[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Vliegtuigen gebruiken als weerstation

  • From: Roy Meijer <R.E.T.Meijer@xxxxxxxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 9 Oct 2018 07:00:36 +0000

Vliegtuigen gebruiken als weerstation

Om veilig te kunnen vliegen is het noodzakelijk dat vliegtuigen over de 
nieuwste wind- en temperatuurgegevens beschikken. Maar met zijn allen kunnen 
vliegtuigen ook fungeren als sensornetwerk dat informatie verschaft waarmee 
betere weermodellen en voorspellingen kunnen worden gemaakt, aldus onderzoekers 
van de TU Delft. Vorige week publiceerden zij hun bevindingen in PLOS One.

Communicatie
Wind- en temperatuurgegevens zijn belangrijke parameters in onderzoeken naar 
vliegtuigprestaties. Door het gebrek aan accurate metingen van deze parameters 
moeten onderzoekers gedwongen vertrouwen op numerieke 
weersvoorspellingsmodellen, die vaak gefilterd worden voor een groter gebied, 
waardoor de plaatselijke nauwkeurigheid afneemt. “Vliegtuigen geven echter ook 
informatie door die gebruikt kan worden om weersomstandigheden uit af te 
leiden. Dit gebeurt door de communicatie met surveillanceradars van 
luchtverkeersleiders”, aldus Junzi Sun, onderzoeker van de TU Delft.

Bewegende sensoren
Hoewel surveillancedata van vliegtuigen hier niet voor zijn bedoeld, bevatten 
deze informatie die gebruikt kan worden voor weermodellen. “In ons artikel 
presenteren wij een methode die ons in staat stelt om een weerveld te 
reconstrueren uit surveillancedata die met een eenvoudige ontvanger kunnen 
worden ontvangen”, vertelt Sun. “Wij beantwoorden twee onderzoeksvragen: hoe 
kunnen we accuraat wind- en temperatuurgegevens afleiden uit surveillancedata 
van vliegtuigen, en hoe kunnen we efficiënt een realtime ‘weergrid’ 
reconstrueren. We beschouwen vliegtuigen als bewegende sensoren die indirect 
wind- en temperatuurgegevens op verschillende locaties en vlieghoogtes meten. 
De barometrische hoogte van het vliegtuig, de grondsnelheid en luchtsnelheid 
worden gedecodeerd uit downlinks van surveillancedata. Vervolgens worden de 
temperatuur- en windgegevens berekend middels vergelijkingen van de conversie 
van de snelheid van het vliegtuig.”

Geen nieuwe apparatuur nodig
“Om de tweede vraag te antwoorden, stellen wij een nieuw model voor om wind- en 
temperatuurvelden te construeren. Lokale kortetermijnvoorspellingen zijn ook te 
maken met een zogenaamde ‘predictor layer’. Met een testdataset waarnemingen 
zijn we er in geslaagd te bevestigen dat het gemiddelde voor absolute fouten 
qua afgeleide wind- en temperatuurgegevens bij het gebruik van onze modellen 
67% en 26% lager ligt dan wanneer we het conventionele numerieke 
weersvoorspellingsmodel gebruiken.”
Luchtverkeersleiders en wetenschappers kunnen volledig en vrijelijk over het 
nieuwe model beschikken. Een dergelijk systeem kan met behulp van bestaande 
technologie en databronnen worden geïmplementeerd. Hiervoor zijn geen nieuwe 
apparaten of communicatieprotocollen nodig. “Op basis van de eenvoudige 
ontvanger die wij hebben gebruikt voor het artikel, denken wij dat met 
toekomstig onderzoek meteorologische monitoring met een brede dekking mogelijk 
is door gebruik te maken van data van bestaande netwerken van ontvangers.”

Meer informatie
Weather field reconstruction using aircraft surveillance data and a novel 
meteo-particle model, Junzi Sun, Huy Vû, Joost Ellerbroek, and Jacco M. 
Hoekstra (all TU Delft). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0205029
Homepage Junzi Sun https://junzisun.com/ en ;
http://cs.lr.tudelft.nl/people/j-sun-2-2/
Adviseur wetenschapscommunicatie TU Delft Roy Meijer, 015 2781751, 
r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx<mailto:r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Vliegtuigen gebruiken als weerstation - Roy Meijer