[PWC-MEDIA] Persbericht NIOO: Driemaal excellent voor Nederlandse ecologie - internationale commissie beoordeelt NIOO-KNAW als topinstituut

  • From: "Rienks, Froukje" <F.Rienks@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 19 Jul 2018 13:04:46 +0000

Persbericht, 19 juli 2017
Driemaal excellent voor Nederlandse ecologie:
internationale commissie beoordeelt NIOO-KNAW als topinstituut

Driemaal het hoogste cijfer, dat is het zeer positieve oordeel over het 
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) van een onafhankelijke 
internationale commissie onderzoekers. De volledige resultaten van het 
belangrijke, zesjaarlijkse assessment zijn zonet gepubliceerd. NIOO-directeur 
Louise Vet reageert verheugd: "De commissie erkent niet alleen onze 
wetenschappelijke kracht, maar ook die van onze kennisoverdracht naar al die 
maatschappelijke partijen die daar belang bij hebben."

[cid:image005.jpg@01D41F6F.EA4E2DD0]Als sterke punten van het NIOO roemt de 
commissie het waardevolle fundamentele onderzoek, de moderne 
onderzoeksfaciliteiten, de netwerkfunctie binnen de nationale en internationale 
ecologie, de inspirerende sfeer voor jonge onderzoekers en het uitdragen van de 
ecologische kennis naar de maatschappij. Onder dat fundamentele onderzoek 
vallen ook bijzondere langetermijn-projecten - tot wel meer dan 100 jaar 
looptijd - rondom vogels, klimaatverandering en biodiversiteit.

Belang fundamenteel onderzoek
De onderzoekscommissie spreekt van een "duidelijke toegevoegde waarde" van het 
NIOO voor het wetenschappelijke landschap, nationaal en internationaal. Verder 
moedigt de commissie "de focus op fundamenteel onderzoek aan, als centraal 
onderdeel van het unieke karakter van het instituut". Deze aanbeveling wordt 
breed gedeeld door moederorganisatie de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW) en de vaste wetenschappelijke adviescommissie van het NIOO.

De evaluatiecommissie volgde het landelijke protocol voor de beoordeling van 
alle Nederlandse onderzoeksgroepen. Dit maakt de beoordelingen zoveel mogelijk 
vergelijkbaar. Naast een bredere inhoudelijke beoordeling deelde de commissie 
drie cijfers uit: voor de wetenschappelijke kwaliteit, voor de maatschappelijke 
relevantie en voor de levensvatbaarheid van het instituut. Het hoogste cijfer 1 
(van 4) betekent excellent. Het NIOO behoort met de maximale beoordeling van 
driemaal excellent tot de selecte groep van invloedrijkste ecologische 
onderzoeksgroepen ter wereld.

Wetenschap van de 21e eeuw
Het multidisciplinaire onderzoek wordt uiterst relevant gevonden voor de 
samenleving: onder andere voor bedrijven, overheid en het algemene publiek. 
"Ecologie is de wetenschap van de 21e eeuw, en we zijn blij dat de commissie 
dit ten volle beaamt," stelt instituutsdirecteur Vet. De ecologische kennis 
vindt toepassing in bijvoorbeeld het noodzakelijke verduurzamen van de 
voedselproductie door natuurlijke plaagonderdrukking, het herstel van 
waterkwaliteit of biodiversiteit en het aanpakken van of aanpassen aan 
klimaatverandering. Maar denk ook aan het op een slimme manier ontdekken van 
nieuwe antibiotica of het circulair bouwen, met het NIOO-onderzoeksgebouw als 
prijswinnend [cid:image006.jpg@01D41F6F.EA4E2DD0] voorbeeld. De ecologie vormt 
sowieso de basis onder de circulaire economie. Regelmatig adviseren 
onderzoekers van het NIOO dan ook beleidsmakers en vele anderen in Nederland en 
daarbuiten.

Andere bekende voorbeelden van het werk van het NIOO zijn de natuurherstellende 
techniek van bodemtransplantatie, de bloei van giftige blauwalgen, het belang 
van micro-organismen voor de weerbaarheid van planten, het natuur-breed 
vaststellen van de effecten van lichtvervuiling, monitoring van vogels door het 
Vogeltrekstation, citizen science-projecten zoals de landelijke 
Bodemdierendagen en het voorzitterschap bij het opstellen van het Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel.

Onderzoeksthema's voor toekomst
De diverse samenstelling van het wetenschappelijk personeel viel de commissie 
op. De helft van de NIOO-onderzoekers komt uit het buitenland en het instituut 
heeft veel vrouwelijke rolmodellen. Zowel onder de onderzoekers als op 
bestuurlijk niveau.

De commissie juicht ook toe dat het NIOO zeven afdelingsoverstijgende 
onderzoeksthema's heeft ontwikkeld. Dat zijn: Chemical communication, Disease 
ecology, Eco-evolutionairy dynamics, Ecological epigenetics, Global 
environmental change, Microbiomes en Restoration ecology. De dynamische thema's 
zorgen voor versterking van de (inter)nationale samenwerking. En het vormt een 
'kweekvijver' voor nieuwe onderzoekslijnen, aansluitend op toekomstige 
maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen.
__________________________________________________________________________________________
Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) is met ruim 300 medewerkers 
en studenten een van de grootste onderzoeksinstituten van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het is gespecialiseerd in de 
ecologie van het water en het land: hoe werkt de natuur? Sinds 2011 is het 
gevestigd in een duurzaam gebouwd onderzoekspand in Wageningen. De historie van 
het onderzoek gaat meer dan 60 jaar terug en loopt door ons hele land, en ver 
daarbuiten. www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl>

Voor meer informatie:

*      Directeur Louise Vet, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), 
via 0317-473400

*      Hoofd wetenschapscommunicatie Froukje Rienks, Nederlands Instituut voor 
Ecologie (NIOO-KNAW), tel. 06-10487481, 
f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx>

Illustraties: zie de online versie van dit bericht voor te downloaden 
illustraties<https://nioo.knaw.nl/nl/pers/driemaal-excellent-voor-nederlandse-ecologie>.

Bron: Perro de Jong/NIOO-KNAW

Documentatie:

*         het rapport van de internationale peer 
review-commissie<https://www.knaw.nl/shared/resources/instituten/bestanden/evaluatierapport_nioo.pdf>
 (via de KNAW-site)

*         de reacties van de 
KNAW<https://www.knaw.nl/shared/resources/instituten/bestanden/knaw_standpunt_nioo.pdf>,
 het 
NIOO<https://www.knaw.nl/shared/resources/instituten/bestanden/commentaar_directie_nioo.pdf>
 en de vaste wetenschappelijke adviescommissie van het 
NIOO<https://www.knaw.nl/shared/resources/instituten/bestanden/commentaar_weco_nioo.pdf>
 (via de KNAW-site)

*         en het 
zelfevaluatierapport<https://nioo.knaw.nl/sites/default/files/downloads/Self-evaluation%20report%202012-2017%20NIOO-KNAW.pdf>
 van het NIOO met alle onderliggende informatie op een rijtje

Twitter: @niooknaw<https://twitter.com/niooknaw>
Website NIOO: www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl>Als u dit persbericht ten onrechte ontvangt of geen persberichten meer wenst te 
ontvangen, meld dat dan s.v.p. via 
communicatie@xxxxxxxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxxxxxxx>.Froukje Rienks
Wetenschapsvoorlichter  / Hoofd PR & Wetenschapscommunicatie
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
Bureau Bedrijfsvoering
Droevendaalsesteeg 10, 6708 PB Wageningen
Postbus 50, 6700 AB Wageningen
T 0317-473590
M 06-10487481
f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx>
www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl/>
@niooknaw (Twitter)<twitter.com/niooknaw>
Het NIOO is het onderzoeksinstituut voor ecologie van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht NIOO: Driemaal excellent voor Nederlandse ecologie - internationale commissie beoordeelt NIOO-KNAW als topinstituut - Rienks, Froukje