[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Delftse onderzoekers bouwen kunstmatig chromosoom

  • From: Jerwin de Graaf <J.N.deGraaf@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 11 Jan 2021 13:06:51 +0000

Delftse onderzoekers bouwen kunstmatig chromosoom

Biotechnologen van de TU Delft hebben een kunstmatig chromosoom gebouwd in 
gist. Het chromosoom kan naast de natuurlijke gistchromosomen bestaan, en dient 
als platform om veilig en eenvoudig nieuwe functies aan het micro-organisme toe 
te voegen. Onderzoekers kunnen het kunstchromosoom gebruiken om gistcellen om 
te bouwen tot levende fabriekjes die in staat zijn om nuttige chemicaliën en 
zelfs medicijnen te produceren.

[cid:image003.jpg@01D6E822.FF443300]Biotechnologen van over de hele wereld 
proberen gistcellen en andere micro-organismen zo om te bouwen dat ze nuttige 
stoffen produceren. Daarbij moeten ze aanpassingen doen in het bestaande 
erfelijke materiaal van de cel. Ze plakken bijvoorbeeld een aantal genen in het 
gistgenoom met behulp van CRISPR-Cas9, of schakelen bestaande genen uit, en 
vormen gistcellen op die manier stapje voor stapje om tot 'celfabriekjes' die 
nuttige stoffen produceren.

Het nadeel van deze methode is dat je niet oneindig veel wijzigingen in één 
keer kunt doorvoeren, maar dat daarvoor meerdere rondes nodig zijn. Dat kost 
tijd. Daarnaast kunnen de meerdere rondes van sleutelen aan het DNA met 
CRISPR-Cas9 leiden tot mutaties die (essentiële) functies verstoren. Het 
resultaat daarvan kan bijvoorbeeld zijn dat de stofwisseling van de cel van 
streek raakt en de gist dus minder goed kan groeien.

Lego
Het voordeel van een kunstmatig chromosoom, zoals de Delftse onderzoekers nu 
hebben gebouwd, is dat je er genen aan toe kunt voegen zonder dat je daarbij 
ingrijpt in de bestaande functies van de cel. "Wij zien ons synthetische 
chromosoom als een platform", zegt PhD-onderzoeker Eline Postma. "Het is een 
nieuwe manier om veilig en op een modulaire manier functies aan bakkersgist toe 
te voegen - een beetje alsof je Legoblokjes aan elkaar klikt."

Het huidige kunstmatige chromosoom dat de onderzoekers hebben gebouwd, gaat 
niet als één lange streng DNA de cel in. Het is namelijk lastig om buiten de 
cel zo'n groot stuk DNA te maken. In plaats daarvan maakten de onderzoekers 
slim gebruik van een natuurlijk DNA-reparatiemechanisme van gist. Ze brachten 
kleine stukjes erfelijk materiaal de cel in, waarbij de uiteinden van de ene 
streng exact hetzelfde waren als de uiteinden van weer een volgende streng. 
Gistcellen herkennen die identieke uiteinden en knopen ze vervolgens aan elkaar 
om ze te 'repareren'. Zo bouwt de cel zelf dus van tientallen losse stukjes één 
groot chromosoom.

Uitdaging
Het was voor de onderzoekers een uitdaging om de gistcellen ervan te overtuigen 
om het kunstmatige chromosoom als een 'echt' chromosoom te behandelen. "Niet 
alleen moest de cel ons chromosoom kopiëren, hij moest er ook voor zorgen dat 
het goed onderhouden werd en dat bij de celdeling één kopie in de moedercel en 
één in de dochtercel terecht kwam", legt groepsleider Pascale Daran-Lapujade 
uit. "Gelukkig weten we welke elementen de cel daarvoor nodig heeft en konden 
we de juiste stukjes DNA aan ons synthetische chromosoom toevoegen." Het 
werkte: de gistcellen kopieerden braaf het DNA van het synthetische chromosoom, 
en de onderzoekers vonden het generaties later terug in dochtercellen.

De onderzoekers hebben hun creatie uitgebreid getest. Ze kopieerden de genen 
die verantwoordelijk zijn voor de meest basale functie van een gistcel, de 
omzetting van suiker in alcohol, naar het synthetische chromosoom. Vervolgens 
schakelden ze de oorspronkelijke genen uit met behulp van CRISPR-Cas9. De 
gistcellen konden suikers daarna nog steeds omzetten in alcohol. "Al zagen we 
wel dat de gistcellen zich daarna minder snel deelden", aldus Postma. "We 
onderzoeken nog waarom dat gebeurt."

Eindeloos
De logische volgende stap is om allerlei nieuwe functionaliteiten aan het 
kunstmatige chromosoom toe te voegen en bakkersgist op die manier om te bouwen 
tot microscopische kleine, levende fabriekjes. Ook op dit vlak hebben de 
Delftse onderzoekers de eerste stap alvast gezet. Ze voegden een biologische 
pathway (een reactieketen) voor een pigmentstof met medicinale eigenschappen, 
afkomstig uit een plant, aan hun chromosoom toe. En inderdaad: de gistcellen 
begonnen het stofje te produceren, zij het in bescheiden hoeveelheden.
De mogelijkheden voor verder onderzoek zijn bijna eindeloos. Er zijn nog heel 
veel nieuwe pathways te ontdekken in de natuur. En dankzij het snelle tempo 
waarmee wetenschappelijke ontdekkingen worden gedaan, kunnen gistcellen zo 
worden aangepast dat ze pathways van zowel planten, bacteriën als andere 
organismen kunnen dragen. "In theorie kunnen we veel van de stoffen die we nu 
nog chemisch maken op een duurzame manier produceren met behulp van gist", 
aldus Daran-Lapujade. "Wat biotechnologie betreft leven we echt in een 
fantastische tijd."

***

Credit beeld: Getty Images

Paper: 'A supernumerary designer chromosome for modular in vivo pathway 
assembly in Saccharomyces 
cerevisiae'<https://academic.oup.com/nar/advance-article/doi/10.1093/nar/gkaa1167/6066629>,
 Eline D Postma, Sofia Dashko, Lars van Breemen, Shannara K Taylor Parkins, 
Marcel van den Broek, Jean-Marc Daran, Pascale Daran-Lapujade, Nucleic Acids 
Research

Contact

Prof. Pascale Daran-Lapujade
P.A.S.Daran-Lapujade@xxxxxxxxxx<mailto:P.A.S.Daran-Lapujade@xxxxxxxxxx>
015 27 89965

Jerwin de Graaf (persvoorlichter TU Delft)
J.N.deGraaf@xxxxxxxxxx<mailto:J.N.deGraaf@xxxxxxxxxx>
06 42 71 72 27

U ontvangt dit bericht via de PWC-medialijst. U kunt zich afmelden via 
http://platformwetenschapscommunicatie.nl/
Dit bericht is afkomstig van de TU Delft, Communication, Postbus 5, 2600 AA 
Delft, www.tudelft.nl<http://www.tudelft.nl/>.

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Delftse onderzoekers bouwen kunstmatig chromosoom - Jerwin de Graaf