[PWC-MEDIA] Aantal zweefvliegsoorten in 25 jaar sterk afgenomen in Duitse natuurgebieden

  • From: Persvoorlichting Radboud Universiteit <media@xxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 12 Jan 2021 02:30:58 -0500 (EST)


Bekijk in browser 
[https://elink.clickdimensions.com/m/1/98267547/02-b21012-c76558a8dd9a4a07b69a01711a165984/1/24/1f6e3ba8-a485-41fd-82d1-7544e2a88aeb]
Aantal zweefvliegsoorten in 25 jaar sterk afgenomen in Duitse natuurgebieden
Naast een sterke afname in de totale biomassa vliegende insecten is de 
diversiteit aan soorten ook afgenomen in Duitse natuurgebieden. Dit geldt in 
ieder geval voor zweefvliegen, zo tonen onderzoekers van de Radboud 
Universiteit aan. Het aantal individuen is over de hele linie afgenomen, met 
name ook bij de niet-zeldzame soorten. Ze publiceren hun resultaten op 12 
januari in een speciale editie van PNAS, die geheel in het teken staat van 
insectenachteruitgang.
 
In 2017 rapporteerden Radboudonderzoekers een dramatische insectenachteruitgang 
in 63 Duitse natuurgebieden over 27 jaar 
[https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/iwwr/2017/driekwart-totale-insectenpopulatie-verdwenen/].
 Deze conclusies konden zij trekken uit een grote set van gegevens over de 
totale biomassa van vliegende insecten tussen 1989 en 2016. ‘Toen ons onderzoek 
naar buiten kwam, kregen we bijna meteen de vraag wat deze achteruitgang zegt 
over de biodiversiteit van insecten’, vertelt Hans de Kroon, hoogleraar 
Experimentele plantenecologie. ‘We kunnen nu bevestigen dat ook de diversiteit 
aan zweefvliegsoorten is afgenomen in deze gebieden.’
 
Zweefvliegen tellen
Vanaf 1989 vingen entomologen 27 jaar lang insecten op met vallen in 
verschillende Duitse natuurgebieden, waarna ze het totaal aan biomassa wogen in 
Krefeld. Daarnaast telden ze voor zes insectenvallen in twee verschillende 
jaren (1989 en 2014) alle zweefvliegen uit de insectenpotjes. Ze vonden 162 
verschillende zweefvliegsoorten. ‘Het is voor de Krefeldse entomologen een 
enorme klus geweest om bijna twintigduizend zweefvliegen uit de enorme brij aan 
insecten te halen en op naam te brengen. Het levert een enorm waardevolle set 
aan data op’, zegt medeauteur Eelke Jongejans.
 
Afname over de hele linie
Met deze dataset kunnen de onderzoekers bevestigen dat in 2014 in totaal een 
kwart minder soorten zweefvliegen gevangen zijn ten opzichte van 1989. ‘Dit is 
over het hele seizoen bij elkaar opgeteld. Kijk je echter op dagbasis – met 
andere woorden het aantal soorten zweefvliegen dat werkelijk op een dag 
rondvliegt – dan was de afname in 2014 ongeveer 82%. Dit geeft een belangrijk 
beeld van de afgenomen activiteit van zweefvliegen, die als bestuivers en 
bladluis-bestrijders een belangrijke rol spelen in het ecosysteem’, aldus 
Jongejans.
 
‘Wat verder opviel is dat we naar verhouding juist de sterkste afname hebben 
gezien onder veelvoorkomende soorten, en dus niet alleen het verdwijnen van 
zeldzame zweefvliegsoorten. Over de hele linie zien we dus een teruggang. Ons 
vermoeden dat afname in biomassa ook leidt tot minder biodiversiteit blijkt dus 
te kloppen’, zegt Jongejans.
 
Nog niet te laat
Het onderzoek verschijnt in een speciale editie van het wetenschappelijke 
tijdschrift PNAS, dat geheel in het teken staat van insectenteruggang. ‘Het 
geeft een mooi overzicht van hoe het er op dit moment voor staat met de 
insecten’, vertelt De Kroon. ‘Er komen steeds meer gegevens beschikbaar die ons 
vermoeden dat het wereldwijd slecht gaat met de insecten bevestigen.’
 
‘Toch zijn er lichtpuntjes voor insectenherstel.’ Dit jaar is bijvoorbeeld een 
groot landelijk samenwerkingsproject gestart. Op verschillende plekken in 
Nederland, waaronder het rivierengebied in de regio Ooijpolder-Groesbeek, 
worden de mogelijkheden voor biodiversiteitsherstel onderzocht. De Kroon, 
projectleider van het overkoepelende project: ‘Ik ben er zeker van dat we nog 
niet te laat zijn en we ervoor kunnen zorgen dat de insecten in deze gebieden 
weer opveren.’
Publicatie
DOI
Meer weten? Neem contact op met:
 
* Hans de Kroon, h.dekroon@xxxxxxxxxxxxx
* Eelke Jongejans, eelke.jongejans@xxxxx 
* Persvoorlichting & wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, 024 361 
6000, media@xxxxx 
[https://www.instagram.com/radboud_uni/]
[https://www.facebook.com/radbouduniversity]
[https://www.youtube.com/user/Radbouduniversiteit]
[https://www.linkedin.com/school/radboud-university-nijmegen/]
[https://twitter.com/Radboud_Uni]

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Aantal zweefvliegsoorten in 25 jaar sterk afgenomen in Duitse natuurgebieden - Persvoorlichting Radboud Universiteit