[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Startup TU Delft ontwikkelt ‘levende doodskist’

  • From: Roy Meijer <R.E.T.Meijer@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 14 Sep 2020 06:26:18 +0000

Startup TU Delft ontwikkelt ‘levende doodskist’

De startup ‘Loop’ van studenten van de TU Delft heeft een levende doodskist 
ontwikkeld van mycelium. Deze Living Cocoon draagt bij aan efficiënte 
‘compostering’ van het lichaam, ruimt giftige stoffen op en levert zo een 
verrijkte voedingsbodem voor (nieuwe) bomen en planten. Na uitgebreid 
onderzoek, onder andere samen met twee grote uitvaartcoöperaties CUVO (Den 
Haag) en De Laatste Eer (Delft), is deze nieuwe vorm van begraven klaar voor 
toepassing in de praktijk. In één van de gelimiteerde eerste oplage van tien 
’Living Cocoons’ is afgelopen week de eerste persoon al begraven.

Mycelium
Mycelium groeit normaal gesproken onder de grond in de complexe wortelstructuur 
van bomen, planten en paddenstoelen. Het is een levend organisme dat allerlei 
giftige stoffen kan neutraliseren en voeding levert aan alles wat er boven de 
grond groeit. Bob Hendrikx, oprichter van Loop, noemt mycelium de recycler van 
de natuur: ‘Het is continu op zoek naar afvalstoffen om deze om te zetten in 
voedingsstoffen voor de omgeving. Dat doet ‘t ook met gifstoffen, zoals olie, 
plastic en metaal. Mycelium is bijvoorbeeld ingezet in Tsjernobyl, wordt 
gebruikt in Rotterdam voor het saneren van grond en ook sommige boeren 
gebruiken ’t om land (weer) gezond te maken’.

Opruimen
‘De Living Cocoon laat mensen weer een worden met de natuur, zodat ze de bodem 
kunnen verrijken in plaats van vervuilen’, aldus Hendrikx. Hoe snel een lichaam 
gewoonlijk composteert hangt af van verschillende omstandigheden, maar ervaring 
leert dat het soms langer dan tien jaar kan duren. Gelakte en metalen 
onderdelen van een kist, net als synthetische kleding, blijven nog langer 
aanwezig. De verwachting van Loop is hun doodskist dit hele proces al in twee 
tot drie jaar kan voltooien, doordat het actief bijdraagt aan het composteren. 
Daarbij worden niet alleen de afvalstoffen van het menselijk lichaam omgezet in 
voedingsstoffen, ook de omliggende bodemkwaliteit wordt verbeterd, waardoor 
nieuw leven de kans krijgt om te floreren.

Vervolgtesten met Naturalis
Praktijkonderzoek van Ecovative<https://ecovativedesign.com/> in Amerika heeft 
al aangetoond dat de kist zelf binnen 30 tot 45 dagen opgenomen is in de 
natuur, onder normale Nederlandse omstandigheden. Om de positieve impact op de 
bodemkwaliteit kwantificeerbaar te maken, gaat Loop samen met onderzoekers van 
Naturalis verder onderzoeken wat de resulterende toename van biodiversiteit is 
door deze manier van begraven. Hendrikx: ‘We willen precies weten wat de 
bijdrage is aan de bodem, zodat we in de toekomst nog beter gemeentes kunnen 
overtuigen om vervuilde gebieden te gaan omtoveren tot gezonde bossen, met ons 
lichaam als voedingsstof’.

Praktijk
De starters van Loop hebben uitgebreid gesproken met uitvaartverzorgers over 
dit nieuwe product. Hendrikx: ‘Zij weten hoe het proces van begraven verloopt 
in de praktijk, adviseren families bij de keuze, beheren begraafplaatsen en 
kennen ook alle logistieke eisen bij het begraven. Waardevolle kennis die zij 
inbrachten bij de ontwikkeling.’ Frank Franse, directeur van CUVO en De Laatste 
Eer: ‘Als regionaal uitvaartbedrijf vinden wij het belangrijk om mee te werken 
aan deze duurzame innovatie, Dat past bij onze doelstelling als duurzame 
uitvaartcoöperatie.’ Na meerdere tests is de eerste oplage van tien levende 
doodskisten nu klaar voor gebruik. Afgelopen week heeft de 
CUVO<https://eerenvolharding.nl/> de eerste uitvaart met deze kist al mogen 
uitvoeren. Hendrikx: ‘Het was een zeer indrukwekkend moment om na maanden 
ontwikkeling nu echt het eerste afscheid op deze bijzondere manier mogelijk te 
hebben kunnen maken’.

Visie gebruik levende materialen
Tijdens zijn afstuderen in het Material Lab op Industrial Design Engineering 
ontwikkelde Bob Hendrikx (oprichter Loop) zijn visie voor het gebruik van 
levende materialen. ‘Op dit moment leven we in nature's graveyard. Ons gedrag 
is niet alleen parasitair, het is ook nog eens kortzichtig. We degraderen 
organismen tot dode, vervuilende materialen, maar wat als we ze in leven zouden 
houden? Stel je voor: een huis dat ademt en een T-shirt dat met je meegroeit’. 
Tijdens de Dutch Design Week presenteerde hij een levende woning, waarna hij op 
een nieuw idee kwam toen een bezoeker vroeg: ‘Kan ik dan mijn oma laten 
liggen?’.

Expositie Cube Design Museum
Een exemplaar van een mogelijk toekomstig ontwerp van de Loop Living Cocoon zal 
vanaf 21 september te zien bij de expositie (Re)Design 
Death<https://www.cubedesignmuseum.nl/nl/activiteiten/redesign-death> in het 
Cube Design Museum in Kerkrade. Hier hebben bezoekers de mogelijkheid om de 
levende doodskist te voeren en zo bij te dragen aan de groei van het bos dat de 
kist omringd. De expositie staat in het teken van afscheid nemen, sterven, rouw 
en herinneren en is te zien tot en met 24 januari 2021.

Meer informatie
https://www.loop-of-life.com/
Contactpersoon Loop: Bob Hendrikx 06-17747426 
bpwhendrikx@xxxxxxxxx<mailto:bpwhendrikx@xxxxxxxxx>
Contactpersoon E&V (CUVO en De Laatste Eer): Frank Franse 06-55247775 
f.franse@xxxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:f.franse@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Contactpersoon Naturalis: Vincent Merckx 06-23315925 
vincent.merckx@xxxxxxxxxxxx<mailto:vincent.merckx@xxxxxxxxxxxx>
Contactpersoon Cube Design Museum: Wouter van Dillen 06-25368326, 
w.vandillen@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:w.vandillen@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>


Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Startup TU Delft ontwikkelt ‘levende doodskist’ - Roy Meijer