[PWC-MEDIA] Faces of Science breidt uit: twaalf nieuwe onderzoekers gaan bloggen over hun leven in de wetenschap

  • From: KNAW Communicatie <Communicatie@xxxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx­­­ <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 9 Mar 2021 13:25:34 +0000

Bekijk 
online<https://us5.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=9d7279d49a>

[Logo KNAW]
persbericht
________________________________9 maart 2021

Faces of Science breidt uit: twaalf nieuwe onderzoekers gaan bloggen over hun 
leven in de wetenschapHoe ziet je leven er uit als je wetenschapper wordt? Twaalf promovendi gaan in 
video’s en blogs verslag doen van hun dagelijks werk. Ze doen onderzoek naar 
onderwerpen als plasticsoep, de invloed van gender op lichamelijke klachten, 
lachgas en het reproduceren van kunstwerken door 3D-printers.Op Facesofscience.nl<http://www.facesofscience.nl> bloggen tientallen 
promovendi over hun leven als wetenschapper. De blogs zijn interessant voor 
iedereen die geïnteresseerd is in wetenschap. En ze helpen studenten en 
leerlingen uit 5 en 6 vwo die voor een studiekeuze staan, een realistisch beeld 
te krijgen van hoe het is om in de wetenschap te werken.
Aranka Ballering (26), psychiatrie, Rijksuniversiteit Groningen/Universitair 
Medisch Centrum Groningen
Beïnvloeden geslacht en gender de ernst van lichamelijke klachten? En doet de 
huisarts evenveel en gelijksoortig onderzoek bij mannen en vrouwen met dezelfde 
klachten? Mannen en vrouwen verschillen van elkaar op biologisch vlak 
(geslacht) en qua sociale rolpatronen (gender). Aranka onderzoekt in hoeverre 
deze verschillen verband houden met lichamelijke klachten.


Felicitas Biwer (28), onderwijswetenschappen/cognitieve psychologie, 
Universiteit Maastricht
Ongeveer 75% van de studenten leert ineffectief en passief. Ze gebruiken 
strategieën zoals herlezen of samenvatten om zich voor te bereiden op een 
toets, terwijl uit onderzoek blijkt dat actievere strategieën beter werken. 
Denk bijvoorbeeld aan informatie uit je geheugen oproepen, zoals jezelf toetsen 
en oefenvragen beantwoorden. Felicitas onderzoekt hoe we studenten het best 
kunnen ondersteunen om effectiever te leren en leerstrategieën te gebruiken die 
effectiever, maar ook inspannender zijn.Shiral Gangadin (25), neurowetenschappen/psychiatrie, Universitair Medisch 
Centrum Groningen
De huidige behandelopties voor psychoses werken nog niet goed genoeg. Hier wil 
Shiral met zijn onderzoek verandering in brengen. Mogelijk hebben psychoses te 
maken met verstoringen in het immuunsysteem. Shiral neemt door middel van 
MRI-scans letterlijk een kijkje in de hersenen om uit te zoeken hoe het 
immuunsysteem de hersenontwikkeling beïnvloedt.


Mikael Kaandorp (27), oceanografie, Universiteit Utrecht
Veel van ons plastic afval komt in de oceanen terecht. Vaak wordt er gesproken 
over een ‘plasticsoep’ in de media. Mikael zoekt uit wat de oorsprong van dit 
plastic is, hoe het materiaal zich gedraagt en waar het uiteindelijk 
terechtkomt. Met computermodellen en machine-learning brengt hij het transport 
van plastic deeltjes in de oceanen in kaart.Lieke Lokin (27), civiele techniek, Universiteit Twente
Bij eb ontstaan er ribbeltjes op het strand. In rivieren heb je deze ribbels 
ook, alleen zijn ze veel groter. Deze rivierduinen verschuiven over de bodem 
van de rivier en vormen bij extreem laag water drempels voor de scheepvaart. 
Lieke wil beter in kaart brengen hoe de rivierduinen over de rivierbodem 
bewegen om te kunnen voorspellen waar en wanneer ze hinderlijke drempels gaan 
vormen.


Boris van Meurs (26), wijsbegeerte, Radboud Universiteit
Er is geen plek op aarde te vinden waar de invloed van de mens nog niet te 
merken is. Wij zijn dus een belangrijk onderdeel geworden van de natuurlijke 
geschiedenis van de aarde, waar we in het lijstje passen van meteorietinslagen 
en ijstijden. Boris onderzoekt hoe filosofie kan helpen om de mens te begrijpen 
als een belangrijke geologische kracht.Nina Roothans (24), milieubiotechnologie, Technische Universiteit Delft
Lachgas (N2O) is een sterk broeikasgas, bijna driehonderd keer sterker dan het 
bekendere koolstofdioxide (CO2). Het grootste deel van lachgas wordt 
geproduceerd door complexe microbiële gemeenschappen die aanwezig zijn in 
landbouwgronden, natuurlijke ecosystemen en afvalwaterzuiveringsinstallaties. 
Nina onderzoekt hoe deze duizenden micro-organismen samenwerken en beheerd 
kunnen worden om uiteindelijk lachgasemissies tegen te gaan.


Constant Swinkels (25), ecologie, Radboud Universiteit, Institute for Water and 
Wetland Research
Dieren en planten in ecosystemen zijn afhankelijk van elkaar. Constant 
onderzoekt hoe bestuivers (insecten zoals bijen en zweefvliegen) afhankelijk 
zijn van bloemen. Met DNA-analyse bepaalt hij welke pollen verzameld worden 
door welke insecten. Zo ziet hij hoe belangrijk bloemendiversiteit is, of 
bestuivers elkaar beconcurreren en hoe soorten omgaan met de afwezigheid van 
hun favoriete bloemen. Zijn conclusies dragen bij aan het herstel van de 
insectenpopulatie.Liselore Tissen (27), technische kunstgeschiedenis/materiaalkunde/moderne 
hedendaagse kunst, Universiteit Leiden/Technische Universiteit Delft
Dankzij 3D-printers kunnen we oneindig elk schilderij, inclusief kwaststreken, 
kleur en glans exact reproduceren. Technisch kunsthistorica Liselore Tissen 
onderzoekt de betekenis van 3D-printen voor onze perceptie van originele 
kunstwerken en hoe de technologie bijdraagt aan technisch kunsthistorisch 
onderzoek en de conservering en presentatie van schilderijen.


Anne van Valkengoed (25), psychologie, Rijksuniversiteit Groningen
Klimaatverandering heeft ingrijpende gevolgen, zoals toenames in hittegolven, 
extreem weer en overstromingen. Het is belangrijk dat mensen zich aanpassen aan 
en voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering, maar in de praktijk 
gebeurt dit nog (te) weinig. Anne onderzoekt wat mensen motiveert om zich te 
beschermen tegen zulke klimaatrisico’s.Max Vetzo (26), rechten, Universiteit Utrecht
‘Rechter zet streep door avondklok’ en ‘Kabinet moet van rechter meer doen 
tegen klimaatverandering’. Deze krantenkoppen staan symbool voor een 
belangrijke ontwikkeling: de rechter oordeelt steeds vaker over politieke 
kwesties. Max onderzoekt hoe de rechter in deze lastige zaken tot een oordeel 
komt én ontwikkelt handvatten die daarbij kunnen helpen.


Amber Yaqub (29), epidemiologie, neurologie, populatie genetica, biostatistiek, 
Erasmus Medisch Centrum
Hoe ontrafelen we de factoren die leiden tot hersenziekten? Kunnen we deze 
ziekten voorkomen en welke mechanismen liggen hier aan ten grondslag? Amber 
onderzoekt deze onderwerpen aan de hand van twee uitersten: de meest 
voorkomende hersenaandoening de ziekte van Alzheimer en de zeldzame en mogelijk 
infectieuze ziekte van Creutzfeldt-Jakob.Over Faces of Science
Facesofscience.nl<http://www.facesofscience.nl> geeft bezoekers aan de hand van 
blogs, filmpjes en artikelen een kijkje in het leven van een onderzoeker. Het 
doel is promovendi uit verschillende vakgebieden in de schijnwerpers te zetten 
en om aan jongeren die staan voor een studiekeuze te laten zien hoe het is om 
wetenschapper te zijn. Sinds 2013 hebben negentig promovendi als Faces of 
Science geblogd over hun leven als wetenschapper.

Promovendi kunnen worden voorgedragen voor Faces of Science door NEMO 
Kennislink, leden van de KNAW en leden en alumni van De Jonge Akademie. Faces 
of Science is een project van de KNAW, De Jonge Akademie en NEMO Kennislink. 
Het project wordt gefinancierd door Stichting Lira.


Noot voor de redactie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Esther Ladiges, communicatieadviseur van 
de KNAW via 06 1541 9493 of 
esther.ladiges@xxxxxxx<mailto:esther.ladiges@xxxxxxx>.________________________________
[outline-gray-twitter-48.png]   
Tweet<http://twitter.com/intent/tweet?text=Faces+of+Science+breidt+uit%3A+twaalf+nieuwe+onderzoekers+gaan+bloggen+over+hun+leven+in+de+wetenschap:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FhsgD3b>

[outline-gray-facebook-48.png]   
Deel<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FhsgD3b>

[outline-gray-forwardtofriend-48.png]   Stuur door<*|FORWARD|*>

KONINKLIJKE NEDERLANDSE
AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
Afdeling Communicatie
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam

Telefoon 020 551 0759
communicatie@xxxxxxx

<mailto:communicatie@xxxxxxx>www.knaw.nl<https://www.knaw.nl> <*|UNSUB|*>


Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Faces of Science breidt uit: twaalf nieuwe onderzoekers gaan bloggen over hun leven in de wetenschap - KNAW Communicatie