[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Nationale Klimaatraadpleging 2023 van start

  • From: "Inge Snijder" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> ("I.snijder")
  • To: Inge Snijder <I.snijder@xxxxxxxxxx>, Niek Mouter - TBM <N.Mouter@xxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 9 Mar 2023 11:23:15 +0000

Wat denkt de Nederlandse samenleving over het klimaatbeleid?

Van 9 maart 2023 tot en met 21 april 2023 kunnen alle Nederlanders de politiek 
adviseren over klimaatbeleid middels de Nationale Klimaatraadpleging. 
Onderzoekers stellen via deze zogenaamde Participatieve Waarde 
Evaluatie<https://www.tudelft.nl/tbm/pwe/> (PWE) Nederlanders in staat om de 
Tweede Kamer van advies te voorzien. Moet Nederland waterstof kopen uit het 
buitenland? Of juist kleine kerncentrales hier bouwen? Liever korte vluchten 
verbieden en internationaal treinverkeer verbeteren? Of nieuwe spullen duurder 
maken en het repareren van spullen goedkoper?

[cid:image003.jpg@01D95281.EB4AB1A0]
Niek Mouter presenteert de Nationale Klimaatraadpleging 2023 (c)Roy Borghouts

Brede samenleving betrekken
Klimaatverandering leidt steeds tot nieuwe keuzes en dilemma's. Bijvoorbeeld 
doordat we minder fossiele energie kunnen gebruiken en het energiesysteem moet 
veranderen, en doordat we zelf duurzamer moeten consumeren. De keuzes die nu 
gemaakt worden door de politiek hebben gevolgen voor iedereen die in Nederland 
woont en werkt. Daarom wil de Tweede Kamer graag advies krijgen van veel 
verschillende mensen via deze landelijke volksraadpleging. In opdracht van de 
Tweede Kamer ontwikkelden de TU Delft en Populytics een landelijke raadpleging 
om alle Nederlanders de kans te geven om hierover een advies te geven aan de 
politiek. De Kamerleden Raoul Boucke, Joris Thijssen en Silvio Erkens hebben 
meegedacht over het ontwerp van de raadpleging.

Energievoorziening van de toekomst
In de Nationale Klimaatraadpleging van 2023 kunnen Nederlanders als het ware op 
een van de blauwe stoelen in de Tweede Kamer plaatsnemen. De Klimaatraadpleging 
van 2023 gaat over twee onderwerpen. Allereerst over keuzes die de Tweede Kamer 
moet maken over de energievoorziening van de toekomst. Gaan we kerncentrales 
bouwen, of gaan we biomassa gebruiken? Gaan we op veel plekken in het land CO2 
en waterstof opslaan? En hoe gaan we in de toekomst onze huizen verwarmen? Bij 
elke keuze die de deelnemers maken krijgen zij informatie over hoe afhankelijk 
Nederland is van andere landen voor onze energie en wat de kosten zijn voor de 
samenleving.

Verdeling huidige en toekomstige generaties
Naast energievoorziening gaat de raadpleging over wat een eerlijke verdeling is 
tussen de huidige generaties en toekomstige generaties. Om onze huidige 
levensstijl te ondersteunen hebben we ieder jaar zeven keer de oppervlakte van 
Nederland nodig. Blijven Nederlanders en de rest van de wereldbevolking dit te 
lang doen? Dan raakt de aarde uitgeput en is er weinig tot niets meer over voor 
mensen in de toekomst. Moet de Tweede Kamer strengere maatregelen nemen zoals 
vervuilende keuzes duurder maken? Bijvoorbeeld door vlees en zuivel duurder te 
maken. Of moet de overheid vervuilende keuzes verbieden? Bijvoorbeeld vliegen 
binnen 500 kilometer. Welke strengere maatregelen moet de Tweede Kamer nemen om 
te zorgen dat de aarde leefbaar blijft voor mensen in de toekomst? Deelnemers 
krijgen uitgebreid de mogelijkheid om hun keuzes te motiveren en te nuanceren. 
Dit levert een scherp beeld op van hun waarden, zorgen en de kansen die zij 
zien.

Methode ontwikkeld door Nederlandse wetenschappers
De klimaatraadpleging wordt uitgevoerd op basis van de innovatieve, 
wetenschappelijke methode Participatieve Waarde Evaluatie (PWE). Deze methode 
is ontwikkeld door onder meer wetenschappers van de TU Delft. Dit is de eerste 
keer dat de Tweede Kamer opdracht heeft gegeven voor een PWE-raadpleging en ook 
is het de eerste keer dat Tweede Kamerleden hebben meegedacht over het ontwerp 
van de raadpleging. De methode wordt nu ook in Peru en Noorwegen gebruikt om 
burgers te betrekken bij energiebeleid.

Meer informatie
Doe mee via: www.klimaatraadpleging.nl<http://www.klimaatraadpleging.nl>
Voor meer informatie over de PWE methode: 
www.tudelft.nl/pwe<http://www.tudelft.nl/pwe>

Contact
TU Delft hoofdonderzoeker: Niek Mouter, 
n.mouter@xxxxxxxxxx<mailto:n.mouter@xxxxxxxxxx>, 06-23581315
TU Delft wetenschapsvoorlichter Climate & Energy: Inge Snijder, 
i.snijder@xxxxxxxxxx<mailto:i.snijder@xxxxxxxxxx>, 06-14759517

Klimaatactie
De TU Delft zet zich als klimaatuniversiteit volop in voor klimaatonderzoek en 
-onderwijs. De Nationale Klimaatraadpleging 2023 is gelanceerd in de Climate 
Action Hub van TU Delft | The Hague: een fysieke ontmoetingsplaats waar 
bestuurders en beleidsmakers, kennisinstellingen, burgers en bedrijven samen 
kunnen werken aan concrete oplossingen voor klimaatuitdagingen. Daarnaast 
investeert de universiteit in het Climate Action Programme om 
klimaatverandering te helpen voorkomen en de gevolgen ervan binnen de perken te 
houden, en investeert de universiteit honderd miljoen in het verduurzamen van 
de TU Delft Campus. De komende jaren wordt toegewerkt naar een CO2-neutrale, 
circulaire en klimaatadaptieve campus, met aandacht voor verbetering van 
biodiversiteit en leefkwaliteit. De TU Delft Campus wordt duurzaam en fungeert 
als living lab voor duurzaamheidsoplossingen.

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Nationale Klimaatraadpleging 2023 van start - Inge Snijder