[PWC-MEDIA] Persbericht: TU Delft en partners maken supersnelweg voor digitale data

  • From: Ilona van den Brink <I.vandenBrink@xxxxxxxxxx>
  • To: Ilona van den Brink <I.vandenBrink@xxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 10 Mar 2021 12:40:54 +0000

Lees dit bericht online: 
https://www.tudelft.nl/2021/tu-delft/tu-delft-en-partners-maken-supersnelweg-voor-digitale-data

TU Delft en partners maken supersnelweg voor digitale data

Onderzoekers van de TU Delft gaan met 20 samenwerkingspartners betrouwbare en 
veilige draadloze breedbandverbindingen maken met licht in plaats van 
radiogolven. Zij verwachten dat je op die manier digitale data met hoge 
snelheden kunt versturen en verwerken, met weinig vertragingen en op een 
veilige manier. Voor dit onderzoek ontvangen zij 4,1 miljoen euro vanuit het 
NWO Perspectief-programma. De TU Delft neemt tevens deel aan de overige vijf 
gehonoreerde Perspectief-consortia.

[cid:image002.png@01D715AE.B3C9D240]<https://www.youtube.com/watch?v=Uis_8xp48nQ>
https://www.youtube.com/watch?v=Uis_8xp48nQ

Supersnelweg voor digitale data
Optical Wireless Superhighways - Free photons (at home and in space): FREE
Informatie is de zuurstof van onze huidige digitale samenleving. De hoeveelheid 
data en het gebruik daarvan is de afgelopen 50 jaar dan ook exponentieel 
toegenomen. Traditionele technologieën voor de verspreiding van data, van wifi 
in huis tot communicatie tussen satellieten, hebben echter hun 
capaciteitsgrenzen bereikt of zullen die binnenkort bereiken. De behoefte 
groeit aan een nieuw en verbindend paradigma voor draadloze connectiviteit. In 
het FREE-consortium werken 21 partners samen aan nieuwe oplossingen waarbij 
licht in plaats van radiogolven (waar bijvoorbeeld het 5G netwerk op is 
gebaseerd) wordt gebruikt om betrouwbare en veilige draadloze 
breedbandverbindingen te maken.

Het consortium gaat technologie ontwikkelen die het uiteindelijk mogelijk moet 
maken om satellietcommunicatie naadloos te integreren in netwerken op de grond, 
om zo satelliet-naar-satelliet Network Functions Virtualization (NFV) en 
Software Defined Networking (SDN) te kunnen bieden. Deze eenvoudigere 
integratie tussen aardse- en satellietnetwerken biedt nieuwe mogelijkheden voor 
het Internet of Things (IOT), maar ook voor bijvoorbeeld betere 
weersvoorspellingen. Door gebruik te maken van de enorme beschikbare 
bandbreedte, de inherente veiligheid, de beperkte vertraging en de 
licentievrije exploitatie, voorziet het consortium een 10- tot 100-voudige 
toename van draadloze connectiviteit.

"Ik ben bijzonder verheugd dat we met onze Optical Wireless Superhighways 
toepassingen verkennen op alle lengteschalen, van meters in binnenruimtes tot 
duizenden kilometers in de ruimte. Zo brengen we het aardse domein en het 
ruimtedomein bij elkaar" - Prof. dr. Eberhard Gill, programmaleider
Zes consortia in Nederland
Onderzoekers van de TU Delft nemen deel aan alle zes gehonoreerde consortia 
binnen het Perspectief-programma. Kenmerkend voor Perspectief is de 
samenstelling van de consortia: alle belangrijke spelers die nodig zijn om te 
komen tot bruikbare oplossingen in de praktijk nemen deel. Om bijvoorbeeld tot 
een nieuw paradigma voor draadloze communicatie te komen dat altijd en overal 
veilig en efficiënt te gebruiken is, werkt het academische team binnen het 
FREE-consortium samen met bedrijven uit bijvoorbeeld de ruimtevaart en de 
high-end technologie. De samenwerking tussen de universiteiten (naast de 
technische universiteiten TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente, ook de 
Universiteit Leiden en Vrije Universiteit) brengt verschillende werelden samen, 
van satellieten in de ruimte tot gebruikers thuis.
Prof. dr. Henri Werij, decaan Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU 
Delft: “Onze langlopende samenwerking stelt ons in staat om met dit soort grote 
en impactvolle consortia aan de slag te gaan. Door elkaars toegevoegde waarde 
te benutten komen we zowel samen als ieder afzonderlijk verder.”

Programmaleider: Prof. dr. Eberhard Gill (Technische Universiteit Delft)
Deelnemers: Airbus DS, Aircision, Demcon, Effect Photonics, Flexible, Hyperion 
Technologies, ISIS, Lionix, NLR, Phix, Quix, Signify, Single Quantum, S&T, 
Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, TNO, 
Universiteit Leiden, Universiteit Twente, Vrije Universiteit Amsterdam, VTEC

De TU Delft neemt ook aan de overige gehonoreerde Perspectief consortia deel:
Zelfvoorzienend in zoetwatervoorziening
AquaConnect – Key technologies for safeguarding regional water provision in 
fresh water stressed deltas
Programmaleider: Prof. dr. ir. Huub Rijnaarts (Wageningen University & Research)

CO2-reductie door lichter vervoer
ENLIGHTEN ‐ Enabling Integrated Lightweight Structures In High Volumes
Programmaleider: Prof. dr .ir. Remko Akkerman (Universiteit Twente)

Slim stroomnetwerk door samenwerkende systemen
MEGAMIND - Measuring, Gathering, Mining and Integrating Data for 
Self-management in the Edge of the Electricity System
Programmaleider: Prof. dr. Koen Kok (Technische Universiteit Eindhoven)

Betere scheidingstechnologie voor hergebruik grondstoffen
ReCoVR: Recovery and Circularity of Valuable Resources
Programmaleider: Dr. Sissi de Beer (Universiteit Twente)

Bouw je eigen orgaan op een chip
SMART Organ-on-Chip: Standardized open Modular Approach to Recapitulate Tissues
Programmaleider: Prof. dr. ir. Jaap den Toonder (Technische Universiteit 
Eindhoven)

Over Perspectief
Perspectief is een programma dat wetenschappers uitdaagt om in samenwerking met 
het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties nieuwe onderzoekslijnen op 
te zetten met economische en maatschappelijke impact. Dit programma van de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wordt 
gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Perspectief 
heeft als doel een bijdrage te leveren aan het creëren van economische kansen 
binnen de sleuteltechnologieën en de maatschappelijke thema’s van het 
missiegedreven innovatiebeleid.

Meer informatie
Contactinformatie: Ilona van den Brink (persvoorlichter TU Delft), 
i.vandenbrink@xxxxxxxxxx<mailto:i.vandenbrink@xxxxxxxxxx>, 015-2784259

U ontvangt dit bericht via de PWC-medialijst. U kunt zich afmelden via 
http://platformwetenschapscommunicatie.nl/
Dit bericht is afkomstig van de TU Delft, Communication, Postbus 5, 2600 AA 
Delft, www.tudelft.nl<http://www.tudelft.nl/>.


PNG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: TU Delft en partners maken supersnelweg voor digitale data - Ilona van den Brink