[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Onderzoekers creëren een nieuwe klasse snelheidsgevoelige mechanische metamaterialen

  • From: Roy Meijer <R.E.T.Meijer@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 18 Jun 2020 08:57:43 +0000

Onderzoekers creëren een nieuwe klasse snelheidsgevoelige mechanische 
metamaterialen

Onderzoekers van de TU Delft hebben een nieuwe klasse metamaterialen gemaakt 
die hun mechanisch gedrag dynamisch kunnen veranderen. Dit kan de basis vormen 
voor praktische toepassingen zoals valbeschermende kleding voor ouderen. De 
resultaten zijn op 17 juni in het tijdschrift Science Advances verschenen.

Metamaterialen zijn kunstmatig vervaardigde materiaalstructuren die hun 
eigenschappen niet ontlenen aan de chemische samenstelling van het materiaal 
waaruit ze zijn opgebouwd maar aan hun interne microstructuur. Metamaterialen 
kunnen zodanig worden ontworpen dat ze uitzonderlijke eigenschappen vertonen 
die niet worden aangetroffen bij gewone natuurlijke materialen. Bijvoorbeeld, 
waar we intuïtief verwachten dat voorwerpen die in één richting worden 
samengedrukt in de tegenovergestelde richting uitzetten, is een klasse 
metamaterialen met de naam auxetische materialen doelbewust ontworpen om het 
tegenovergestelde te doen.

Functionaliteiten mechanische metamaterialen
Tot dusver hebben de functionaliteiten van mechanische metamaterialen geen 
gebruik gemaakt van tijdafhankelijke effecten. Dat is verrassend, stelt Dr. 
Shahram Janbaz, onderzoeker bij de Biomaterials & Tissue Biomechanics-groep van 
de TU Delft en eerste auteur van het artikel, omdat veel flexibele materialen 
die worden gebruikt om mechanische metamaterialen te bouwen, zoals polymere 
kunststoffen, mechanisch gedrag vertonen dat afhankelijk is van de snelheid 
waarmee ze worden vervormd. "Visco-elastische materialen ondergaan, wanneer ze 
worden belast, langzame veranderingen die energie kosten. Hun mechanische 
reactie hangt daarom af van hoe snel je ze vervormt."

Het team onder leiding van Prof. Amir Zadpoor voegt nu de dimensie tijd toe aan 
de gereedschapskist van mechanische metamaterialen en creëert zo een nieuwe 
klasse metamaterialen die hun mechanisch gedrag dynamisch kunnen veranderen.

Lees verder online (inclusief 
videomateriaal)<https://www.tudelft.nl/2020/3me/juni/onderzoekers-creeren-een-nieuwe-klasse-snelheidsgevoelige-mechanische-metamaterialen/>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Onderzoekers creëren een nieuwe klasse snelheidsgevoelige mechanische metamaterialen - Roy Meijer