[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Test ontwikkeld voor voorspellen degradatie 20e eeuwse schilderijen

  • From: Roy Meijer <R.E.T.Meijer@xxxxxxxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 8 May 2018 06:56:34 +0000

Test ontwikkeld voor voorspellen degradatie 20e eeuwse schilderijen

Titaanwit is een pigment dat in de 20ste eeuw gebruikt werd door kunstenaars 
als Picasso en Mondriaan. De 'slechte' variant van dit pigment kan tot 
versnelde veroudering van schilderijen leiden onder invloed van uv-licht. TU 
Delft-onderzoeker Birgit van Driel heeft  - samen met AkzoNobel, het 
Rijksmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het kader van het 
Netherlands Institute for Conservation+Art+Science+ (NICAS) - een methode 
ontwikkeld om het potentiële risico voor schilderijen te identificeren. Daarmee 
kunnen musea maatregelen treffen om de 20ste-eeuwse schilderijen in een zo goed 
mogelijke staat te houden. Ze promoveert op woensdag 9 mei op dit onderwerp aan 
de TU Delft.

Birgit van Driel: 'Ondanks dat de degradatie langzamer gaat dan we verwacht 
hadden en dat titaanwitpigmenten in Nederland relatief laat in gebruik zijn 
genomen, vormen titaanwit-houdende objecten toch een risico voor moderne 
kunstcollecties. Dat besef is op dit moment nog nauwelijks aanwezig in de 
moderne kunstwereld. Mijn onderzoek - en vooral de voorgestelde methode voor 
risicoanalyse en -management - kan er toe bijdragen dat titaanwit-houdende 
kunstobjecten voor de toekomst in goede staat behouden blijven, met als insteek 
dat wat nu voorkomen kan worden beter is dan straks te genezen.'

[cid:image003.jpg@01D3E6AA.773D4810]

Titaanwit
Birgit van Driel deed onderzoek naar de fotokatalytische degradatie van 
olieverfschilderijen die het pigment titaanwit bevatten. Titaanwitpigmenten 
(gebaseerd op titaandioxide) werden in 1920 op de markt gebracht en zijn 
bijvoorbeeld te vinden in schilderijen van Picasso, Mondriaan en Jackson 
Pollock. Zonder maatregelen veroorzaakt de slechte variant van dit witte 
pigment op de lange duur veroudering. Hierdoor verliezen schilderijen kracht, 
kleur en glans. De veroudering gebeurt onder invloed van ultraviolet (uv) licht.

Goed en slecht titaanwit
Er bestaat een grote variatie aan titaanwitpigmenten met verschillende 
eigenschappen. Deze variatie omvat 'slechte' pigmenten, die uv-degradatie 
kunnen versnellen, maar ook 'goede' pigmenten, die uv-degradatie kunnen 
voorkomen of vertragen. Zowel 'goede' als 'slechte' pigmenten zijn gebruikt in 
schilderijen. Bij de slechte variant kunnen radicalen worden gevormd door 
blootstelling aan uv-licht, waardoor het bindmiddel (gepolymeriseerde drogende 
olie) wordt afgebroken tot losse componenten, wat zorgt voor verkrijting: het 
pigment bevindt zich dan los op het verfoppervlak.

Methode voor het signaleren
Van Driel onderzocht de chemische en fysische veranderingen die plaatvinden 
vóórdat de verandering zichtbaar is door de veroudering van nagemaakte 
titaanwithoudende verven te versnellen. Duidelijk werd dat de verkrijting 
plotseling en snel plaatsvindt. Het is daarom waarschijnlijk dat, chemisch 
gezien, de degradatie van bepaalde 20ste-eeuwse schilderijen al plaatsvindt, 
maar nog niet zichtbaar is. Van Driel heeft verschillende veranderingen 
geïdentificeerd, die na vervolg onderzoek wellicht gemonitord kunnen worden als 
vroege detectie van degradatie.

Ontwikkeling van test
Om musea en privéverzamelaars te ondersteunen in het herkennen het 'slechte 
titaanwit', heeft Van Driel een goedkope en gemakkelijke voorspellingstest 
ontwikkeld voor restauratoren. De test, eigenlijk ontwikkeld voor de analyse 
van zelfreinigende tegels en glas, gebruikt een zogenaamde photocatalytic 
activity indicator ink. In de test verandert de kleur van de inkt als er een 
slecht pigment in het schilderij aanwezig is. De methode is lokaal, omdat 
alleen verflagen waar het pigment aanwezig is, van kleur veranderen.

Voorkomen van degradatie
Nu te achterhalen is of er slechte pigmenten zich in 20ste-eeuwse schilderijen 
bevinden, raadt Van Driel aan de 20ste-eeuwse schilderijen in de museale 
collecties en verzamelingen te onderzoeken. Als de kwetsbaarheid is 
vastgesteld, kunnen corrigerende maatregelen worden getroffen, zoals het 
opslaan van objecten in donkere ruimtes of het reduceren van uv-straling op 
gebouw- of objectniveau.

Samenwerking
Naar aanleiding van dit onderzoek pleiten Birgit van Driel en promotor prof. 
dr. Joris Dik voor nog meer samenwerking van musea in het onderzoek naar 
complexe degradatiereacties bij moderne kunst. Zo kunnen preventief maatregelen 
worden getroffen om de houdbaarheid van de moderne kunstobjecten te verlengen.

Het promotieonderzoek van Birgit van Driel vond plaats in samenwerking met TU 
Delft, Rijksmuseum, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE),als 
partnerproject van het Netherlands Institute for Conservation+Art+Science+ 
(NICAS<http://www.nicas-research.nl/>). Als sponsor van het Rijksmuseum heeft 
AkzoNobel het onderzoek van Birgit van Driel financieel en inhoudelijk 
ondersteund.

Meer infomatie
Promotie Birgit van Driel 'Titanium white, Friend or Foe? Understanding and 
predicting photocatalytic degradation of modern oil paintings.'
09 mei 2018 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft
Promotoren: Prof.dr. Joris Dik (TU Delft) en prof.dr. Klaas Jan van den Berg 
(UvA).

Adviseur wetenschapscommunicatie TU Delft Roy Meijer, 
R.E.T.Meijer@xxxxxxxxxx<mailto:R.E.T.Meijer@xxxxxxxxxx>, 06 14015008
Contactinformatie Rijksmuseum Kelly Schenk, Press Office, 
K.Schenk@xxxxxxxxxxxxxx<mailto:K.Schenk@xxxxxxxxxxxxxx>, 020 6747173


JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Test ontwikkeld voor voorspellen degradatie 20e eeuwse schilderijen - Roy Meijer