[PWC-MEDIA] EMBARGO PERSBERICHT maandag 15 oktober 11.00 uur | Waddenzee sleutel tot succes rosse grutto

  • From: Margaux Tjoeng <margaux.tjoeng@xxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 12 Oct 2018 08:09:46 +0000


[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid1_1536837011152.jpg]

Datum: 12 oktober 2018


EMBARGO tot maandag 15 oktober 11.00 uur

Waddenzee sleutel tot succes rosse grutto
De hoeveelheid voedsel in de Waddenzee bepaalt of rosse grutto's met succes op 
en neer kunnen vliegen naar hun broedgebied in Siberië. Tot die conclusie komen 
NIOZ-onderzoeker dr. Eldar Rakhimberdiev en collega's in het jongste nummer van 
het tijdschrift Nature Communications. Rakhimberdiev analyseerde de gegevens 
over de hoeveelheid wadpieren in de bodem van de Waddenzee in relatie tot de 
overlevingskansen van de rosse grutto's op hun trek naar de broedgebieden en 
terug. "Deze vogels moeten door het veranderende klimaat steeds vroeger in 
Siberië aankomen, om te profiteren van de piek in het aantal insecten. Of dat 
lukt of niet, dat blijkt in ónze Waddenzee te worden bepaald", aldus 
Rakhimberdiev.

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid0_1539271893522.jpg]
Een rosse grutto zoekt naar wadpieren in de Waddenzee. Foto: Jan van de Kam.

Klimaatverandering gaat sneller in Siberië
De opwarming van het klimaat gaat in noordelijke streken sneller dan meer naar 
het zuiden. Als gevolg daarvan is de sneeuw in de afgelopen twintig jaar op het 
schiereiland Tajmyr gemiddeld vijftien dagen eerder gesmolten. Daardoor kwamen 
de insecten in die periode een kleine tien dagen eerder uit de grond.
Door het vervroegen van de insectenpiek zouden ook de rosse grutto's steeds 
eerder in het broedgebied moeten aankomen, willen ze kunnen profiteren van een 
optimale hoeveelheid voedsel voor hun kuikens. In de afgelopen twintig jaar 
hebben de vogels hun gemiddelde aankomst met gemiddeld vier dagen naar voren 
kunnen schuiven, zo blijkt uit de analyses van Rakhimberdiev.

Tussentankstation
Rosse grutto's overwinteren in West-Afrika. Eind april, begin mei arriveren de 
eerste vogels na een – doorgaans non-stop – vlucht van vijfduizend kilometer in 
de Waddenzee. Daar verdubbelen zij hun lichaamsgewicht door zich helemaal vol 
te eten met wadpieren. "Wat nu uit onze analyses blijkt, is dat de vogels op 
een gegeven moment gewoon móeten vertrekken, of ze nou wel of niet voldoende 
zijn opgevet", vertelt Rakhimberdiev. "De drang om op tijd in Siberië te 
arriveren is blijkbaar sterker dan de drang om in optimale conditie te 
vertrekken."

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid1_1539272004276.jpg]
Rosse grutto's vliegen non-stop vijfduizend kilometer om te broeden in Siberië. 
Foto: Jan van de Kam.

Meer wadpieren, betere overleving
Omdat de rosse grutto's hun vertrek uit de Waddenzee in het voorjaar blijkbaar 
niet zomaar uit willen stellen, bepaalt de hoeveelheid voedsel in de wadbodem 
het uiteindelijke succes van de vogels, zo laat Rakhimberdiev zien. "In de 
jaren dat er veel wadpieren in de bodem zitten, zijn de vogels beter in staat 
om de vetvoorraad voldoende aan te vullen. In die jaren zien we dus ook een 
betere overleving van de vogels op de vlucht van vijfduizend kilometer heen en 
terug naar Tajmyr. In de jaren met minder wadpieren zouden de vogels ervoor 
kunnen kiezen om iets meer tijd te nemen voor het opvetten. Maar omdat ze zo'n 
sterke drang hebben om te gaan broeden, vertrekken ze met een minder gevulde 
vetvoorraad en keren er dus ook minder vogels terug uit de broedgebieden."

Wadden cruciale schakel
"Dit onderzoek laat zien dat de problemen die vogels ondervinden door het 
veranderende klimaat in het Arctisch gebied op zijn minst voor een deel in de 
gematigde streken moeten worden opgelost", stelt NIOZ onderzoeksleider en 
hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma van de Rijksuniversiteit 
Groningen. "Door gebruik te maken van heel basale gegevens die we in de laatste 
decennia stug zijn blijven verzamelen, hebben we nu kunnen laten zien dat de 
Waddenzee een cruciale schakel is voor vogels op weg tussen hun broed- en 
overwinteringsgebieden. Willen deze vogels de gevolgen van het veranderende 
klimaat in Siberië kunnen opvangen, dan zullen ze bij óns voldoende wadpieren 
uit de bodem moeten kunnen halen."

Financiering
Dit artikel komt voort uit METAWAD, een project over langlopend 
wadvogelonderzoek van het Waddenfonds dat twee jaar geleden werd beëindigd. De 
afronding van dit artikel kwam tot stand met hulp van een bijdrage van de 
Duitse overheid aan het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS), Wilhelmshaven, 
Duitsland.

Artikel
Rakhimberdiev, E., Duijns, S., Karagicheva, J., Camphuysen, C.J., VRS 
Castricum, Dekinga, A., Dekker, R., Gavrilov, A., ten Horn, J., Jukema, J., 
Saveliev, A., Soloviev, M., Tibbitts, T.L., van Gils, J.A. & Piersma, T. (2018) 
Fuelling conditions at staging sites can mitigate Arctic warming effects in a 
migratory bird.
Nature Communication (2018), doi: 10.1038/s41467-018-06673-5


________________________________


Contactpersoon + contactgegevens:

ENG - Eldar Rakhimberdiev | 
e.rakhimberdiev@xxxxxx<mailto:e.rakhimberdiev@xxxxxx> - M (+31) (0)6 221 27 451

NL - Theunis Piersma | Theunis.Piersma@xxxxxxx<mailto:Theunis.Piersma@xxxxxxx
- M (+31) (0)6 189 10 352

Voor het opvragen van het artikel of een hoge resolutie van de foto's:

NIOZ Communicatie | Kim.Sauter@xxxxxxx<mailto:Kim.Sauter@xxxxxxx> - M (+31) 
(0)6 253 26 070


Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, met 
vestigingen op Texel en in Yerseke, is het nationale oceanografische instituut 
van Nederland. NIOZ is onderdeel van de institutenorganisatie van NWO, sinds 
2016 in samenwerking met de Universiteit Utrecht.

www.nioz.nl<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1Rk2QEJ4SviPMSFfwLhd7tUtDSj7YraLdqvzpGIxlInE9m9f%2FyW5nmvaku0QZ4ymN8g%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.nioz.nl%2Fen%2Fexpertise%2Fnioz-sea-level-centre&I=20181012073334.0000000168d0%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViYmRmMGIyM2RjYjc1OTNjYjY5ODJmOTs%3D&S=IrNd2kQRs8lkQWFEgrkuVThJLknjgVEyn_NJg9NuHrg>
 - Onze blauwe planeet beschermen en benutten begint bij begrijpen
Deze email is verzonden aan mstjoeng@xxxxxx<mailto:mstjoeng@xxxxxx>
NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Landsdiep 4, 1791 
SZ, 't Horntje (Texel) - Nederland, PO Box 59 1790 AB Den Burg (Texel), 't 
Horntje, Noord-Holland 1791 SZ, 
NederlandUitschrijven<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1Rk2QEJ4SviPMSFfwLhd7tUtDSj7YraLdqvzpGIxlInE9m9f%2FyW5nmvaku0QZ4ymN8g%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Finfluencers.meltwater.com%2Funsubscribe%2FICM%3Fc%3Dc0c2defaf27435736cf151b03e963115cd784818918a82c963874324c585660ffcd8835d855cae3f7e2a0f47384acfb349b12c4eb12ad604659c4a9520c9dc6908c0a31a1fec1cf29f5f8373596e60970963ed67d31f1c742710aa8cdb5879c3089f28cf204d18eb87bb7f83bc0f6ae94f7548e742caba7f273e2e0800abb5249c60d4801a1316204973590192171dcb16377d67e3a6e7736be0dd618e1ef1e810a4cdc5799a81c1062a3511c51cf9e1233539319f34ceaba95d48b59baebf98a0d2322bea597ebd1da0d0cf6ff782c300d085468c0c061b70749fc566128dc4f026d07427f8d34493866fdac3ab10d418355860e35a825906ec887871439f95e165ef89d97f0b1eed6586000a01fe1b67a00e5fc781d98f96cfb88f76a8e4c022ef15cd28ff427c9b76fc33c2c40f3814bc7a45a083ce3591f9143d97168e7e65d070103df6f182d5097d7d3cb14686%26iv%3Da6fa2ca3c8c7c1324fa9f46f47ab10ce&I=20181012073334.0000000168d0%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViYmRmMGIyM2RjYjc1OTNjYjY5ODJmOTs%3D&S=X-FGqyvn9dSDea7Wj0rh09FadpXyJhoy4064VUm-n1I>


[cid:75453802-E792-463E-A92D-5E3A10D6F879]

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] EMBARGO PERSBERICHT maandag 15 oktober 11.00 uur | Waddenzee sleutel tot succes rosse grutto - Margaux Tjoeng