[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Nieuwe golvenradar voorspelt precies wanneer het op zee gevaarlijk wordt

  • From: Sharita Balgobind <U.S.Balgobind@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 6 Oct 2017 08:44:13 +0000

[cid:image004.jpg@01D33E90.0C065270]Nieuwe golvenradar voorspelt precies 
wanneer het op zee gevaarlijk wordt        (Engelse 
versie<https://www.tudelft.nl/en/2017/tu-delft/new-wave-radar-predicts-exactly-when-it-is-dangerous-at-sea/>)

Dankzij de 'golvenradar' die TU Delft onderzoeker Peter Naaijen heeft 
ontwikkeld, kan iedereen op zee zien of er de komende vijf minuten gevaarlijke 
golven in de buurt zijn en hoe het schip daarop zal reageren. Dit komt de 
veiligheid en efficiëntie bij offshore-operaties flink ten goede. Naaijen 
promoveert op vrijdag 6 oktober op dit onderwerp.
Voorspellingen
'Tot op zekere hoogte zijn golfcondities op zee nu ook al voorspelbaar, alleen 
zijn die voorspellingen niet zo specifiek. Je hebt daar niet zoveel aan, want 
je wil precies weten waar en wanneer die golven er zijn', zegt Peter Naaijen. 
'Vergelijk het met een weerbericht dat voor Nederland dertig procent kans op 
regen voorspelt; dan weet je ook niet precies waar en wanneer die regen  gaat 
vallen. Een buienradar is veel plaats- en tijd-specifieker en daarom vaak 
zinvoller. De ontwikkelde golfradar-technologie is goed te vergelijken met 
buienradar: tijdens mijn promotie-onderzoek heb ik aangetoond dat het mogelijk 
is om 2,5 minuut van tevoren te voorspellen hoe hoog de golven rondom een schip 
zullen zijn.'

Afvalproduct
Een groot voordeel is dat de meeste schepen nu al over alle hardware beschikken 
om golven te voorspellen; de technologie vereist dus geen grote investering. 
'We gebruiken de navigatieradar van het schip zelf. Op dit moment geeft die aan 
waar andere boten zijn en waar de kust precies is', zegt Naaijen. 'Maar 
eigenlijk ontvangt de radar nog veel meer informatie, namelijk waar alle golven 
zich bevinden.'
De radar zendt elektromagnetische golfjes uit die tegen watergolven 
reflecteren, zodat de antenne ze weer ontvangt. Op dit moment wordt die 
informatie nog weggefilterd, omdat ze voor de kapitein niet interessant zijn. 
'Wij tappen die ruwe radardata juist af, zodat we ze met slimme algoritmes 
kunnen analyseren. Eigenlijk gebruiken we dus een afvalproduct.'

[cid:image006.jpg@01D33E90.0C065270]Minder ongelukken
Met deze kennis kunnen ongelukken in de offshore-industrie worden verminderd: 
helikopters crashen niet meer op schepen omdat het dek onverwachts dichterbij 
komt. Ook kunnen zware lasten voortaan van het ene op het andere schip gezet 
worden zonder te botsen en schade te veroorzaken. Daarnaast hoeven 
installateurs van windmolens niet meer te wachten tot de zee weer rustig is en 
al helemaal niet meer terug te varen naar de kust. Het is zelfs mogelijk om in 
slecht weer een moment te vinden dat het even rustig is. Dit bespaart enerzijds 
downtime en zorgt er anderzijds voor dat schepen niet meer onverrichter zake 
uitvaren.
'De marges in de windindustrie zijn klein', zegt Naaijen, 'Je wint heel veel 
uren als je niet meer hoeft te wachten en als je op meer uren per dag en op 
meer dagen per jaar, je offshore-operaties kunt uitvoeren.'


Klus veilig klaren
Óf en wanneer een schip uitvaart, wordt nu nog bepaald aan de hand van de sea 
state, een soort kengetal om de heftigheid van de golven aan te geven (net 
zoals Beaufort een kengetal is voor de windsterkte). 'Stel dat een golf van 
drie meter hoogte de uiterste limiet is voor een bepaalde operatie die twee 
minuten duurt. Bij een sea state 4 zal zo'n schip dan niet uitvaren, omdat de 
kans dat een golf van drie meter hoog voorbij komt, dan veel te groot is', legt 
Naaijen uit. 'Maar in de praktijk blijkt dat 93 procent van de tijd bestaat uit 
intervallen van ten minste 2 minuten waarbinnen die drie meter hoogte niet 
wordt overschreden! Dus als je precies weet wanneer die hoge golven optreden, 
kun je die vermijden en blijft er nog ruim voldoende tijd over om je klus 
veilig te klaren. Je kunt dus potentieel enorme besparingen halen doordat 
schepen bij hogere sea states vaker uit kunnen varen en minder lang aan wal 
hoeven te wachten.'

Next Ocean
Inmiddels is Naaijen met een oud-studiegenoot het bedrijf Next Ocean gestart en 
heeft hij van technologiestichting STW subsidie ontvangen om de golvenradar-app 
daadwerkelijk te ontwikkelen. 'Partijen uit de industrie, zoals Boskalis en 
Allseas, hebben me aangemoedigd om mijn onderzoek te vertalen naar een product, 
omdat daar in de offshore-wereld veel vraag naar is.'
De eerste afnemer is al bekend: het bedrijf Allseas is de eerste die haar 
schepen gaat uitrusten met de Next Ocean Wave Predictor. 'Maar eigenlijk is het 
meer een ship motion predictor', zegt Naaijen. Eind 2017 verwacht hij de 
software klaar te hebben en in 2018 zou het personeel op schepen deze ook op 
mobiele apparaten beschikbaar moeten hebben.


Meer informatie
Lees meer over het onderzoek van Peter 
Naaijen<https://www.tudelft.nl/3me/onderzoek/check-out-our-science/golven-voorspellen-op-zee/>

Ir. Peter Naaijen (Ship Hydromechanics and Structures), 
P.Naaijen@xxxxxxxxxx<mailto:P.Naaijen@xxxxxxxxxx>, 015 2781570
Sharita Balgobind (Persvoorlichter), 
U.S.Balgobind@xxxxxxxxxx<mailto:U.S.Balgobind@xxxxxxxxxx>, 015 2781588JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

Attachment: Foto next ocean_1920pix.jpg
Description: Foto next ocean_1920pix.jpg

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Nieuwe golvenradar voorspelt precies wanneer het op zee gevaarlijk wordt - Sharita Balgobind