ZTNmMjQ1Mjs%3D&S=QD5sssvv_KNEVe8ph4sCiFR5wAXEd0_FTdEuq8HIJDs>

Volg ons

[https://i2.createsend1.com/ti/d/8C/890/C97/235357/images/fb.gif]<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mcxpJuyKG3O9WONgvAS74zPSmVy2jdgsV&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-u%2F&I=20180719130724.000000046bb4%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViNTA4NDNiYzYzMDhkMWI3ZTNmMjQ1Mjs%3D&S=24_FgOaxMkJqvS7-b7jAVvXKqqGhfACSAVJQQn9C3NM>
  [https://i6.createsend1.com/ti/d/8C/890/C97/235357/images/tw.gif] ;
<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mcxpJuyKG3O9WONgvAS74zPSmVy2jdgsV&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-o%2F&I=20180719130724.000000046bb4%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViNTA4NDNiYzYzMDhkMWI3ZTNmMjQ1Mjs%3D&S=nwbHBdlMdJqHqQYMjy8yYG30vNzyUdjPSHIZ-eii23c>
   [https://i8.createsend1.com/ti/d/8C/890/C97/235357/images/yt.gif] ;
<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mcxpJuyKG3O9WONgvAS74zPSmVy2jdgsV&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-b%2F&I=20180719130724.000000046bb4%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViNTA4NDNiYzYzMDhkMWI3ZTNmMjQ1Mjs%3D&S=7bktJRsftVfQmVWT1q8VzXyU4eN4FcicU6yJXoFBUDs>
   [https://i9.createsend1.com/ti/d/8C/890/C97/235357/images/li.gif] ;
<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mcxpJuyKG3O9WONgvAS74zPSmVy2jdgsV&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-x%2F&I=20180719130724.000000046bb4%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViNTA4NDNiYzYzMDhkMWI3ZTNmMjQ1Mjs%3D&S=Fcfdc95WQMulOMoTVJRzLnRAMWD7bymjuNgEa7SyIHM>
   [https://i10.createsend1.com/ti/d/8C/890/C97/235357/images/g.gif] ;
<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mcxpJuyKG3O9WONgvAS74zPSmVy2jdgsV&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-m%2F&I=20180719130724.000000046bb4%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViNTA4NDNiYzYzMDhkMWI3ZTNmMjQ1Mjs%3D&S=LIZQyceOfEirRNsZnzUeELaGWJ7Zezo45mqsYKmNxoY>


Adreswijziging 
doorgeven<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mcxpJuyKG3O9WONgvAS74zPSmVy2jdgsV&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.updatemyprofile.com%2Fd-l-2AD73FFF-l-r&I=20180719130724.000000046bb4%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViNTA4NDNiYzYzMDhkMWI3ZTNmMjQ1Mjs%3D&S=9A9CIxSSkGX5bXy-3SIgBRvjM_z-fu0Du48ozA5eV2I>
 | Afmelden voor persberichten van de Universiteit 
Leiden<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mcxpJuyKG3O9WONgvAS74zPSmVy2jdgsV&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-u-uthilrd-l-y%2F&I=20180719130724.000000046bb4%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViNTA4NDNiYzYzMDhkMWI3ZTNmMjQ1Mjs%3D&S=Is8UOd7jJnf03CEqIFbKGUoDvOBh4sAUlP8clHh5YXI>

Aanmelden voor de nieuwsbrief van de Universiteit 
Leiden<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mcxpJuyKG3O9WONgvAS74zPSmVy2jdgsV&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-c%2F&I=20180719130724.000000046bb4%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViNTA4NDNiYzYzMDhkMWI3ZTNmMjQ1Mjs%3D&S=6TibC2gQkHjDSt2bJVov5qCFmqb2BnvAp_chqlePoCY>
Meer nieuws- en persberichten vindt u op onze 
nieuwspagina<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mcxpJuyKG3O9WONgvAS74zPSmVy2jdgsV&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-q%2F&I=20180719130724.000000046bb4%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViNTA4NDNiYzYzMDhkMWI3ZTNmMjQ1Mjs%3D&S=fIPXnEb3_2fNxjdn25O8wkdMrAmvIc_19BF7APMZlfM>.
Deze email is verzonden aan 
m.a.muns@xxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:m.a.muns@xxxxxxxxxxxxxxxx>
Universiteit Leiden, PO box 9500, Leiden, Zuid Holland 2300 RA, 
NetherlandsUitschrijven<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklyrkiQX5SnuOFEkJDT1yIeFcIpnsOigT46eNJHYoGJ13mcxpJuyKG3O9WONgvAS74zPSmVy2jdgsV&G=0&R=https%3A%2F%2Finfluencers.meltwater.com%2Funsubscribe%2FICM%3Fc%3Daa39d83cf73410cee09d62a126f56f2783108edb4999359385086486a02440e2f3e4cfb0eaddb7bb3820f3b3055ef699f4a07a54748686b02c8dd2062721c80e831f1cd6886e9c0bbfef50dd3cdadd71e55d11839592c8dbb6dccf599f7f9a46904d38ecd89ef8b60b717edd538b56d1697c44bcb0ad8b4b30f22517c4c5db750b39f662ced13c8f9b1db17d58d7ace1220070c38fbfbdd53fbd815da538dfcfd472a55a7f5f221d95aa9309d579645eafb73eda415e5fe9223c419f64a402cd1123085deceac815bdda03500da5f28a4704ec6e21d7d4c7f4235a2c5c23d2ff3958e6e5142fd937fd7f63674caf7077bf46e0185e33666aed680435759b3b55f0eac98cad5cc664ca9ffeb54aada943f75f70a79ebf7a8d7563aac6095d47232e3ef3ecccde3a8ebb3cee3eb97588cf%26iv%3D90b05a22616c51833976e1e0384b796c&I=20180719130724.000000046bb4%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViNTA4NDNiYzYzMDhkMWI3ZTNmMjQ1Mjs%3D&S=_7Hjpz3ksb_pF17Pt8h1vPsOixeyJNGgzc3RBwW_8x8>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Leiden: Neanderthalers konden zelf vuur maken – net als onze moderne voorouders - Muns, M.A.