[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Antarctica: scheuren in het ijs

  • From: Roy Meijer <R.E.T.Meijer@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 15 Sep 2020 06:28:31 +0000

Antarctica: scheuren in het ijs

De Pine Island Glacier en de Thwaites Glacier op West-Antarctica ondergaan de 
laatste jaren snelle veranderingen, met mogelijk grote gevolgen voor 
zeespiegelstijging. De onderliggende processen van deze veranderingen en hun 
precieze effect op het verzwakken van deze ijskappen zijn echter nog niet 
compleet in kaart gebracht. Onderzoekers van onder andere de TU Delft hebben nu 
één van die processen in detail onderzocht: het ontstaan en de ontwikkeling van 
schade/scheuren in deel van de gletsjers, en hoe dat proces van scheurvorming 
zichzelf versterkt. Ze publiceren hierover in PNAS.

Satellieten
De onderzoekers hebben satellietbeelden uit diverse bronnen gecombineerd om een 
beter beeld te krijgen van de snelle ontwikkeling van schade in de 
afschuifzones (shear zones) van de ijsplaten van Pine Island en Thwaites. Deze 
schade bestaat uit gletsjerspleten en -scheuren, en zijn de eerste tekenen dat 
de afschuifzones aan het verzwakken zijn. Onderzoek met modellen laat zien dat 
het ontstaan van dergelijke schade een feedbackproces in gang zet, waardoor 
scheurvorming en verzwakking versnelt.
[cid:image001.jpg@01D68B3A.30705300]


Instabiel
Volgens de onderzoekers is dit proces een van de belangrijkste factoren die de 
(in)stabiliteit van de ijskappen bepaalt, en daarmee de mogelijke bijdrage van 
dit deel van Antarctica aan de zeespiegelstijging. Zij pleiten ervoor deze 
inzichten mee te nemen in klimaatmodellen, om zo de voorspelling van de 
bijdrage aan zeespiegelstijging door deze gletsjers te verbeteren.

Bekijk hier het verhaal over het 
onderzoek<https://tudelft.pageflow.io/pig-damage#263570>
[cid:image002.jpg@01D68B3A.30705300]<https://tudelft.pageflow.io/pig-damage#263570>


Meer informatie
"Damage accelerates ice shelf instability and mass loss in Amundsen Sea 
Embayment", Stef Lhermitte, Sainan Sun, Christopher Shuman, Bert Wouters, Frank 
Pattyn, Jan Wuite, Etienne Berthier en Thomas Nagler, 
https://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1912890117

Contact: Stef Lhermitte, +32-498569351, 
s.lhermitte@xxxxxxxxxx<mailto:s.lhermitte@xxxxxxxxxx>
Adviseur wetenschapscommunicatie Roy Meijer, 
r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx<mailto:r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx>, 06-14015008

WIRED over dit en gerelateerd onderzoek: Antarctic Glaciers Are Growing 
Unstable Above and Below 
Water<https://www.wired.com/story/antarctic-glaciers-are-growing-unstable-above-and-below-water>

Gerelateerd nieuws van de TU Delft

  *   Lees het Portrait of Science van Stef 
Lhermitte<https://www.tudelft.nl/stories/articles/gouden-tijden-voor-aardobservatie/>
  *   Gletsjers op Spitsbergen sinds medio jaren 80 veel kwetsbaarder voor 
opwarming<https://www.tudelft.nl/2020/tu-delft/gletsjers-op-spitsbergen-sinds-medio-jaren-80-veel-kwetsbaarder-voor-opwarming/>
  *   Recordsmelt Groenlandse ijskap in 2019, en daar blijft het niet 
bij<https://www.tudelft.nl/2020/tu-delft/recordsmelt-groenlandse-ijskap-in-2019-en-daar-blijft-het-niet-bij/>
  *   'Onzekere' ijsplaten Antarctica onder de loep in 
NWO-GROOT<https://www.tudelft.nl/2020/tu-delft/onzekere-ijsplaten-antarctica-onder-de-loep-in-nwo-groot/>
  *   Snel terugtrekkende sneeuwgrens versterkt massaverlies Noord-Groenlandse 
ijskap<https://www.tudelft.nl/2019/tu-delft/snel-terugtrekkende-sneeuwgrens-versterkt-massaverlies-noord-groenlandse-ijskap/>
  *   IJs op Antarctica verdwijnt steeds 
sneller<https://www.tudelft.nl/2018/tu-delft/ijs-op-antarctica-verdwijnt-steeds-sneller/>
 
2018/tu-delft/ijs-op-antarctica-verdwijnt-steeds-sneller/<https://www.tudelft.nl/2018/tu-delft/ijs-op-antarctica-verdwijnt-steeds-sneller/>
  *   Toeval' en Twitter leiden tot ontdekking nieuwe scheur in Groenlandse 
gletsjer<https://www.tudelft.nl/2017/tu-delft/toeval-en-twitter-leiden-tot-ontdekking-nieuwe-scheur-in-groenlandse-gletsjer/>
  *   Mysterieuze 'krater' op Antarctica blijkt aanwijzing voor kwetsbare 
ijsplaat<https://www.tudelft.nl/2016/tu-delft/mysterieuze-krater-op-antarctica-blijkt-aanwijzing-voor-kwetsbare-ijsplaat/>
  *   TU Delft publiceert visie op Climate 
Action<https://www.tudelft.nl/2019/tu-delft/tu-delft-publiceert-visie-op-climate-action/>JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Antarctica: scheuren in het ijs - Roy Meijer