[PWC-MEDIA] Doorgestuurd persbericht van de NWA: De stuurgroep van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is positief over de extra structurele investeringen in onderzoek en innovatie

  • From: David Redeker <d.redeker@xxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 11 Oct 2017 15:48:49 +0200

*Van:* Mesters, M. [Manoe] (Nationale Wetenschapsagenda)
Dit is een doorgestuurd persbericht van de NWA. Met hartelijke groet, David
Redeker, secretaris PWC

# # #


*Persbericht*

*11 oktober 2017*

*Kabinet investeert 400 miljoen extra in onderzoek en innovatie**De stuurgroep van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is positief over de
extra structurele investeringen in onderzoek en innovatie. **Met een investeringsimpuls van 400 miljoen voor onderzoek en innovatie zet
het kabinet een goede stap voor de broodnodige investeringen in de
wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke impact en het verdienvermogen
van Nederland. Bovendien wordt op een evenwichtige manier invulling gegeven
aan deze impuls, zoals ook door de kenniscoalitie bepleit. Ook wordt
hiermee armslag gegeven aan nieuwe samenwerkingsverbanden vanuit de
Nationale Wetenschapsagenda en het topsectorenbeleid, om zowel
nieuwsgierigheidsgedreven als thematisch onderzoek te verrichten.*Het regeerakkoord bevat belangrijke voornemens voor investeringen in
onderzoek en innovatie. “Het is heel goed nieuws dat deze coalitie bijna
een half miljard per jaar uittrekt voor onderzoek en innovatie”, aldus de
voorzitter van de Nationale Wetenschapsagenda, Louise Gunning. “Twee keer
50 miljoen incidenteel voor onderzoeksinfrastructuur en 200 miljoen
structureel voor toegepast onderzoek en 200 miljoen structureel voor
fundamenteel onderzoek. Met de sterke koppeling tussen onderzoek en
onderwijs leiden we ook de volgende generatie op. Nu kunnen we een groot
deel van de kansen van de NWA verzilveren.”De stuurgroep is positief over de weg die het kabinet hiermee inslaat. Het
is een prachtige erkenning van de Nationale Wetenschapsagenda. De
kenniscoalitie gaat graag in gesprek met de bewindspersonen over de
besteding van de extra middelen in lijn met de door haar opgestelde
investeringsagenda.*Investeringsagenda*

De Nationale Wetenschapsagenda heeft gezorgd voor verbinding tussen de
diverse partijen in wetenschappelijk onderzoek en innovatie en voor
gezamenlijke programmering. Op basis van de NWA heeft de kenniscoalitie ─
werkgeversorganisaties en kennisinstellingen ─ vorig jaar een
investeringsagenda gepubliceerd: een concreet plan voor extra investeringen
van minstens een miljard euro in vernieuwend thematisch onderzoek
(spankracht), én talent en onderzoeksfaciliteiten (draagkracht).*Nationale Wetenschapsagenda*

Het kabinet heeft in 2014 de kenniscoalitie opdracht gegeven een
verbindende agenda voor onderzoek in Nederland te ontwikkelen. Door het
opstellen van de Nationale Wetenschapsagenda zijn wetenschap, bedrijfsleven
en maatschappij rondom vijfentwintig routes dichter bij elkaar gekomen.
Eind 2016 werd een eerste stap gezet in de implementatie van de agenda door
een investering van 20 miljoen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, de zogeheten Startimpuls. Hiermee werden consortia binnen
drie onderzoeksthema’s ─ acht NWA-routes ─ in staat gesteld om urgente
maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, economische vernieuwing te
stimuleren en wetenschappelijke doorbraken te realiseren.
---------------------------------------------

*Achtergrondinformatie voor de redactie*De stuurgroep van de Nationale Wetenschapsagenda bestaat uit
vertegenwoordigers van de kenniscoalitie:

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

MKB-Nederland

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

TO2 Federatie

Vereniging Hogescholen

VNO-NCW

Vereniging van Universiteiten (VSNU)Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Manoe Mesters. Telefoon: +
31 (0)70 349 44 53 en +31 6 51063965 <+31%206%2051063965>. E-mail:
m.mesters@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PNG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Doorgestuurd persbericht van de NWA: De stuurgroep van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is positief over de extra structurele investeringen in onderzoek en innovatie - David Redeker